Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000

Kazalo

4829. Spremembo in dopolnitev sklepa o imenovanju podžupana Občine Cankova, stran 11818.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Cankova na 18. redni seji dne 1. 12. 2000 sprejel
S P R E M E M B O I N D O P O L N I T E V S K L E P A
o imenovanju podžupana Občine Cankova
1. člen
V sklepu o imenovanju podžupana Občine Cankova (Uradni list RS, št. 82/99) se v 2. členu za besedo imenovanja dopolni besedilo: in funkcijo opravlja nepoklicno.
2. člen
3. člen sklepa se spremeni in glasi:
»3. člen
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana bo opravljal funkcijo župana, podžupan Viktor Geder.«
3. člen
Sedanji 3. člen sklepa postane 4. člen.
4. člen
Ta sprememba in dopolnitev sklepa začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS in v občinskem glasilu UTRIP.
Št. 1255/2000-1
Cankova, dne 4. decembra 2000.
Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

AAA Zlata odličnost