Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000

Kazalo

4858. Odločba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih parkljarjev iz Južno-Afriške Republike, stran 11891.

Direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije izdaja na podlagi 2. točke 120.a člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96 in 101/99, 98/99, 8/00) v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji naslednjo
O D L O Č B O
I
Zaradi preprečevanja vnosa slinavke in parkljevke v Republiko Slovenijo se prepoveduje uvoz v Republiko Slovenijo in prevoz preko ozemlja Republike Slovenije naslednjih pošiljk iz Južno-Afriške Republike:
1. domačih parkljarjev (govedo, ovce, koze in prašiči);
2. divjih parkljarjev;
3. svežega in zamrznjenega mesa domačih in divjih parkljarjev;
4. živil, surovin ter odpadkov, ki izvirajo od domačih in divjih parkljarjev, razen naslednjih izdelkov:
a) hermetično zaprtih konzerv, če je bila pri obdelavi dosežena vrednost F3 ali več (sterilne konzerve);
b) drugih vrst termično obdelanih proizvodov, če je bila pri obdelavi dosežena temperatura najmanj 100 °C; med te proizvode se štejejo tehnična mast, želatina in podobno;
c) kemično povsem predelanih živalskih surovin, kot so wet-blue, krom strojene kože, kemično in termično obdelana volna, kuhane ščetine in podobno;
č) kož parkljarjev, če so bile obdelane z naslednjim postopkom:
– namočene v kalcijev lug pri pH 12 do 13 najmanj 8-10 ur, nato pa obdelane s kislino pri pH 1 do 3 vsaj 6-10 ur ali
– soljene najmanj 7 dni z morsko soljo z dodatkom 2% natrijevega karbonata ali
– sušene 42 dni pri temperaturi 20 °C.
Način obdelave mora biti označen na veterinarskem certifikatu.
5. krme za živali živalskega in rastlinskega izvora.
II
Živila, dobljena iz domačih in divjih parkljarjev, ki izvirajo iz Južno-Afriške Republike, ki se prenašajo oziroma prevažajo čez državno mejo Republike Slovenije kot osebna prtljaga, je potrebno potnikom odvzeti in neškodljivo odstraniti ter uničiti.
III
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323–423/00
Ljubljana, dne 5. decembra 2000.
Direktor
Veterinarske uprave RS
mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.