Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000

Kazalo

4845. Odlok o spremembah odloka proračunu Občine Podlehnik za leto 2000, stran 11846.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 20. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 92. člena statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99), je Občinski svet občine Podlehnik na 12. redni seji dne 30. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka proračunu Občine Podlehnik za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Podlehnik za leto 2000 (Uradni list RS, št. 20/00), (v nadaljnjem besedilu: odlok) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
--------------------------------------------------------------------------
                                    SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki                       273,888.000
II. Skupaj odhodki                       273.888.000
III. Proračunski primanjkljaj (I. – II.)                 –
--------------------------------------------------------------------------
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV: Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev                           –
V: Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev                                 –
VI: Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev                           –
VII: Skupni primanjkljaj (I.+IV.) – (II.+V.)               –
--------------------------------------------------------------------------
C) Račun financiranja
VIII: Zadolževanje                            –
IX: Odplačilo dolga                           –
X: Neto zadolževanje                           –
XI. Zmanjšanje sredstev na računih
(I.+IV.+VIII.-(II.+-V.+IX.)                       –
--------------------------------------------------------------------------
Bilanca prihodkov in odhodkov s podrobno razporeditvijo odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni del tega odloka.
2. člen
Te spremembe sklepa začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Podlehnik, dne 30. novembra 2000.
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

AAA Zlata odličnost