Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000

Kazalo

4819. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu za obrtno industrijsko cono Benedikt II, stran 11812.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95 in 44/97) ter 6. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na seji dne 15. 11. 2000 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu za obrtno industrijsko cono Benedikt II
1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o zazidalnem načrtu za obrtno industrijsko cono Benedikt II, ki ga je izdelal ZEU, d.o.o., Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota pod številko 14/00-ZN/Ben v avgustu 2000.
2. člen
Dokumentacija (tekstualni in grafični del) bo javno razgrnjena v prostorih Občine Benedikt, Benedikt 16/a, 2234 Benedikt v Slov. Goricah v delovnem času občinskih upravnih organov. Pričetek javne razgrnitve bo 10. dan po objavi v Uradnem listu RS, razgrnitev pa bo trajala 30 dni.
3. člen
V času javne razgrnitve lahko dajo na osnutek zazidalnega načrta pripombe, mnenja in predloge vse zainteresirane fizične in pravne osebe. Pripombe posredujejo pisno na naslov Občine Benedikt, v času javne razprave pa jih lahko podajo tudi ustno – na zapisnik.
4. člen
Pred koncem javne razgrnitve bo organizirana v istih prostorih tudi javna razprava. Datum razprave bo določen naknadno in objavljen na krajevno običajen način.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-001/2000
Benedikt, dne 15. novembra 2000.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

AAA Zlata odličnost