Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000

Kazalo

4840. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Mislinja, stran 11826.

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 20. in 119. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 - prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Mislinja na 20. seji dne 5. 12. 2000 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Mislinja
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Mislinja (Uradni list RS, št. 20/00) se besedilo v 42. členu spremeni tako, da spremenjeno glasi: Občinski svet sprejema odločitve na seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov.
2. člen
V prvem odstavku 86. člena se na koncu prvega stavka beseda “svetu“ nadomesti z besedo “zboru“.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Mislinja začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Š. 013-02/1995
Mislinja, dne 5. decembra 2000.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

AAA Zlata odličnost