Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000

Kazalo

4828. Odlok o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje in kombajne v Občini Cankova, stran 11818.

V skladu s 1. točko prvega odstavka 89. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in na podlagi 16. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Cankova na 18. redni seji dne 1. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje in kombajne v Občini Cankova
1. člen
Uporabniki cest plačujejo za kmetijske traktorje in kombajne letna povračila – za dobo 12 mesecev – za uporabo cest glede na moč traktorja, kombajna v naslednjih višinah:
– do 18 KW       (do 25 KM)      3.000 SIT
– nad 18 KW do 28 KW  (od 26 do 40 KM)   4.650 SIT
– nad 28 KW do 46 KW  (od 41 do 63 KM)   5.700 SIT
– nad 46 KW do 60 KW  (od 64 do 82 KM)   7.050 SIT
– nad 60 KW       (nad 82 KM)     8.850 SIT
– kombajni vseh vrst            15.000 SIT
2. člen
Sredstva povračil iz 1. člena tega odloka zbira Občina Cankova. Za zbiranje oziroma izterjavo pristojbin je odgovorna občinska uprava.
3. člen
Sredstva pridobljena iz povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje in kombajne so dohodek Občine Cankova in se uporabljajo za redno vzdrževanje in varstvo cest ter javnih poti, ki so v upravljanju Občine Cankova. Vsak lastnik traktorja in kombajna je dolžan v skladu z zakonom o javnih cestah in tem odlokom plačati predpisano povračilo za uporabo cest. Kolikor ne plača v določenem roku, se ga izterja po veljavnih predpisih.
4. člen
Višina povračil se lahko med letom usklajuje s sklepom Občinskega sveta občine Cankova.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 1302/2000
Cankova, dne 4. decembra 2000.
Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

AAA Zlata odličnost