Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000

Kazalo

4877. Cenik za posamezne tarifne skupine zemeljskega plina, stran 11903.

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1, Celje, skladno s 97. členom energetskega zakona objavlja
C E N I K
zemeljskega plina za tarifni odjem
Tarifna skupina      Cena v SIT/m3
---------------------------------------------------------
1. Odjem plina do 500 m3 letno           100,22
2. Odjem plina od 501 do 4.500 m3 letno       63,69
3. Odjem plina od 4.501 do 40.000 m3 letno     63,08
4. Odjem plina od 40.001 do 100.000 m3 letno    61,86
Nove cene tarifnega odjema so oblikovane skladno s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 26. 10. 2000 in istega dne sprejetim mehanizmom. Cene veljajo od 1. 11. 2000, oziroma od prvega popisa števcev po tem datumu.
V zgoraj oblikovanih cenah ni vključena taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, ki je predpisana z uredbo Vlade Republike Slovenije in se doda v višini 3,99 SIT/m3. Na vse navedene cene se skladno z zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 19% davek na dodano vrednost.
Celje, dne 8. decembra 2000.
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
Janez Peterman, univ. dip. inž. str. l. r.
direktor