Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000

Kazalo

4847. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2000, stran 11848.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 15. in 89. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Sodražica na 15. redni seji dne 30. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2000 (Uradni list RS, št. 50/99) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Predvideni prihodki in odhodki proračuna za leto 2000 obsegajo:
----------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
skupaj prihodki                   165,094.000
skupaj odhodki                    165,094.000
proračunski presežek                      –
----------------------------------------------------------------
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
prejeta vračila danih posojil                 –
----------------------------------------------------------------
C) Račun financiranja:
zadolževanje proračuna                     –
odplačilo dolga                        –
neto zadolževanje                       –
----------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov je izkazan v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni del tega odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2000.
Št. 40302-6/00
Sodražica, dne 30. novembra 2000.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.

AAA Zlata odličnost