Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000

Kazalo

4848. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sodražica, stran 11848.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 15. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99) in 5. člena odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 4/00) je Občinski svet občine Sodražica na 14. redni seji dne 12. 10. 2000 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sodražica
1. člen
Ta odlok določa ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe, glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s krajšo oznako LC) in javne poti (s krajšo oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Sodražica in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste med naselji v občini in med naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-3/00 z dne 15. 9. 2000.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 12. člen odloka o lokalnih in nekategoriziranih cestah v Občini Ribnica in o načinu upravljanja in gospodarjenja z lokalnimi in nekategoriziranimi cestami (SLD, št. 28/73) in odredbe o določitvi prednostnih cest na območju mestnega naselja Ribnica (del) (Uradni list SRS, št. 40/88).
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34404-23/00
Sodražica, dne 6. novembra 2000.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.

AAA Zlata odličnost