Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000

Kazalo

4833. Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik v letu 2001, stran 11820.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 12/99, 59/99, 70/00, 100/00), 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 27. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99) je župan Občine Kamnik sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kamnik v letu 2001
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Kamnik za leto 2001 se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljevanju: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2000 in za iste programe kot v letu 2000.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2000.
V obdobju začasnega financiranja Občina Kamnik ne sme povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 2000.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece.
Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev začasnega financiranja, se začasno financiranje občinskega proračuna lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
5. člen
Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik sprejme župan in o tem obvesti občinski svet in nadzorni odbor Občine Kamnik.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
Št. 41401-113/00
Kamnik, dne 29. novembra 2000.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost