Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000

Kazalo

4853. Odredba o določitvi objektov in okolišev objektov Vadbenega centra Gotenica ter ukrepih za njihovo varovanje, stran 11877.

Na podlagi 15. člena zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98) izdaja minister za notranje zadeve
O D R E D B O
o določitvi objektov in okolišev objektov Vadbenega centra Gotenica ter ukrepih za njihovo varovanje
I
Objekti in okoliši objektov Vadbenega centra Gotenica (v nadaljevanju: center) so zaradi funkcije izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja posebnega pomena za opravljanje nalog policije.
II
Med objekte iz prejšnje točke te odredbe sodijo objekti, ki so last Republike Slovenije, v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve in se nahajajo v Gotenici, Grčaricah, Mlaki pri Kočevski Reki, Medvedjaku, Mrzlem Studencu in Strmcu, ter so namenjeni:
1. namestitvi, izpopolnjevanju in usposabljanju ter prehrani policistov,
2. vadbenim poligonom in vadiščem,
3. infrastrukturi centra,
4. upravljanju, varovanju in vzdrževanju centra,
5. hranjenju arhivskega in filmskega gradiva,
6. skladiščenju tehničnih sredstev in druge opreme.
III
Okoliši objektov centra so funkcionalna zemljišča, ki obsegajo:
– katastrske parcele vpisane v zemljiškoknjižnem vložku 332 katastrska občina Gotenica: 3, 20/3, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/6, 26/7, 26/8, 26/12, 26/14, 26/19, 37/1, 37/2, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 69/1, 76, 94, 216/2, 216/3, 216/4, 250/1, 250/2, 277/2, 284/74, 284/75, 284/77, 284/78, 284/79, 284/81, 298/2, 298/3, 298/4, 802/2, 813, 827/3, 828/3, 829/3, 846, 848, 853, 860/2, 862/3, 862/3, 863/2, 866, 867, 868/1, 868/2, 870/1, 871, 872/2, 874, 875/2, 876, 877, 879/3, 881, 882, 883/2, 884/1, 884/2, 886/1, 887/1, 887/2, 887/3, 894, 900/1, 900/4, 900/5, 900/6, 900/7, 906, 918/2, 926/2, 927/1, 934/1, 935/2, 951/2, 966/1, 977, 985, 988/1, 991, 997, 998, 999/1, 999/2, 1000, 1003/7, 1003/8, 1003/9, 1003/12, 1007/4, 1011, 1016, 1017, 1018/2, 1020, 1021/2, 1038/2, 1081/53, 1091/2, 1099/2, 1116/6, 1137/4, 1149/6, 1164/2, 1359/3, 1430/3, 1431/2, 1431/5, 1433/3, 1434/6, 1435/1, 1435/2, 1456/4, 1510/2, 1510/3, 1528/1, 1530/1, 1543/3, 1614/2, 1629/2, 1629/3, 1629/4, 1630/2, 1630/3, 1630/4, 1631/42, 1631/44, 1631/45, 1631/47, 2438/3, 2662/1, 2670/2, 2711/1, 2711/3, 2711/4, 2711/5, 2712, 2714, 2716, 2717, 2720, 2721, 2723, 2726, 2730, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2745, 2748, 2750, 2752, 2755, 2758, 2759, 2760, 2763, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 35/3, 38, 76/1, 130, 144, 145, 147, 165, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 181, 182/1, 184, 186, 189, 194, 195, 197, 198, 199, 204;
– katastrske parcele vpisane v zemljiškoknjižnem vložku 271 katastrska občina Gotenica: 2727 in 2728;
– katastrske parcele vpisane v zemljiškoknjižnem vložku 215 katastrska občina Gotenica: 178;
– katastrske parcele vpisane pri zemljiškoknjižnem vložku št. 334 katastrska občina Koče: 123, 127, 136/1, 1141/115, 1141/116, 2417/2, 2417/3, 2419/1, 2420/1, 2420/4, 2422/2, 2423/5, 2424/1, 2425/4, 4465/2, 4465/3, 4465/4, 4465/5, 4469, 4470;
– katastrske parcele vpisane pri zemljiškoknjižnem vložku št. 359 katastrska občina Grčarice: 1702/2, 1710/4, 1710/5 ;
– katastrske parcele vpisane pri zemljiškoknjižnem vložku št. 596 katastrska občina Trava: 1513/110, 1513/111, 1513/112, 1513/113.
IV
V času trajanja zakupne pogodbe št. P 45/96 z dne 20. 6. 1996, sklenjene med Ministrstvom za notranje zadeve in Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS, sodijo med okoliše objektov centra tudi zemljišča, ki so bila ministrstvu dana v zakup za opravljanje vadbene dejavnosti.
V
Zaradi varovanja objektov in okolišev objektov policija izvaja ukrepe operativnega, tehničnega in fizičnega varovanja.
Operativno varovanje obsega patruliranje, opazovanje in zbiranje informacij z namenom spremljanja vseh pojavov in dogodkov varovanemu območju.
Tehnično varovanje obsega sistem protivlomnega in protipožarnega varovanja, video nadzor, fizične ograde ter sistem, ki omogoča kontrolo vstopa – izstopa in zadrževanja v centru oziroma posameznih objektih.
Fizično varovanje obsega neposredno, stalno ali občasno fizično prisotnost policistov v objektih in okoliših objektov centra.
VI
Objekti in okoliši objektov se varujejo po stopnjah varovanja, ki jih določata pomembnost objekta ali okoliša objekta in njegova stopnja ogroženosti.
Stopnja varovanja pomeni količino in vrsto varnostnih ukrepov za posamezne objekte in okoliše objektov.
Obseg in vrsto varnostnih ukrepov za posamezne stopnje varovanja določi generalni direktor policije z načrtom varovanja.
VII
Način vstopanja v objekte in na območje okolišev objektov ter gibanja v objektih in okoliših določi generalni direktor policije.
VIII
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1702-1-156-840/00
Ljubljana, dne 7. decembra 2000.
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.