Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2000 z dne 14. 12. 2000

Kazalo

4807. Odredba o dodatnih preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami, stran 11794.

Na podlagi štiriindvajsete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96, 101/00, 98/99 in 8/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o dodatnih preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami
1. člen
Zaradi preventivnih ukrepov v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami se v Republiki Sloveniji prepoveduje uporaba predelanih živalskih beljakovin v prehrani vseh vrst živali, namenjenih proizvodnji živil.
2. člen
Predelane živalske beljakovine po tej odredbi so:
– kostna moka;
– mesna moka;
– mesno-kostna moka;
– krvna moka;
– sušena plazma in drugi krvni proizvodi;
– hidrolizirani proteini živalskega izvora;
– roževinska moka;
– perna moka in moka iz tkiv perutnine;
– suhi ocvirki iz obratov za predelavo odpadkov;
– ribja moka;
– dikalcijev fosfat;
– želatina;
– vsi ostali podobni proizvodi, za katere je možno, da se v njih nahajajo živalske beljakovine;
– vse vrste krmil, pridobljene s predelavo živalskih odpadkov in trupel vseh živalskih vrst;
– vse vrste krmilnih predmešanic in mešanic, ki vsebujejo katerokoli komponento iz prejšnjih alinei.
3. člen
Prepovedana je oddaja v promet, promet ter uvoz in izvoz predelanih živalskih beljakovin za prehrano živali, ki so namenjene proizvodnji živil.
Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za:
– ribjo moko za prehrano živali, razen prežvekovalcev;
– mleko in mlečne proizvode za prehrano živali;
– želatino, ki ni pridobljena iz tkiv prežvekovalcev, in je namenjena uporabi v proizvodnji krmil;
– dikalcijev fosfat in hidrolizirane živalske beljakovine, ki niso pridobljeni v obratih za predelavo živalskih odpadkov.
4. člen
Vse živalske odpadke je potrebno zbirati, prevažati in predelati na predpisan način.
5. člen
Pred presojo zdravstvene ustreznosti govejega mesa več kot 30 mesecev starih govedi, namenjenih prehrani ljudi, je potrebno po zakolu opraviti testiranje glede bovine spongiformne encefalopatije.
Meso živali iz prejšnjega odstavka, ki po zakolu niso bile testirane glede bovine spongiformne encefalopatije, je zdravstveno neustrezno za prehrano ljudi.
6. člen
S 1. januarjem 2001 prenehata veljati:
– 3. člen odredbe o preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami (Uradni list RS, št. 111/00) in
– odredba o prepovedi uporabe kostno-mesne moke v prehrani prežvekovalcev (Uradni list RS, št. 27/96 in 68/96).
7. člen
Določbe te odredbe, razen določb 4. člena, se začnejo uporabljati 1. januarja 2001 in se uporabljajo do 30. 6. 2001.
Pred iztekom roka iz prejšnjega odstavka se bo na podlagi rezultatov monitoringa glede bovine spongiformne encefalopatije odločilo o podaljšanju ali ukinitvi uporabe določb te odredbe, razen določb 4. člena.
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 323-445/00
Ljubljana, dne 8. decembra 2000.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost