Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2000 z dne 6. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2000 z dne 6. 12. 2000

Kazalo

4641. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe za izvajanje carinskega zakona, stran 11501.

Na podlagi 7., 14., 27., 33., 35., 38., 46., 58., 59., 63., 66., 72., 120., 120.a, 121., 124., 132., 140., 140.c, 141., 146., 148., 154., 155., 157., 157.a, 157.d, 157.e, 157.h, 158. in 167. člena Carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99 in 40/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe za izvajanje carinskega zakona
1. člen
V uredbi za izvajanje Carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99, 103/99 in 14/00) se v zadnjem stavku petega odstavka 96. člena črta besedilo “iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika“.
2. člen
V četrtem odstavku 236. člena se beseda “prvega“ nadomesti z besedo “drugega“.
3. člen
V tretjem odstavku 263. člena se za besedilom “ne glede na prvi“ doda besedilo “in drugi“.
4. člen
V šestem odstavku 382. člena se beseda “prvega“ nadomesti z besedo “tretjega“.
5. člen
V tretjem odstavku 386. člena se črtata besedi “in osmi“, vejica med besedami “šesti, sedmi“ pa se nadomesti z veznikom “in“.
6. člen
V tretjem odstavku 393. člena se številka “107“ nadomesti s številko “106“.
7. člen
V sedmem odstavku 472. člena se za besedama “odhodnih organov“, doda besedilo “ter podatke glavnih zavezancev“.
8. člen
V celotnem besedilu uredbe se besedilo “nomenklatura carinske tarife“ v različnih sklonih nadomesti z besedama “kombinirana nomenklatura“ v ustreznem sklonu.
9. člen
V celotnem besedilu priloge 3 se beseda “operacija“ v različnih sklonih nadomesti z besedo “postopek“ v ustreznem sklonu.
10. člen
Priloga 4 se spremeni tako, kot je določeno v prilogi 1 te uredbe.
11. člen
Priloga 13 se spremeni tako, kot je določeno v prilogi 2 te uredbe.
12. člen
Priloga 14 se spremeni tako, kot je določeno v prilogi 3 te uredbe.
13. člen
Priloga 15 se spremeni tako, kot je določeno v prilogi 4 te uredbe.
14. člen
Priloga 16 se spremeni tako, kot je določeno v prilogi 5 te uredbe.
15. člen
Priloga 19 se spremeni tako, kot je določeno v prilogi 6 te uredbe.
16. člen
Priloga 20 se spremeni tako, kot je določeno v prilogi 7 te uredbe.
17. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2001.
Št. 424-19/99-4
Ljubljana, dne 29. novembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

PRILOGA 1

" PRILOGA 4

SEZNAM PREDELAV ALI OBDELAV BLAGA, POTREBNIH ZA PRIDOBITEV POREKLA ZA TEKSTIL IN TEKSTILNE IZDELKE, KI JIH JE TREBA OPRAVITI NA MATERIALIH BREZ POREKLA

(tretji odstavek 15. člena te uredbe)

 

Tarifna oznaka

Poimenovanje

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(1)

(2)

(3)

ex 5101

Volna, nemikana in nečesana:

 

- razmaščena volna, nekarbonizirana

 

 

 

- karbonizirana

 

 

Izdelava iz mastne volne, vštevši kose odpadne volne, katere vrednost ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

 

Izdelava iz razmaščene volne, nekarbonizirane, katere vrednost ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

 

ex 5103

Odpadki volne in fine ali grobe živalske dlake, karbonizirani

Izdelava iz nekarboniziranih odpadkov, katerih vrednost ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

ex 5201

Bombaž, nemikan in nečesan, beljen

Izdelava iz neobdelanega bombaža, katerega vrednost ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

od 5501 do 5507

Umetna ali sintetična rezana vlakna:

 

- nemikana in nečesana ali drugače pripravljena za predenje

 

- mikana ali česana ali drugo

 

 

Izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše.

 

Izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali odpadkov iz tar. št. 5505

ex 50. do 55. poglavje

Preja, monofilamenti in niti, razen papirne preje:

 

-          tiskana ali barvana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tkane tkanine, razen tkanine iz papirne preje:

 

-          tiskane ali barvane

 

 

 

 

 

-          druge

 

 

 

Izdelava iz:

-          naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,

-          surove svile ali svilenih odpadkov,

-          kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

-          umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, preje iz filamentov ali odpadkov vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje.

 

ali

 

Tiskanje ali barvanje preje ali monofilamentov, nebeljenih ali predhodno beljenih, (1) spremljano s pripravljalnimi ali končnimi postopki. (sukanje ali teksturiranje se ne štejeta kot taka), vrednost materiala brez porekla (vključno s prejo) ne presega 48 % cene izdelka franko tovarna.

 

Izdelava iz:

-          naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,

-           surove svile ali svilenih odpadkov,

-           kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

-          umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, preje iz filamentov ali odpadkov vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje.

 

 

 

Izdelava iz preje.

ali

Tiskanje ali barvanje nebeljenih ali predhodno beljenih tkanin, spremljano s pripravljalnimi ali končnimi postopki. (1) (2)

 

Izdelava iz preje.

5601

Vata iz tekstilnih materialov in izdelki iz vate; tekstilna vlakna, dolga do 5 mm (kosmiči); prah in nope iz tekstilnega materiala

Izdelava iz vlaken.

5602

Klobučevina, vštevši impregnirano, prevlečeno ali laminirano:

 

- tiskana ali barvana

 

 

 

 

 

 

 

- impregnirana, prevlečena, prekrita ali laminirana

 

 

- drugo

 

 

 

Proizvodnja iz vlaken.

 

ali

 

Tiskanje ali barvanje iz nebeljene ali predhodno beljene klobučevine, spremljano s pripravljalnimi ali končnimi postopki. (1) (2)

 

Impregniranje, prevlečenje, prekrivanje ali laminiranje netkanega tekstila, nebeljenega.(3)

 

Proizvodnja iz vlaken.

5603

Netkani tekstil, impregniran ali ne, prevlečen, prekrit ali laminiran:

 

- tiskan ali barvan

 

 

 

 

 

 

 

 

- impregniran, prevlečen, prekrit ali laminiran

 

 

- drugo

 

 

 

Izdelava iz vlaken.

 

ali

 

Tiskanje ali barvanje iz nebeljenega ali predhodno beljenega netkanega tekstila, spremljano s pripravljalnimi  ali končnimi postopki. (1) (2)

 

Impregniranje, prevlečenje, prekrivanje ali laminiranje netkanega tekstila, nebeljenega.(3)

 

Izdelava iz vlaken.

 

5604

Niti in vrvi iz gume, prekrite s tekstilnim materialom; tekstilna preja, trakovi in podobno iz tar. št. 5404 ali 5405, impregnirani, prevlečeni, prekriti, ali obloženi z gumo ali plastično maso:

 

- niti in vrvi iz gume, prekrite s tekstilnim materialom

 

- drugo

 

 

 

 

 

Izdelava iz gumijastih niti ali vrvi, ki niso prekrite s tekstilnim materialom.

 

Impregniranje, prevlečenje, prekrivanje ali obloga tekstilne preje in trakov in podobno, nebeljenih.

5607

Vrvi, motvozi, konopi in prameni, vštevši opletene ali prepletene, impregnirane, prevlečene, prekrite ali obložene z gumo ali plastično maso

Izdelava iz vlaken, preje iz kokosovega vlakna, preje sintetičnih ali umetnih filamentov ali monofilamentov.

5609

Izdelki iz preje, trakov in podobno iz tar. št. 5404 ali 5405, motvozov, vrvi, konopov ali pramenov, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu

Izdelava iz vlaken, preje iz kokosovega vlakna, preje sintetičnih ali umetnih filamentov ali monofilamentov.

5704

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala iz klobučevine, ki niso taftana in ne kosmičena, dokončana ali nedokončana

Izdelava iz vlaken.

58. poglavje

Specialne tkanine; taftane tekstilne obloge; čipke; tapiserije; pozamentarija; vezenine:

 

- Vezenine v metraži, trakovih ali motivih (tar. št. 5810)

 

 

- Tiskana ali barvana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Impregnirana, prevlečena ali prekrita

 

 

 - Drugo

 

 

 

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

Izdelava iz preje.

 

ali

 

Tiskanje ali barvanje iz nebeljenih ali predhodno beljenih tkanin, klobučevine ali netkanih tkanin, spremljano z  pripravljalnimi ali končnimi postopki. (1) (2)

 

 

Izdelava iz nebeljenih tkanin, klobučevine ali netkanih tkanin.

 

Izdelava iz preje.

5901

Tekstilne tkanine, prevlečene z lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo vezavo knjig in podobne namene;

tkanine za kopiranje; platna, pripravljena za slikanje; toge tkanine (bugram) in podobne tkanine, ki se uporabljajo za izdelavo klobukov

Izdelava iz nebeljenih tkanin.

 

 

 

 

 

5902

Kord tkanine za avtomobilske plašče iz preje iz najlona, poliestra in viskoznega rajona, velike jakosti

Izdelava iz preje.

5903

Tekstilne tkanine, impregnirane, premazane, prevlečene, prekrite ali laminirane s plastičnimi masami, razen tistih iz tar.št. 5902

Izdelava iz nebeljenih tkanin.

 

ali

 

Tiskanje ali barvanje iz nebeljenih ali predhodno beljenih tkanin, spremljano s  pripravljalnimi ali končnimi postopki. (1) (2)

5904

Linolej, vštevši rezanega v oblike; talna prekrivala na tekstilni podlagi, premazana prevlečena ali prekrita,  razrezana v oblike ali ne

Izdelava iz nebeljenih tkanin, klobučevine ali netkanega tekstila.

 

5905

Zidne tapete iz tekstila

Izdelava iz nebeljenih tkanin.

 

ali

 

Tiskanje ali barvanje iz nebeljenih ali predhodno beljenih tkanin, spremljano s  pripravljalnimi ali končnimi postopki. (1) (2)

5906

Gumirane tekstilne tkanine, razen tistih iz tar. št. 5902:

Izdelava iz beljenih pletenih ali kvačkanih tkanin ali drugih nebeljenih tkanin.

5907

Tekstilne tkanine, drugače impregnirane, premazane, prevlečene ali prekrite; poslikana platna za odrske kulise, tkanine za ateljeje in podobne namene

Izdelava iz nebeljenih tkanin.

 

ali

 

Tiskanje ali barvanje iz nebeljenih ali predhodno beljenih tkanin, spremljano s  pripravljalnimi ali končnimi postopki. (1) (2)

5908

Stenji iz tekstila, tkani, opleteni ali pleteni, za svetilke, peči, vžigalnike, sveče, ipd.; žarilne mrežice za plinsko razsvetljavo in cevasto pleteni materiali za plinske svetilke, impregnirani ali neimpregnirani:

Izdelava iz preje.

5909

Cevi za črpalke in podobne cevi iz tekstilnega materiala, vštevši obložene in armirane, s priborom iz drugega materiala ali brez njega

Izdelava iz preje ali iz vlaken.

5910

Trakovi in jermeni iz tekstilnega materiala za transportne ali transmisijske namene, ojačeni ali neojačeni s kovino ali drugim materialom

Izdelava iz preje ali iz vlaken.

5911

Tekstilni izdelki in predmeti, za industrijsko uporabo, navedeni v 7. opombi 59. poglavja carinske nomenklature:

 

- Diski in obroči za poliranje, razen iz klobučevine

 

 

- Drugo

 

 

 

 

Izdelava iz preje, odpadkov tkanin ali krp iz tar.št. 6310.

 

Izdelava iz preje ali iz vlaken.

60. poglavje

Pleteni ali kvačkani materiali

 

- Tiskani ali barvani

 

 

 

 

 

 

 

- Drugi

 

 

Izdelava iz preje.

 

ali

 

Tiskanje ali barvanje iz nebeljenih ali predhodno beljenih tkanin, spremljano s  pripravljalnimi ali končnimi postopki. (1) (2)

 

Izdelava iz preje.

61. poglavje

Oblačila in oblačilni dodatki, pleteni ali kvačkani:

 

 

 

- Dobljeni s šivanjem ali drugačnim sestavljanjem, iz dveh ali več kosov  pletene ali kvačkane tkanine, ki je urezana v določeno obliko ali neposredno pridobljena v določeno obliko

 

- Drugo

 

Popolna izdelava. (4)

 

 

 

 

Izdelava iz preje.

ex 62. pgl.

Oblačila in oblačilni dodatki, ki niso  pletena ali kvačkana; razen tar.št. 6213 in 6214, za katere so pravila podana v nadaljevanju:

 

- Dokončana ali v kompletu

 

- Nedokončana ali nekompletirana

 

 

 

 

Popolna izdelava. (4)

 

Izdelava iz preje.

6213 in 6214

Robčki, žepni robčki, šali, ešarpe, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki:

 

- Vezeni

 

 

 

 

 

 

- Drugi

 

 

 

Izdelava iz preje.

 

ali

Izdelava  iz nevezene tkanine, pod pogojem, da vrednost uporabljene nevezene tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

Izdelava iz preje.

6301 do ex 6306

Odeje in potovalne odeje; posteljno, namizno, toaletno in kuhinjsko perilo; zavese (vštevši draperije) in notranje platnene rolete; kratke okrasne draperije za okna ali postelje; drugi izdelki za notranjo opremo, brez izdelkov iz tar.št. 9404; vreče in vrečke za pakiranje blaga; cerade, platnene strehe in izdelki za taborjenje:

 

- Iz klobučevine ali netkanega tekstila:

 

- Neimpregnirane, nepremazane, neprevlečene, neprekrite ali nelaminirane

 

- Impregnirane, premazane, prevlečene, prekrite ali laminirane

 

 

- Drugo:

 

         pletene ali kvačkane:

 

         nevezene

 

         vezene

 

 

 

 

 

 

         nepletene ali nekvačkane:

 

         nevezene

 

         vezene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdelava iz vlaken.

 

 

Impregniranje, premazanje, prevlečenje, prekrivanje ali laminiranje klobučevine ali netkanega tekstila, nebeljenega. (3)

 

 

 

 

 

Popolna izdelava. (4)

 

Popolna izdelava. (4)

 

ali

Izdelava iz nevezenih pletenih ali kvačkanih tkanin, pod pogojem, da vrednost uporabljene nevezene tkanine ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

 

 

Izdelava iz preje.

 

Izdelava iz preje.

 

ali

Izdelava iz nevezenih pletenih ali kvačkanih tkanin, pod pogojem, da vrednost uporabljene nevezene tkanine ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

6307

Drugi gotovi izdelki, vštevši kroje za oblačila:

 

- Krpe za tla, posodo, prah in podobne krpe za čiščenje

 

- Drugo

 

 

 

Izdelava iz preje.

 

 

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

6308

Garniture, ki so sestavljene iz  tkanine in preje, s priborom ali brez njega za izdelovanje preprog in pregrinjal, tapiserij, vezenih namiznih prtov in serviet ali podobnih tekstilnih izdelkov, pripravljenih v zavitkih za prodajo na drobno

Predmeti brez porekla se lahko vključijo v garnituro, če njihova skupna vrednost ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  Glej uvodno opombo 7.1 v prilogi 3.

(2)  Da bi termotiskanje lahko šteli za predelavo oziroma obdelavo, na  podlagi katere blago pridobi status blaga s poreklom, mora  termotiskanje spremljati predtiskanje na papir.

(3)  Glej uvodno opombo 7.3 v prilogi 3.

(4)  Glej uvodno opombo 7.2 v prilogi 3."

 

 

PRILOGA 6

 

 

V prilogi 19 se opravijo naslednji popravki:

 

 

I. Uporaba setov ECL

 

V petem odstavku se za besedo "odstavkom" črtata besedi "tega člena" in se nadomestita z besedilom "I. dela te priloge"

 

V šestem odstavku se za besedo "odstavka" črtata besedi "tega člena" in se nadomestita z besedilom "I. dela te priloge"

 

II. Izpolnjevanje polj ECL

 

V tretjem odstavku se črta besedilo "ali drug pristojni organ".

 

Na koncu tretjega odstavka se doda novo besedilo:

"Drugi pristojni organi svoje zaznamke vpisujejo v zgornji del polja E in polja G. V zgornji del polja E pooblaščeni organi potrdijo (ne)ustreznost pošiljke; če je njihova kontrola oz. obveznost soglasja za izpeljavo carinskega postopka predpisana.

V polju G pooblaščeni organi vpišejo zaznamke, ugotovitve in potrditve dogodkov med prevozom, navedenih v polju 56".

 

II.1. Izpolnjevanje polj ECL za izvoz, ponovni izvoz, začasni izvoz in tranzit blaga

 

V prvem odstavku se črtajo števila "15a, 16 in 34", doda pa se število "34b".

 

V drugem odstavku se črtajo števila "15, 15a, 16 in 34", doda pa se število "34b".

 

Besedilo za izpolnjevanje polja 15 se črta in se nadomesti z besedilom:

"V polje se vpiše ime države, iz katere se blago pošilja/izvaža, oz. države, iz katere je bilo blago odposlano (država pošiljateljica).

Pri blagu, ki je prispelo iz tujine in na carinskem območju ni sproščeno v prost promet, temveč carinsko območje samo tranzitira, se v polje 15 ne vpiše "Slovenija"; vpiše se ime države, iz katere je bilo blago odposlano v Slovenijo.

Če je bilo blago pred prispetjem na carinsko območje Slovenije na carinskem območju ene ali več držav predmet zadrževanj ali pravnih poslov, ki niso povezani s prevozom, velja za državo odpreme/izvoza zadnja država takega zadrževanja blaga ali pravnega posla.

Če ni drugih razpoložljivih informacij, se kot država odpreme/izvoza šteje država porekla.

 

Doda se novo besedilo:

"Polji 15a in 15b - ŠIFRA DRŽAVE ODPREME/IZVOZA

V polje 15 a se vpiše šifra države iz polja 15, iz kodeksa šifer.

Polje 15b se ne izpolni".

 

Doda se novo besedilo:

"Polje 16 - Država porekla

Polje je predvideno le za blago, ki ni slovenskega porekla. V polje 16 se vpiše ime tuje države porekla, njena šifra iz kodeksa šifer se vpiše v polje 34a".

 

Obstoječe besedilo za izpolnjevanje polja 17 se črta in se nadomesti z besedilom:

"Navesti je treba državo, v kateri naj bi se blago uporabilo ali porabilo, obdelalo ali predelalo. V ostalih primerih velja za namembno državo zadnja znana država, v katero naj bi se blago vneslo".

 

Besedilo "Polje 17a" se črta in se nadomesti z besedilom: "Polji 17a in 17b"

 

Obstoječe besedilo za izpolnjevanje polja 17a se črta in se nadomesti z besedilom:

"V polje 17a se vpiše šifra države iz polja 17, iz kodeksa šifer.

Polje 17b se ne izpolni".

 

V obstoječem besedilu za izpolnjevanje polja 33 se v prvem odstavku za besedo "vpiše" črta beseda "prvih", besedilo "nomenklature carinske tarife", pa se nadomesti z besedama: "kombinirane nomenklature".

V drugem odstavku se za besedo "vpiše" besedilo "zadnja, deveta številka tarifne oznake iz nomenklature carinske tarife" nadomesti z besedilom "dvomestna dodatna oznaka iz drugih predpisov, ki se nanašajo na izvoz ali uvoz blaga".

 

Doda se besedilo:

"Polje 34a in 34b – ŠIFRA DRŽAVE POREKLA

V polje 34a, dolžine treh mest, se vpiše šifra države porekla iz kodeksa šifer.

Polje 34b se ne izpolni".

 

Naslov "Polje 39 - KONTINGENT" se spremeni tako, da se glasi: "Polje 39 - UKREPI CARINSKE OBRAVNAVE BLAGA".

Obstoječe besedilo za izpolnjevanje polja 39 se črta in nadomesti z besedilom: "V polje se vpiše štirimestna šifra ukrepa carinske obravnave blaga po točki d), e) ali f) prvega odstavka 2. člena ali po 3. členu zakona o carinski tarifi, ko je v postopku uveljavljena takšna ugodnost".

 

 

II.2 Izpolnjevanje polj ECL za sprostitev v prost promet, začetek postopka carinskega skladiščenja, uvoz zaradi proizvodnje za izvoz, predelavo pod carinskim nadzorom, začasni uvoz in uničenje pod carinskim nadzorom

 

V prvem odstavku se dodajo števila "15b, 17a, 17b, 26, 34b in 45". V drugem odstavku se pred besedo "skladiščenja" doda beseda "carinskega".

Dodajo se števila "15b, 17a, 17b, 34b", črta pa se število "15".

 

V tretjem odstavku se pred besedo "skladiščenja" doda beseda "carinskega".

Dodajo se števila "15a, 15b, 17a, 17b, 34a, 34b", črta pa se število "34".

 

V četrtem odstavku se dodajo števila "34a, 34b, 17 in 17a", črta pa se število "34".

Obstoječe besedilo za izpolnjevanje polja 15 se črta in se nadomesti z besedilom:

" V polje se vpiše ime države, iz katere se blago pošilja /izvaža, oz. države, iz katere je bilo blago odposlano (država pošiljateljica).

Če je bilo blago pred prispetjem na carinsko območje Slovenije na carinskem območju ene ali več držav predmet zadrževanj ali pravnih poslov, ki niso povezani s prevozom, velja za državo odpreme/izvoza zadnja država takega zadrževanja blaga ali pravnega posla".

Doda se novo besedilo:

"Polji 15a in 15b - Šifra države odpreme/izvoza

V polje 15a se vpiše šifra države iz polja 15, iz kodeksa šifer.

Polje 15b se ne izpolni".

 

Obstoječe besedilo za izpolnjevanje polja 16 se črta in se nadomesti z besedilom:

" Izpolni se samo, kadar je to treba prijaviti zaradi statistike zunanje trgovine; potemtakem ni treba

izpolniti, če je v deklaraciji navedeno tako blago, za katero je treba izpolniti  polje 36.

 

1.      Država porekla je država, v kateri je bilo blago v celoti pridobljeno ali proizvedeno oz. zadosti predelano. (11.a do 14. čl CZ).

 

2.      Za blago, za katerega je priloženo preferencialno potrdilo o poreklu (14.a CZ ali uveljavljena mednarodna pogodba), se kot država porekla vpiše ime države ali območja, ki se v tem potrdilu izrecno navaja kot država porekla.

 

3.      Kot država porekla se navede:

-            država odpreme/izvoza:

pri umetniških predmetih, zbirkah, poštnih znamkah za zbirateljske namene in pri starinah;

-            država, v kateri je bila proizvedena mešanica oz. zmes:

pri mešanicah oz. zmeseh, sestavljenih v tujini iz blaga različnega porekla, če deleža blaga iz posameznih držav porekla ni mogoče ugotoviti;

-            država odpreme/izvoza:

za blago, katerega država porekla ni znana.

-            država uvoza:

za blago, ki je bilo uvoženo v neko državo, v tej državi sproščeno v prosti promet in takoj nato uporabljeno, tako da se lahko šteje za naturalizirano v gospodarstvu te države.

 

Če deklaracija vsebuje več postavk z blagom različnega porekla, se v polje vpiše opomba "Različno", v polje 31 vsake postavke se vpiše ime države porekla za zadevno blago, v polje 34a pa šifra te države, iz kodeksa šifer".

 

V obstoječem besedilu za izpolnjevanje polja 33 se v prvem odstavku za besedo "vpiše" črta beseda "prvih" besedilo "nomenklature carinske tarife", pa se nadomesti z besedama: "kombinirane nomenklature".

V drugem odstavku se za besedo "vpiše" besedilo "zadnja, deveta številka tarifne oznake iz nomenklature carinske tarife" nadomesti z besedilom "dvomestna dodatna oznaka iz drugih predpisov,  ki se nanašajo na izvoz ali uvoz blaga".

 

Besedilo "Polje 34" se črta in se nadomesti z besedilom:

"Polji 34a in 34b".

 

Obstoječe besedilo za izpolnjevanje polja 34 se črta in se nadomesti z besedilom:

"V polje 34a, dolžine treh mest, se vpiše šifra države porekla iz kodeksa šifer

Polje 34b se ne izpolni".

 

Naslov "Polje 39 - KONTINGENT" se spremeni tako, da se glasi: "Polje 39 - UKREPI CARINSKE OBRAVNAVE BLAGA".

Obstoječe besedilo za izpolnjevanje polja 39 se črta in nadomesti z besedilom: "V polje se vpiše štirimestna šifra ukrepa carinske obravnave blaga po točki d), e) ali f) prvega odstavka 2. člena ali po 3. členu zakona o carinski tarifi, ko je v postopku uveljavljena takšna ugodnost".

 

 

PRILOGA 7

 

Priloga 20 se spremeni tako, da se glasi:

 

"PRILOGA 20
Kodeks šifer za izpolnjevanje ECL

(95. člen uredbe)

 

Vsebuje 15 šifrantov:

šifrant carinskih organov

šifrant posebnih osemmestnih šifer za določene skupine oseb

šifrant za podatke o vrednosti

šifrant držav

šifrant dobavnih pogojev po INCOTERMS

šifrant valut

šifrant vrste posla

šifrant vrste transporta

šifrant ugodnosti

šifrant postopkov

šifrant kontingentov

šifrant metod vrednotenja

šifrant posebnih zaznamkov, predloženih listin, potrdil, dovoljenj …

šifrant vrst dajatev

šifrant načina plačila oziroma zavarovanja plačila dolga

 

1. Šifrant carinskih organov

 

Šifra

Naziv carinskega organa

0100

GENERALNI CARINSKI URAD

1000

CARINSKI URAD LJUBLJANA

1018

Izpostava Ljubljana

1026

Izpostava Kranj

1034

Izpostava Letališče Brnik

1042

Izpostava Pošta Ljubljana

1050

Izpostava Novo mesto

1069

Izpostava ŽP Ljubljana 

1077

Izpostava Jarše

1085

Izpostava Krško

1115

Izpostava Metlika

1174

Izpostava Metlika, mejni prehod Vinica

1182

Izpostava Metlika, mejni prehod ŽP Metlika

1123

Izpostava Obrežje

1190

Izpostava Obrežje, mejni prehod Slovenska vas

1131

Izpostava ŽP Dobova

1212

Izpostava ŽP Dobova, mejni prehod Rigonce

1220

Izpostava ŽP Dobova, mejni prehod Orešje

1247

Izpostava Škofja Loka

1255

Izpostava Ribnica

1140

Izpostava Logatec, mejni prehod Babno Polje

1158

Izpostava Ribnica, mejni prehod Podplanina

1166

Izpostava Ribnica, mejni prehod Petrina

1301

Izpostava Logatec

1409

Izpostava Črnomelj

1913

Izpostava Terminal Ljubljana

2006

CARINSKI URAD CELJE

2014

Izpostava Velenje

2040

Izpostava Velenje, mejni prehod Pavličevo sedlo

2022

Izpostava Celje

2073

Izpostava ŽP Rogatec

2030

Izpostava ŽP Rogatec, mejni prehod Bistrica ob Sotli

2065

Izpostava ŽP Rogatec, mejni prehod Rogatec

2081

Izpostava ŽP Rogatec, mejni prehod Dobovec

2103

Izpostava ŽP Rogatec, mejni prehod Imeno

3002

CARINSKI URAD DRAVOGRAD

3010

Izpostava Holmec

3088

Izpostava Holmec, mejni prehod Mežica

3029

Izpostava Prevalje

3037

Izpostava Vič

3061

Izpostava Vič, mejni prehod Libeliče

3045

Izpostava Radelj

3070

Izpostava Radelj, mejni prehod Muta

3090

Izpostava Radelj, mejni prehod Kapla

3100

Izpostava Radelj, mejni prehod Pernice

3110

Izpostava Radelj, mejni prehod Remšnik

3053

Izpostava Dravograd

4009

CARINSKI URAD MURSKA SOBOTA

4017

Izpostava Murska Sobota

4025

Izpostava Gornja Radgona

4033

Izpostava Kuzma

4050

Izpostava Kuzma, mejni prehod Matjaševci

4090

Izpostava Kuzma, mejni prehod Sotina

4190

Izpostava Kuzma, mejni prehod Kramarovci

4220

Izpostava Kuzma, mejni prehod Fikšinci

4041

Izpostava Dolga vas

4173

Izpostava Pince

4211

Izpostava Dolga vas, mejni prehod Kobilje

4068

Izpostava Hodoš

4181

Izpostava Hodoš, mejni prehod Martinje

4203

Izpostava Hodoš, mejni prehod Prosenjakovci

4076

Izpostava Gederovci

4230

Izpostava Gederovci, mejni prehod Cankova

4240

Izpostava Gederovci, mejni prehod Korovci

4250

Izpostava Gederovci, mejni prehod Gerlinci

4084

Izpostava Trate

4260

Izpostava Trate, mejni prehod Sladki Vrh

4106

Izpostava Središče ob Dravi

4122

Izpostava ŽP Središče ob Dravi

4114

Izpostava Ormož

4149

Izpostava Gibina

4130

Izpostava Gibina, mejni prehod Razkrižje

4157

Izpostava Petišovci

4165

Izpostava ŽP Lendava

5005

CARINSKI URAD JESENICE

5013

Izpostava Jezersko

5021

Izpostava Ljubelj

5048

Izpostava Korensko sedlo

5056

Izpostava Rateče

5064

Izpostava ŽP Jesenice

5072

Izpostava Karavanke

5080

Izpostava Plavški travnik

6001

CARINSKI URAD KOPER

6028

Izpostava Lazaret

6010

Izpostava Lazaret, mejni prehod Čampore

6070

Izpostava Lazaret, mejni prehod Kaštelir

6036

Izpostava Koper

6044

Izpostava Luka Koper

6060

Izpostava Piran

6080

Izpostava Piran, mejni prehod Izola

6090

Izpostava Piran, mejni prehod Koper

6052

Izpostava Škofije

6100

Izpostava Škofije, mejni prehod Plavje

6120

Izpostava Škofije, mejni prehod Osp

6160

Izpostava Škofije, mejni prehod Socerb

6117

Izpostava Sečovlje

6170

Izpostava Sečovlje, letališče Portorož

6152

Izpostava Dragonja

6133

Izpostava Sočerga

7008

CARINSKI URAD MARIBOR

7016

Izpostava Pošta Maribor

7024

Izpostava Šentilj

7040

Izpostava Letališče Maribor

7059

Izpostava Jurij

7120

Izpostava Jurij, mejni prehod Sv. Duh na Ostrem vrhu

7140

Izpostava Jurij, mejni prehod Gradišče

7150

Izpostava Jurij, mejni prehod Svečina

7160

Izpostava Jurij, mejni prehod Špičnik

7180

Izpostava Jurij, mejni prehod Plač

7067

Izpostava Maribor

7075

Izpostava Gruškovje

7083

Izpostava Gruškovje, mejni prehod Zgornji Leskovec

7091

Izpostava Zavrč

7113

Izpostava Ptuj

7130

Izpostava ŽP Tezno

7032

Izpostava ŽP Tezno, mejni prehod Maribor

8004

CARINSKI URAD NOVA GORICA

8136

Izpostava Tolmin

8012

Izpostava Robič, mejni prehod Predel

8050

Izpostava Robič, mejni prehod Učeja

8020

Izpostava Robič

8080

Izpostava Robič, mejni prehod Most na Nadiži

8090

Izpostava Robič, mejni prehod Livek

8100

Izpostava Robič, mejni prehod Solarji

8110

Izpostava Robič, mejni prehod Robidišče

8039

Izpostava Rožna Dolina

8150

Izpostava Rožna Dolina, mejni prehod Šempeter

8160

Izpostava Rožna Dolina, mejni prehod Miren

8170

Izpostava Rožna Dolina, mejni prehod  Lokvica

8180

Izpostava Rožna Dolina, mejni prehod Solkan

8190

Izpostava Rožna Dolina, mejni prehod Pristava

8200

Izpostava Rožna Dolina, mejni prehod Nova Gorica

8047

Izpostava ŽP Nova Gorica

8063

Izpostava Neblo

8210

Izpostava Neblo, mejni prehod Hum

8220

Izpostava Neblo, mejni prehod Vipolže

8230

Izpostava Neblo, mejni prehod Plešivo

8240

Izpostava Neblo, mejni prehod Golo Brdo

8250

Izpostava Neblo, mejni prehod Britof

8071

Izpostava Idrija

8128

Izpostava Vrtojba

8144

Izpostava Ajdovščina

9000

CARINSKI URAD SEŽANA

9019

Izpostava Fernetiči

9060

Izpostava Fernetiči, mejni prehod Repentabor

9070

Izpostava Fernetiči, mejni prehod Gorjansko

9080

Izpostava Fernetiči, mejni prehod Klariči

9027

Izpostava Kozina

9140

Izpostava ŽP Hrpelje - Kozina

9035

Izpostava ŽP Sežana

9043

Izpostava Terminal Sežana

9051

Izpostava Lipica

9116

Izpostava ŽP Ilirska Bistrica

9124

Izpostava Jelšane

9132

Izpostava Starod

9159

Izpostava Ilirska Bistrica

 

 

2. Šifrant posebnih osemmestnih šifer za določene skupine oseb

 

Šifra

Skupina oseb

06000037

tuja diplomatska predstavništva

06000045

tuje fizične osebe

05980003

druge osebe, ki nimajo davčne številke

 

 

3. Šifrant za podatke o vrednosti

 

V polje se vpiše:

         

"A":  če deklarant ob upoštevanju 16. do 27. člena carinskega zakona in 4. poglavja te uredbe izjavlja:

a)     da kupec in prodajalec nista povezana in

b)     da ne obstajajo prepovedi za kupca glede prodaje ali uporabe blaga poleg:

-          prepovedi, ki jih določajo slovenski predpisi;

-          prepovedi, ki omejujejo geografsko področje prodaje blaga;

-          prepovedi, ki ne vplivajo bistveno na vrednost blaga, in

c)      da prodaja ali cena nista podrejena pogojem ali storitvam, katerih vrednost ne more biti določena v odnosu na blago, ki ga je treba oceniti, in

d)     da ne obstajajo v zvezi z uvoženim blagom licenčnine, ki jih mora kupec plačati neposredno ali posredno, kot pogoj za prodajo, in

e)     da prodaja ni podrejena sporazumu med stranema, na podlagi katerega del prihodka kakršne koli nadaljnje prodaje, odstopitve ali uporabe uvoženega blaga pripada neposredno prodajalcu.

      Za vpis šifre A morajo biti hkrati izpolnjene vse trditve pod a, b, c, d in e.

 

"B":  če deklarant ob upoštevanju 16. do 27. člena carinskega zakona in 4. poglavja te uredbe izjavlja:

a)     da sta kupec in prodajalec medsebojno povezana, vendar ta povezava ne vpliva na ceno uvoženega blaga, in

b)     da so izpolnjene trditve točk b, c, d in e šifre A.

       Za vpis šifre B morajo biti hkrati izpolnjene vse trditve pod a in b.

 

"C":  če deklarant ob upoštevanju 16. do 27. člena carinskega zakona in 4. poglavja te uredbe izjavlja:

a)     da kupec in prodajalec nista povezana oziroma da sta kupec in prodajalec medsebojno povezana, vendar ta povezava ne vpliva na ceno uvoženega blaga, in

b)     da sta izpolnjeni trditvi točk b in c šifre A;

c)      da obstajajo v zvezi z uvoženim blagom licenčnine, ki jih mora kupec plačati neposredno ali posredno, kot pogoj za prodajo, in je znesek licenčnin naveden v polju 44 (šifra V37), in/ali

d)     da je prodaja podrejena sporazumu med stranema, na podlagi katerega del prihodka kakršne koli nadaljnje prodaje, odstopitve ali uporabe uvoženega blaga pripada neposredno prodajalcu in je ustrezen znesek naveden v polju 44 (šifra V38).

Za vpis šifre C morata biti hkrati izpolnjeni trditvi pod a in b ter vsaj ena od trditev pod c ali d.

 

"D":  če deklarant ob upoštevanju 16. do 27. člena carinskega zakona in 4. poglavja te uredbe izjavlja:

a)     da sta kupec in prodajalec medsebojno povezana in ta povezava vpliva na uvozno ceno blaga ali

b)     da obstajajo prepovedi za kupca glede prodaje ali uporabe blaga poleg:

-          prepovedi, ki jih določajo slovenski predpisi;

-          prepovedi, ki omejujejo geografsko področje prodaje blaga;

-          prepovedi, ki ne vplivajo bistveno na vrednost blaga, ali

c)      da sta prodaja ali cena podrejena pogojem ali storitvam, katerih vrednost ne more biti določena v odnosu na blago, ki ga je treba oceniti, ali

d)     da obstajajo v zvezi z uvoženim blagom licenčnine, ki jih mora kupec plačati neposredno ali posredno, kot pogoj za prodajo, vendar znesek licenčnin zaradi kakršnih koli vzrokov ni naveden v polju 44, ali

e)     da je prodaja podrejena sporazumu med stranema, na podlagi katerega del prihodka kakršne koli nadaljnje prodaje, odstopitve ali uporabe uvoženega blaga pripada neposredno prodajalcu, vendar ustrezen znesek zaradi kakršnih koli vzrokov ni naveden v polju 44.

      Za vpis šifre D mora biti izpolnjena ena ali več trditev pod a, b, c, d ali e.

 

"L":   če deklarant izjavlja:

a)     da je pri vrednotenju programske opreme za naprave za avtomatsko obelavo podatkov ločeno prikazana vrednost podatkov in programskih navodil od vrednosti nosilca podatkov;

b)     da so izpolnjene trditve za vpis šifre A ali B ali C (te šifre se ne vpišejo).

      Za vpis šifre L morata biti hkrati izpolnjena pogoja pod a in b.

Ta šifra se lahko uporabi le pri blagu, ki se uvršča v tarifne oznake 8524 31 000, 8524 40 000

in 8524 91 000.

      Vrednost podatkov ali programskih navodil se vpiše v polje 44/1 (šifra V51).

 

"M":   če deklarant izjavlja:

a)     da pri vrednotenju programske opreme za naprave za avtomatsko obelavo podatkov na fakturi nista ločeno prikazani vrednost podatkov ali programskih navodil in vrednost nosilca teh podatkov (v carinsko vrednost se vštevata obe vrednosti);

b)     da so izpolnjene trditve za vpis šifre A ali B ali C (te šifre se ne vpišejo).

      Za vpis šifre M morata biti hkrati izpolnjena pogoja pod a in b.

Ta šifra se lahko uporabi le pri blagu, ki se uvršča v tarifne oznake 8524 31 000, 8524 40 000 in 8524 91 000.

 

"N":    če deklarant izjavlja, da za uvoženo blago ni in ne bo nastala obveznost plačila dajatev in hkrati ne gre za brezplačno pošiljko. V tem primeru mora biti izpolnjeno polje 43.

 

"O":  če deklarant izjavlja, da za celotno carinsko deklaracijo ni priloženih potrebnih dokumentov za vrednotenje uvoženega blaga na osnovi transakcijske vrednosti, ampak predlaga uporabo drugih metod vrednotenja.

V tem primeru mora biti predlagana metoda vrednotenja vpisana v polju 43.

 

"R":  če deklarant izjavlja, da v deklaraciji z več postavkami za vse postavke ni priloženih potrebnih dokumentov za vrednotenje uvoženega blaga na osnovi transakcijske vrednosti, ampak se za posamezne postavke predlaga uporaba različnih metod vrednotenja.

Predlagane metode je potrebno pri vsaki postavki vpisati v polje 43.

 

 

4. Šifrant držav

 

V polja 15, 16 in 17 se vpiše z besedo ime države iz te priloge, v podpolja 15a, 17a, 18/2 (drugo podpolje polja 18), 21/2 in 34a pa trimestna številčna šifra. Uporabljen je standard ISO3166.

 

Šifra

Ime države

004

Afganistan

008

Albanija

010

Antarktika

012

Alžirija

016

Ameriška Samoa

020

Andora

024

Angola

028

Atigva in Barbuda

031

Azerbajdžan

032

Argentina

036

Avstralija

040

Avstrija

044

Bahami

048

Bahrein

050

Bangladeš

051

Armenija

052

Barbados

056

Belgija

060

Bermudi

064

Butan

068

Bolivija

070

Bosna in Hercegovina

072

Botsvana

074

Bouvet

076

Brazilija

084

Belize

086

Britansko ozemlje indijskega oceana

090

Salamonski otoki

092

Deviški otoki (VB)

096

Brunei

100

Bolgarija

104

Myanmar

108

Burundi

112

Belorusija

116

Kambodža

120

Kamerun

124

Kanada

132

Kapverdski otoki

136

Kajmanski otoki

140

Centralnoafriška republika

144

Šri Lanka

148

Čad

152

Čile

156

Kitajska

158

Tajvan

162

Božični otoki

166

Kokosovi (Keeling) otoki

170

Kolumbija

174

Komorski otoki

175

Mayotte

178

Kongo

180

Zair

184

Cookovi otoki

188

Kostarika

191

Hrvaška

192

Kuba

196

Ciper

203

Češka

204

Benin

208

Danska

212

Dominika

214

Dominikanska republika

218

Ekvador

222

Salvador

226

Ekvatorialna Gvineja

231

Etiopija

232

Eritreja

233

Estonija

234

Ferski otoki

238

Falklandski otoki

239

J. Georgija in ot. Sandwich

242

Fidži

246

Finska

249

Francija, evropski del

250

Francija

254

Francoska Gvajana

258

Francoska Polinezija

260

Južnofrancoski teritorij

262

Djibuti

266

Gabon

268

Gruzija

270

Gambija

276

Nemčija

288

Gana

292

Gibraltar

296

Kiribati

300

Grčija

304

Grenlandija

308

Granada

312

Gvadelupa

316

Guam

320

Gvatemala

324

Gvineja

328

Gvajana

332

Haiti

334

Heard in Mc Donald otoka

336

Vatikan

340

Honduras

344

Hongkong

348

Madžarska

352

Islandija

356

Indija

360

Indonezija

364

Iran

368

Irak

372

Irska

376

Izrael

380

Italija

384

Slonokoščena obala

388

Jamajka

392

Japonska

398

Kazahstan

400

Jordanija

404

Kenija

408

S. Koreja

410

J. Koreja

414

Kuvajt

417

Kirgizija

418

Laos

422

Libanon

426

Lesoto

428

Latvija

430

Liberija

434

Libijska arabska džamahirija

438

Liechtenstein

440

Litva

442

Luksemburg

446

Macao

450

Madagaskar

454

Malavi

458

Malezija

462

Maldivi

466

Mali

470

Malta

474

Martinuque

478

Mavretanija

480

Mavricius

484

Mehika

492

Monako

496

Mongolija

498

Moldova

500

Montserrat

504

Maroko

508

Mozambik

512

Oman

516

Namibija

520

Nauru

524

Nepal

528

Nizozemska

530

Nizozemski Antili

533

Aruba

548

Vanuatu

540

Nova Kaledonija

554

Nova Zelandija

558

Nikaragva

562

Niger

566

Nigerija

570

Niue

574

Norfolk otok

578

Norveška

580

Severni Merianski otoki

581

Manjši oddaljeni otoki (ZDA)

583

Mikronezija

584

Marshallovo otočje

585

Palau

586

Pakistan

591

Panama

598

Papua Nova Gvineja

600

Paragvaj

604

Peru

608

Filipini

612

Pitcairn otoki

616

Poljska

620

Portugalska

624

Gvineja Bissau

626

Vzhodni Timor

630

Portoriko

634

Katar

638

Reunion

642

Romunija

643

Rusija

646

Ruanda

654

Sveta Helena

659

St. Kitts Nevis

660

Angvila

662

Sveta Lucija

666

St. Pierre in Miquelon

670

St. Vincent in Grenadine

674

San Marino

678

Sao Tome in Principe

682

Saudska Arabija

686

Senegal

690

Sejšelski otoki

694

Sierra Leone

702

Singapur

703

Slovaška

704

Vietnam

705

Slovenija

706

Somalija

710

Južna Afrika

716

Zimbabve

724

Španija

732

Zahodna Sahara

736

Sudan

740

Surinam

744

Svalbard in Mayen otoka

748

Svaziland

752

Švedska

756

Švica

760

Sirija

762

Tadžikistan

764

Tajska

768

Togo

772

Tokelau

776

Tonga

780

Trinidad in Tobago

784

Združeni arabski emirati

788

Tunizija

792

Turčija

795

Turkmanistan

796

Turks in Caicos otoki

798

Tuvalu

800

Uganda

804

Ukrajina

807

Makedonija

818

Egipt

826

Velika Britanija

834

Tanzanija

840

Združene države Amerike

850

Združene države Deviških otokov

854

Burkina Faso

858

Urugvaj

860

Uzbekistan

862

Venezuela

876

Wallis Futuna otoki

882

Samoa

887

Jemen

891

Jugoslavija

894

Zambija

 

 

5. Šifrant dobavnih pogojev po INCOTERMS

 

1.podpolje polja 20

 Vsebina šifre

2. podpolje polja 20

EXW

 franko tovarna

lokacija tovarne

FCA

 franko prevoznik

kraj ali sprejemna točka

FAS

 franko ob ladijski bok

odpremna luka

FOB

 franko na ladijski krov

odpremna luka

CFR

 stroški in prevoznina

namembna luka

CIF

 stroški,zavarovanje

 in prevoznina

namembna luka

CPT

 prevoz plačan do

namembni kraj

CIP

 prevoz in

 zavarovanje plačano do

namembni kraj

DAF

 dobavljeno na meji

kraj dobave na meji

DES

 dobavljeno na ladji

namembna luka

DEQ

 dobavljeno na

 obali (ocarinjeno)

namembna luka

DDU

 dobavljeno neocarinjeno

namembni kraj

DDP

 dobavljeno ocarinjeno

namembni kraj

XXX

 drugi dobavni pogoji

opisani dobavni pogoji po pogodbi

 

3.podpolje polja 20

Pomen šifre

0

kraj iz 2. podpolja se nahaja na meji carinskega območja Republike Slovenije

1

kraj iz 2. podpolja se nahaja znotraj carinskega območja

2

kraj iz 2. podpolja se nahaja izven carinskega območja

 

 

 

6. Šifrant valut

 

Šifra

Valuta

036

avstralski dolar

040

avstrijski šiling

056

belgijski frank

124

kanadski dolar

191

hrvaška kuna

203

češka krona

208

danska krona

246

finska marka

250

francoski frank

276

nemška marka

300

grška drahma

348

madžarski forint

372

irski funt

380

italijanska lira

392

japonski jen

442

luksemburški frank

528

nizozemski gulden

578

norveška krona

616

poljski zlot

620

portugalski eskudo

703

slovaška krona

705

slovenski tolar

724

španska pezeta

752

švedska krona

756

švicarski frank

807

makedonski denar

826

funt sterling

840

ameriški dolar

891

jugoslovanski dinar

978

evro

984

avstrijski šiling (sejemski aranžmaji)

985

italijanska lira (sejemski aranžmaji)

 

 

7. Šifrant vrste posla

 

Posel je vsako dejanje, komercialno ali ne, ki povzroči premik blaga (pošiljanje ali prejem).

 

 

Šifra v stolpcu A

Šifra v polju 24

Šifra v stolpcu B

1: Posli z dejanskim ali nameravanim prenosom lastništva s plačilom ali drugim nadomestilom (finančnim ali drugačnim) Izjeme: posli s šifro 21 do 24, 71, 72, 81)(1)

  11

  12

1: Dokončen nakup/prodaja(2)

2: Pošiljke, poslane na ogled ali preizkušanje, pošiljke s pravico vračila/vrnitve in komisijski posli

 

  13

3: Kompenzacijski posli (menjalna trgovina)

 

  14

4: Prodaje tujim potnikom za njihove osebne potrebe

 

  15

5: Prodaja transporterjem v mednarodnih prevozih(3)

 

  16

6: Osebni nakupi turistov

 

  17

7: Finančni najem

 

  18

8: Dobava blaga kot neposredna naložba

 

  19

9: Know-how, licence, patenti

 

 

 

2: Vrnitev/vračilo blaga, ki je bilo predhodno že evidentirano pod šifro 1(4); nadomestna dobava brez plačila

 

 

 

  21

  22

  23

 

  24

1: Vrnitev/vračilo blaga

2: Nadomestilo za nazaj poslano/vrnjeno blago

3: Nadomestilo za nevrnjeno blago (npr. v garanciji)

4: Drugi posli

3: Posli (ne začasni) s prenosom lastništva, vendar brez nadomestila (finančnega ali drugačnega)

 

  31

 

  32

  33

 

  34

 

1: Dobave blaga, v celoti ali delno financirane iz programov pomoči Evropske Skupnosti

2: Druge dobave vladnih pomoči

3: Druge dobave pomoči (individualne ali nevladnih organizacij)

4: Drugi posli

 

4: Blagovna pošiljka za predelavo po pogodbi(5) ali za popravilo(6)

 

  41

  42

  43

 

 

 

1: Predelava

2: Popravilo in vzdrževanje proti plačilu

3: Brezplačno popravilo in vzdrževanje (servisiranje)

 

 

5: Blagovna pošiljka po predelavi po pogodbi(5) ali po popravilu(6)

 

  51

  52

  53

1: Predelava

2: Popravilo in vzdrževanje proti plačilu

3: Brezplačno popravilo in vzdrževanje

 

6: Posli brez prenosa lastništva na primer najem, posoja, operativni najem; druge začasne uporabe z izjemama predelave po pogodbi in popravila

  61

  62

1: Najem, posoja, poslovni najem(7)

2: Druge začasne uporabe(8)

 

 

7: Blagovne pošiljke v okviru skupnih obrambnih programoov ali drugih skupnih medvladnih proizvodnih programov

 

 

  71

  72

 

1: Za vojaške namene

2: Drugi programi

8: Dobave gradbenega materiala in opreme v okviru gradbene dejavnosti oziroma nizkogradnje, ki so del splošne pogodbe(9)

 

  80

 

9: Drugi posli

  90

 

 

 

OPOMBE:

 

(1) Ta postavka zajema  večino izvoza in uvoza, oz. poslov pri katerih je:

-                      lastništvo preneseno od rezidenta na nerezidenta ali obratno,

-                      plačilo ali drugo nadomestilo (menjava) je ali pa bo izvršeno. 

To se uporablja tudi za blago poslano med  enotami enega podjetja  ali ene skupine podjetij in za blago poslano  iz/v centralno disribucijsko skladišče razen če plačilo  ali drugo nadomestilo v zvezi s temi posli ne bo izvršeno (v tem primeru bodo ti posli našteti pod 3 stolpca A).

(2) Vključno z rezervnimi deli  in ostalimi nadomestnimi  dobavami  izvršenimi proti plačilu.

(3) Vključno finančni najem: obročna  plačila so izračunana tako da pokrijejo vso ali   skoraj vso vrednost blaga. Koristi in tveganja lastništva so prenešena na najemnika. Z iztekom pogodbe najemnik postane lastnik.

(4) Za vračila blaga in nadomestne dobave  blaga, ki so bile prvotno evidentirane pod šifro 3 do 9 iz stolpca A  je treba uporabiti njim pripadajoče ustrezne šifre in ne šifre 2 iz stolpca A.

(5) Posli predelave za tuj račun morajo biti vpisani pod šiframi 4 ali 5 stolpca A. Posli predelave za lastni račun  niso vključeni v te skupine šifer, ti posli morajo biti prijavljeni  v šifro 1 stolpca A.

(6) Popravilo pomeni vrnitev blagu njegove prvotne funkcije; to lahko vključuje  nekatere strukturne spremembe ali izboljšanja.

(7) Poslovni najem: vse pogodbe razen finančnega najema (glej opombo 3).

(8) Ta postavka vključuje blago izvoženo/uvoženo z namenom kasnejšega ponovnega izvoza/ponovnega uvoza brez spremembe lastništva.

(9) Posli vpisani pod šifro 8 stolpca A vključujejo blago, za katero ni  posebej istavljen račun  ampak za katerega skupen račun pokriva celotno pošiljko. V vseh drugih primerih posli morajo biti vpisani pod šifro 1.

 

 

8. Šifrant vrste transporta

 

Šifra

Vrsta transporta

10

pomorski transport

12

vagon na ladji

16

cestno vozilo na ladji

17

priklopnik ali polpriklopnik na ladji

20

železniški transport

23

oprtni vlak

31

osebno vozilo

32

kombi

33

tovorno vozilo do 7500 kg največje dovoljene mase brez priklopnika

34

tovorno vozilo nad 7500 kg največje dovoljene mase brez priklopnika

35

tovorno vozilo s polpriklopnikom ali priklopnikom

40

zračni transport

50

poštni promet

70

transportne napeljave  (cevovodi, plinovodi, daljnovodi itd.)

90

lastni pogon

 

 

9. Šifrant ugodnosti

 

 

 

Šifra

Ugodnost

G

splošna shema preferencialov (SSP)

P

preferencialni status blaga na osnovi prostotrgovinskih sporazumov

O

druge preferenčne kvote, ki niso zajete v G in P

 

 

10. Šifrant postopkov

 

Štirimestna šifra je sestavljena iz dveh dvomestnih šifer:

-     prva dvomestna šifra označuje deklarirani (zahtevani) carinski postopek oz. uporabo ali rabo (v nadaljevanju: postopek);

-     druga dvomestna šifra označuje poprejšnji postopek. 

Za poprejšnji postopek se šteje postopek, v katerem je bilo blago pred deklariranim (zahtevanim) postopkom. Če poprejšnjega postopka ni bilo, se na tretjem in četrtem mestu štirimestne šifre vpiše 00. Ta šifra se vpiše tudi, ko je bil poprejšnji postopek tranzitni postopek.

 

V primerih, ko je bil poprejšnji postopek postopek carinskega skladiščenja ali postopek začasnega uvoza ali ko gre za blago iz proste carinske cone, se ustrezna šifra tega postopka kot poprejšnjega vnese le, če blago pred tem postopkom ni bilo predmet kakšnega drugega postopka z ekonomskim učinkom.

 

 

 

Šifra

Postopek

10

dokončni izvoz

21

začasni izvoz na oplemenitenje – predelavo

23

začasni izvoz blaga, ki se bo vrnilo v nespremenjenem stanju

31

ponovni izvoz blaga

40

sprostitev blaga v prost promet

41

sprostitev v prost promet v okviru postopka uvoza blaga za proizvodnjo za izvoz (sistem povračila carine)

46

sprostitev v prost promet v okviru postopka uvoza za proizvodnjo za izvoz (sistem povračila carine) v prostorih carinskega skladišča

47

sprostitev v prost promet v okviru postopka uvoza blaga za proizvodnjo za izvoz (sistem povračila carine) v PCC

51

uvoz blaga za proizvodnjo za izvoz (sistem odloga plačila carine)

53

začasni uvoz blaga

55

uvoz blaga za proizvodnjo za izvoz (sistem odloga plačila carine) v prostorih carinskega ali trošarinskega skladišča ali v prostorih oproščenega uporabnika

56

uvoz blaga za proizvodnjo za izvoz (sistem odloga plačila carine) v PCC

61

ponovni uvoz in sprostitev v prost promet

63

ponovni uvoz domačega blaga (prvi odstavek 167. člena carinskega zakona)

71

postopek carinskega skladiščenja blaga

76

postopek carinskega skladiščenja ali vnosa blaga v PCC, namenjenega izvozu v nespremenjenem stanju, za katerega upravičenec na podlagi vložitve te deklaracije oziroma prijave lahko zahteva izplačilo izvoznih spodbud ali uveljavitve oprostitev plačila DDV

78

vnos blaga v PCC, razen primerov pod šifro 76

91

predelava blaga pod carinskim nadzorom

93

uničenje blaga pod carinskim nadzorom

96

vnos blaga v PCP

 

 

11. Šifrant kontingentov

 

V polje 39 se vpiše štirimestna šifra kontingenta, ki je določena s predpisom o določitvi kontingenta.

 

 

12. Šifrant metod vrednotenja

 

Če carinski deklarant carinski deklaraciji ne more priložiti dokumentov, na osnovi katerih bi se lahko carinska vrednost za vse postavke ali del postavk ugotavljala na osnovi transakcijske vrednosti, lahko predlaga drugo metodo vrednotenja uvoženega blaga. Za to mora predložiti tudi ustrezne podatke (npr. podatke, ko se je enako ali podobno blago že carinilo, cenike, kataloge ...).

 

Polje 43 se izpolni z enomestno črkovno ali številčno šifro le, če je v polje 12 vpisana šifra N, O ali R.

 

a) Če je v polju 12 vpisana šifra "O" ali "N", se vpiše v to polje šifra:

-          2: če deklarant predlaga vrednotenje uvoženega blaga na osnovi uporabe transakcijske vrednosti enakega blaga (prvi odst. 17. čl. CZ) in priloži ustrezne podatke;

-          3: če deklarant predlaga vrednotenje uvoženega blaga na osnovi uporabe transakcijske vrednosti podobnega blaga (drugi odst. 17. čl. CZ) in priloži ustrezne podatke;

-          4: če deklarant predlaga vrednotenje uvoženega blaga na osnovi uporabe deduktivne metode (prva alinea 1. točke prvega odst. 18. čl. CZ) in priloži ustrezne podatke;

-          5: če deklarant predlaga vrednotenje uvoženega blaga na osnovi uporabe metode izračunane vrednosti (2. točka prvega odst. 18. čl. CZ) in priloži ustrezne podatke;

-          6: če deklarant predlaga vrednotenje uvoženega blaga na osnovi uporabe ostalih metod (19. čl. CZ) in priloži ustrezne podatke;

 

b) Če je v polju 12 vpisana šifra R, se pri posamezni postavki carinske deklaracije v to polje vpiše ustrezna šifra:

-          A, B, C, D, L ali M, ki imajo pomen opisan pri polju 12 (uvoženo blago se vrednoti na osnovi transakcijske vrednosti pri vpisu šifer A, B, C, L ali M), ali

-          2, 3, 4, 5 ali 6, ki ima pomen iz alinee a (dokumenti, na podlagi katerih bi se lahko carinska vrednost določila na osnovi transakcijske vrednosti, niso priloženi, zato deklarant predlaga drugo metodo vrednotenja in prilaga tudi ustrezne podatke).

 

V to polje se vpiše samo ena šifra – črkovna ali številčna.

 

 

13. Šifrant posebnih zaznamkov, predloženih listin, potrdil, dovoljenj …

 

(1) V polje 44 se vpišejo potrebne šifre iz enajstih podatkovnih skupin, ki obravnavajo:

-         oprostitve plačila carine (podatkovna skupina z oznako C),

-         davki in takse (podatkovna skupina z oznako D),

-         postopke z ekonomskim učinkom (podatkovna skupina z oznako E),

-         fakturne dokumente (podatkovna skupina z oznako F),

-         garancije (podatkovna skupina z oznako G),

-         izjave (podatkovna skupina z oznako I),

-         ostale priložene dokumente (podatkovna skupina z oznako O),

-         potrdila o poreklu in druga potrdila (podatkovna skupina z oznako P),

-         poenostavljene postopke (podatkovna skupina z oznako S),

-         trošarine (podatkovna skupina z oznako T),

-         carinsko vrednost blaga (podatkovna skupina z oznako V).

 

(2) Vsako posamezno podatkovno skupino je mogoče opisati v največ dveh podpoljih:

-         v podpolje 44/1 se vpiše šifra, sestavljena iz treh znakov; prvi znak je črkovna oznaka podatkovne skupine;

-         v podpolje 44/2, dolžine največ dvajsetih znakov, se vpišejo vsebinski podatki, ki so vezani na izbrano šifro (npr. zaporedne številke dokumenta, znesek prevoznih stroškov). Vsebina tega podpolja in način vpisa podatkov sta določena za posamezno tromestno šifro iz podpolja 44/1. Če vsebina ni predpisana, se vpiše le ustrezna tromestno šifro iz podpolja 44/1.

 

(3) Ker je polje 44 nedeljeno, ločimo podpolja z oklepaji. Primera:

(V20)(3451)

Šifra pomeni, da se v konkretni postavki prijavljajo stroški dobave do vstopa na carinsko območje Republike Slovenije v višini 3451 SIT.

(C01)(345/2000)

Šifra pove, da deklarant uveljavlja oprostitev po 159. ali 160. členu carinskega zakona na osnovi potrdila Ministrstva za zunanje zadeve št. 345 iz leta 2000.

 

V drugo podpolje je potrebno vpisati podatek skrajno levo, zato pred številko ne sme biti prazno mesto.

 

V polje 44 je mogoče vpisati zadostno število šifriranih prilog. Več šifer iz ene podatkovne skupine se vpiše po rastočem vrstnem redu. Če šifra še ni določena, se priloga lahko vpiše tudi z besedami.

 

(4) Če v deklaracijah z več kot eno postavko veljajo šifre posamezne črkovne skupine za celotno deklaracijo (vse postavke), jih je mogoče vpisati samo v prvi postavki. V teh primerih mora biti (razen za šifre črkovne skupine I, O in S, kjer to ni potrebno) v prvi postavki vpisana tudi dodatna šifra take črkovne skupine z oznako 00 (npr. C00, E00, P00). Primer:

(C00)(C38)(14/2000)

Šifra pomeni, da velja soglasje št. 14 iz leta 2000 Ministrstva za znanost in tehnologijo za vse postavke ECL.

Taka poenostavitev ne velja za šifre črkovne skupine V.

 

(5) Skupine šifer se uporabljajo na naslednji način:

 

 

Seznam šifer z oznako C (oprostitve plačila carine)

 

Šifra v podpolju

44/1

  Opis šifre

Vsebina podpolja

44/2

C01

potrdilo Ministrstva za zunanje zadeve (čl. 159, 160 CZ)

štev./LLLL

C02

dovoljenje za stalno bivanje ali potrdilo o odobrenem pribežališču v RS (čl. 161/3 CZ)

štev./LLLL

C03

izpisek iz poročne matične knjige ali drug dokaz o sklenitvi zakonske zveze (čl. 161/3 CZ)

 

C04

potrdilo diplomatskega ali konzularnega predstavništva v tujini oz. drug dokument o delu v tujini (čl. 161/3 CZ)

 

C05

izjava o uvozu pred preselitvijo (čl. 161/3 CZ)

 

C06

potrdilo izvedenca za motorna vozila o tržni vrednosti poškodovanega vozila (čl. 161/3, 161/8, 162/2, 162/3, 162/10 CZ)

 

C07

seznam predmetov za gospodinjstvo ali opreme (čl. 161/3, 161/4, 162/5 CZ)

 

C08

izjava, da v zadnjih 12 mesecih ni bila uveljavljena oprostitev (čl. 161/3 CZ)

 

C09

izjava o stalni vrnitvi (čl. 161/3 CZ)

 

C10

izjava o lasti oziroma uporabi predmetov v tujini (čl. 161/3 CZ)

 

C11

potrdilo o prijavi stalnega bivališča (čl. 161/3 CZ)

štev./LLLL

C12

akt pristojnega organa o podedovanju predmetov (čl. 161/6 CZ)

štev./LLLL

C13

zdravniški recept ali izjava tujega državljana za zdravila (čl. 161/7 CZ)

 

C14

potrdilo pristojnega centra za socialno delo, ki ga le-ta izda na podlagi izvedenskega mnenja o razvrščanju šoloobveznih otrok in mladoletnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju

 

C15

potrdilo pristojnega zdravnika oziroma zdravstvene ustanove (čl. 161/8 CZ)

 

C16

izvid in mnenje invalidske komisije, ustanovljene po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (čl. 161/8 CZ)

 

C17

odločba o priznanem statusu invalida v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo telesno in duševno prizadetih oseb (čl. 161/8 CZ)

 

C18

izjava, da v zadnjih  treh letih ni bila uveljavljena ugodnost (čl. 161/8 oz. čl. 162/10 CZ)

 

C19

izjava, da so predmeti lastno delo upravičenca (čl. 161/9 CZ)

 

C20

potrdilo zdravstvenega zavoda, ki ga le-ta izda na podlagi izvedenskega mnenja dispanzerske pediatrične službe ali ustrezne specialistične klinike

 

C22

dokazilo o rednem vpisu v izobraževalno ustanovo ter da je uvoženo blago učni pripomoček (čl. 161/12 CZ)

 

C23

L istina organizatorja prireditve ali izjave upravičenca (čl. 161/13 CZ)

 

C24

izjava upravičenca o namenu uporabe blaga (čl. 161/14, 162/2, 162/7, 162/8, 162/9, 162/10, 163/1, 163/2, 163/3, 163/4, 163/5, 163/6, 164 CZ)

 

C25

dokazilo o dobrodelni oziroma človekoljubni dejavnosti (čl. 161/14, 162/2 CZ)

štev./LLLL

C26

izjava pooblaščene organizacije ... (čl. 161/15 CZ)

 

C27

dokazilo tujega pošiljatelja o brezplačnosti (čl. 162/1, 162/2, 163 CZ)

 

C28

izjava upravičenca, da uvaža blago neposredno za opravljanje svoje dejavnosti (čl. 162/1 CZ)

 

C29

potrdilo pristojnega organa o opravljanju dejavnosti oz. registr. (čl. 162/1, 162/4, 162/5, 162/6, 162/7 CZ)

štev./LLLL

C30

potrdilo Ministrstva, pristojnega za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (čl.162/3 CZ)

štev./LLLL

C31

dokaz o opravljenem dodatnem opremljanju vozila (čl. 161/8 in čl. 162/3 CZ)

 

C32

izjava upravičenca, da predmeti niso namenjeni za nadaljnjo prodajo (čl. 162/4 CZ)

 

C33

soglasje ali potrdilo Ministrstva za kulturo (čl. 162/4, 162/8 CZ)

štev./LLLL

C34

dokazilo o prenehanju opravljanja dejavnosti v tujini (čl. 162/5 CZ)

štev./LLLL

C35

dokazilo o lastništvu opreme v tujini (čl. 162/5 CZ)

 

C36

potrdilo pristojne komisije o usposobljenosti za opravljanje določene dejavnosti (čl. 162/6 CZ)

 

C37

potrdilo splošnega združenja indust. panoge (čl. 162/6, 162/7, 162/8, 162/11 CZ)

štev./LLLL

C38

soglasje Ministrstva za znanost in tehnologijo (čl. 162/7 CZ)

štev./LLLL

C39

potrdilo državnega organa, pristojnega za verske dejavnosti (čl. 162/8 CZ)

štev./LLLL

C40

izjava organizatorja mednarodnih športnih manifestacij (čl. 162/9 CZ)

 

C41

potrdilo Ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve (čl. 162/10, 162/11 CZ)

štev./LLLL

C42

izjava o ulovu in predelavi (čl. 164 a CZ)

 

C50

oprostitve plačila carine po carinskem zakonu

člen CZ/točka

C51

potrdilo Ministrstva za gospodarske dejavnosti

štev./LLLL

C78

vnos opreme v cono po 577. členu uredbe za izvajanje CZ

 

C90

oprostitev plačila carine v skladu z mednarodnimi sporazumi

štev.Ur. l./LLLL

C99

druge oprostitve in druga potrdila

 

 

Opomba: Okrajšave v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomenijo:

štev./LLLL:     evidenčno številko priloge/leto;

štev. Ur. l./LLLL:       številko Uradnega lista, v katerem je bil mednarodni sporazum prvič objavljen, in leto objave;

člen CZ/točka: največ trimestno številko člena CZ in dvomestno številko točke, na kateri temelji oprostitev.

 

Seznam šifer z oznako “D” (davki in takse)

 

Šifra v podpolju

44/1

Opis šifre

Vsebina podpolja

44/2

D50

oprostitev plačila davka v skladu z določili ZDDV

člen ZDDV/točka

D51

uporaba znižane stopnje (8%) v skladu z določili ZDDV

člen ZDDV/točka

D78

oprostitev plačila DDV za opremo in reprodukcijski material v coni

 

D90

oprostitev plačila davka v skladu z mednarodnim sporazumom

štev. Ur. l./LLLL

D92

 

D93

D99

oprostitev davka na motorna vozila v skladu s 5. čl. zakona o davkih na motorna vozila

oprostitev upravne takse

druge oprostitve

 

člen ZDMV

člen ZUT/točka

 

Opomba: Okrajšavi v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomenita:

štev. Ur. l./LLLL:       številko Uradnega lista, v katerem je bil mednarodni sporazum prvič objavljen, in leto objave;

člen ZDDV/točka:      največ trimestno številko člena ZDDV in dvomestno številko točke, na kateri temelji oprostitev ali uporaba znižane stopnje DDV.

člen ZUT/točka:        največ dvomestno številko člena ZUT in dvomestno številko točke, na kateri temelji oprostitev plačila takse.

 

 

Seznam šifer z oznako “E” (postopki z ekonomskim učinkom)

 

Šifra v podpolju

44/1

Opis šifre

Vsebina podpolja

44/2

E01

predhodno dovoljenje za začetek postopka uvoza zaradi izvoza

car. org./štev./LLLL

E05

deklaracija kot zahtevek in dovoljenje za postopek uvoza zaradi izvoza

car. org./štev./LLLL

E11

šifra gospodarskih pogojev

šifra

E21

predhodno dovoljenje za postopek predelave pod carinskim nadzorom

car. org./štev./LLLL

E25

deklaracija kot zahtevek in dovoljenje za postopek predelave pod carinskim nadzorom

car. org./štev./LLLL

E31

predhodno dovoljenje za začasni izvoz na oplemenitenje

car. org./štev./LLLL

E35

deklaracija kot zahtevek in dovoljenje za postopek začasnega izvoza na oplemenitenje

car. org./štev./LLLL

E51

predhodno dovoljenje za začasni uvoz blaga

car. org./štev./LLLL

E52

oprostitev predložitve instrumenta zavarovanja

 

E55

deklaracija kot zahtevek in dovoljenje za postopek začasnega uvoza

člen CZ/točka

E99

drugi dokumenti

 

 

 

Opomba: Okrajšave v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomenijo:

car. org./št./LLLL:     šifro carinskega organa/evidenčno številko dovoljenja/leto;

šifra:   štirimestno šifro gospodarskih pogojev, ki ustreza določbam 232. in 233. člena uredbe za izvajanje CZ (UICZ). Šifre so elementi preglednice v nadaljevanju;

člen CZ/točka: največ trimestno številko člena CZ in dvomestno številko točke, na kateri temelji oprostitev.

 

 

Preglednica gospodarskih pogojev

 

Šifra

Določba

5101

1. a  točka prvega odstavka 232. člena UICZ

5102

1. b točka prvega odstavka 232. člena UICZ

5103

1. c točka prvega odstavka 232. člena UICZ

5104

1. d točka prvega odstavka 232. člena UICZ

5105

1. e točka prvega odstavka 232. člena UICZ

5116

1. f točka prvega odstavka 232. člena UICZ

5106

2. točka prvega odstavka 232. člena UICZ

5107

3. točka prvega odstavka 232. člena UICZ

5108

4. točka prvega odstavka 232. člena UICZ

5191

5. a točka prvega odstavka 232. člena UICZ

5192

5. b točka prvega odstavka 232. člena UICZ

5193

5. c točka prvega odstavka 232. člena UICZ

5194

5. d točka prvega odstavka 232. člena UICZ

5111

6. a točka prvega odstavka 232. člena UICZ

5112

6. b točka prvega odstavka 232. člena UICZ

5113

6. c točka prvega odstavka 232. člena UICZ

5114

6. d točka prvega odstavka 232. člena UICZ

5300

233. člen UICZ

 

Seznam šifer z oznako “F” (fakturni dokumenti)

 

Šifra v podpolju

44/1

Opis šifre

Vsebina podpolja

44/2

F10

faktura

štev.–štev.–štev./LLLL

F13

proforma faktura

štev.–štev.–štev./LLLL

F20

izjava o vrednosti blaga

 

F90

ECL priložene več kot tri fakture

 

F99

druge fakture

 

 

Opomba: Okrajšava v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomeni:

štev.–štev.–štev./LLLL:        evidenčne številke (do 6 mest) največ treh faktur, obvezno ločenih s pomišljajem/leto.

Če so deklaraciji priložene več kot tri fakture, se v polje 44 vpiše šifra F90.

 

Seznam šifer z oznako “G” (garancije)

 

Šifra v podpolju

44/1

Opis šifre

Vsebina podpolja

44/2

G01

splošna garancija deklaranta ali njegovega zastopnika

dav. štev./evid. štev.

G99

garancija druge osebe z dovoljenjem carinskega organa

dav. štev./evid. štev.

 

Opomba: Okrajšava v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomeni:

dav. štev./evid. štev.:         davčno številko imetnika garancije/evidenčno številko vpisa splošne garancije v register Generalnega carinskega urada.

 

Seznam šifer z oznako “I” (izjave)

 

Šifra v podpolju

44/1

Opis šifre

Vsebina podpolja

44/2

I14

izjava, da je blago prosto carine

 

I20

izjava o zahtevani uporabi datuma, drugačnega od datuma vknjižbe ECL

(DD/MM/LLLL)

I21

izjava o poenostavljenem uvrščanju blaga

 

I23

izjava o sukcesivnem carinjenju

(štev./LLLL)

I24

zahtevek za odstranitev, premestitev blaga

 

I25

izjava o uporabi skupne carinske stopnje

 

I30

izjava, da je gorivo oproščeno plačila takse

 

I99

druge izjave

 

 

Opomba: Okrajšavi v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomenita:

DD/MM/LLLL: dan/mesec/leto,

          (Uporaba prijavljenega datuma se zahteva takrat, ko datum sprejema ECL ni datum, na osnovi katerega se določijo višina dajatev in drugi ukrepi trgovinske politike.)

štev./LLLL:     evidenčno številko izjave/leto.

 

 

Seznam šifer z oznako “O” (ostali priloženi dokumenti)

 

Šifra v podpolju

44/1

Opis šifre

Vsebina podpolja

44/2

O10

DCV

 

O11

tovorni list

 

O12

zavarovalna polica

 

O13

ladijski tovorni list

 

O14

letalski tovorni list

 

O15

specifikacija blaga

 

O20

potrdilo o plačanih dajatvah za registracijo motornega vozila

 

O25

dodatni izvod ECL

št. lista ECL

O26

kopija ECL

car. org./vrsta/št./LLLL

O30

kopija umaknjene ECL po končanem postopku

car. org./vrsta/št./LLLL

O99

drugo

 

 

Opomba: Okrajšavi v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomenita:

št. lista ECL:   oznako lista iz seta ECL; primer: za list št. 3 se vpiše (O25)(3);

car. org./vrsta/št./LLLL:       šifro carinskega organa/vrsta postopka iz polja 1 ECL/evidenčno številko deklaracije/leto.

 

 

Seznam šifer z oznako “P” (potrdila o poreklu in druga potrdila)

 

Šifra v podpolju

44/1

Opis šifre

Vsebina podpolja

44/2

Dokumenti za dokazovanje porekla

 

P01

potrdilo o prometu blaga EUR 1

štev./LLLL

P02

dolgoročno potrdilo o prometu blaga EUR 1

štev./LLLL

P03

potrdilo EUR 2

štev./LLLL

P04

potrdilo o poreklu blaga

štev./LLLL

P05

obrazec A

štev./LLLL

P06

izjava na računu

štev./LLLL

P07

izjava pooblaščenega izvoznika na računu

štev./LLLL

P08

potrdilo o direktni pošiljki

štev./LLLL

P10

druga potrdila o poreklu

štev./LLLL

P11

drugo

 

 

Druga potrdila

 

P22

potrdilo Ministrstva za gospodarske dejavnosti

štev./LLLL

P23

potrdilo Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj (MEOR)

štev./LLLL

P24

potrdilo Ministrstva za zunanje zadeve

štev./LLLL

P25

potrdilo Ministrstva za kmetijstvo

štev./LLLL

P28

potrdilo GZS oziroma Obrtne zbornice Slovenije pri uvozu blaga na režimu K

štev./LLLL

P30

dovoljenje pristojnega Ministrstva za uvoz in izvoz blaga na režimu D in S

štev./LLLL

P32

potrdilo o homologaciji za uvoz motornih vozil

štev./LLLL

P33

mnenje pristojnega upravnega organa pri uveljavljanju znižane stopnje DDV

štev./LLLL

P35

potrdilo občana o statusu kmeta za uvoz blaga za kmete

štev./LLLL

P36

odločba MEOR za uvoz kmetijskih izdelkov iz držav, podpisnic prosto trgovinskega sporazuma

štev./LLLL

P38

potrdilo Ministrstva za promet in zveze za uvoz opreme in repromateriala za  izgradnjo avtocest

štev./LLLL

P40

potrdilo o dodelitvi šifre CURS za uvoz vozil in rezervnih delov po znižani carinski stopnji

štev./LLLL

P41

potrdilo Tržnega inšpektorata RS

 

P42

potrdilo Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

 

P43

potrdilo Zdravstvenega inšpektorata RS

 

P45

potrdilo Ministrstva za kulturo za izvoz predmetov kulturne dediščine

štev./LLLL

P47

potrdilo pristojnega organa za izvoz blaga na področje, ki je pod embargom

štev./LLLL

P48

radijsko dovoljenje Uprave RS za telekomunikacije za uvoz radijskih postaj

štev./LLLL

P49

potrdilo o  zavezujoči informaciji o uvrstitvi blaga v KN

štev./LLLL

P50

potrdilo o zavezujoči informacij o poreklu blaga

štev./LLLL

P51

potrdilo o istovetnosti blaga

štev./LLLL

P52

P70

potrdilo o carinskem statusu blaga

odločba MEOR za uvoz blaga v okviru kvote po Tržaškem sporazumu

štev./LLLL

štev./LLLL

P71

odločba MEOR za uvoz blaga v okviru kvote po splošnem sporazumu o carinah in trgovini

štev./LLLL

P72

odločba MEOR za uvoz blaga v okviru carinskih kontingentov

štev./LLLL

P90

dovoljenje za izvoz blaga z dvojno rabo           

štev./LLLL

P99

druga potrdila

 

 

Opomba: Okrajšava v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomeni:

štev./LLLL:     evidenčno številko potrdila ali druge priloge/leto.

Seznam šifer z oznako “S” (poenostavljeni postopki)

 

Šifra v podpolju

44/1

Opis šifre

Vsebina podpolja

44/2

S10

pooblaščeni pošiljatelj

štev. dov./LLLL

S11

nepopolna ECL

štev. dov./LLLL

S12

dopolnilna ECL za nepopolno ECL

štev. dov./LLLL

S13

dopolnilna ECL – poenostavljen postopek na podlagi komercialnega ali drugega dokumenta

štev. dov./LLLL

S14

dopolnilna ECL – poenostavitev na podlagi knjigovodskih vpisov

štev. dov./LLLL

S15

poenostavljen način prikazovanja normativa porabe – 94. člen CZ

MM/LLLL/koef. %

S20

predhodni postopek – tranzit od pooblaščenega pošiljatelja

štev. dov./LLLL

S40

pooblaščeni prejemnik

štev. dov./LLLL

S99

drugo

 

 

Opomba: Okrajšavi v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomenita:

štev. dov./LLLL:        evidenčno številko dovoljenja za poenostavljen postopek/leto;

MM/LLLL/koef. %:    mesec obračuna/leto obračuna/koeficient v % z dvema celima in dvema decimalnima mestoma.

          Primera:

(S15)(08/2000/05.65) – obračun za mesec avgust leta 2000 s koeficientom sprostitve 5,65 %

          (S15)(01-03/2000/05.65) – obračunsko obdobje od januarja do marca 2000

 

 

Seznam šifer z oznako “T” (trošarine)

 

Šifra v podpolju

44/1

Opis šifre

Vsebina podpolja

44/2

T01

režim odloga plačila trošarine – blago spremlja trošarinski dokument

štev./LLLL

T31

oprostitev plačila trošarine v skladu z 31. členom ZTro

odstavek/točka

T32

oprostitve plačila trošarine v skladu z 32. členom ZTro

odstavek/točka

T41

podatki za izračun proporcionalne trošarine – tobak in tobačni izdelki

maloprod. cena/%

T45

prostorninski odstotek alkohola – pivo in etilni alkohol

%

T91

znižana stopnja trošarine – prodaja v PCP

%

T99

druge oprostitve

 

 

Opomba: Okrajšave v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomenijo:

štev./LLLL:     evidenčno številko trošarinskega dokumenta, ki spremlja blago/leto;

odstavek/točka:        največ trimestno številko odstavka/dvomestno številko točke člena ZTro, na kateri temelji oprostitev;

maloprod. cena/%:   ustrezno maloprodajno ceno izdelka v SIT (deset mest)/odstotek od maloprodajne cene (dve celi in dve decimalni mesti);

%       odstotek prostorninske vsebnosti alkohola, ki določa trošarinsko osnovo za pivo in etilni alkohol (šifra T45) oz. odstotek za obračun od predpisane trošarine (šifra T91); dve celi in dve decimalni mesti.

 

 

Seznam šifer z oznako “V” (carinska vrednost blaga)

 

V polje 44 se lahko vpiše več šifer, ki se začenjajo s črko “V”, če obstaja več elementov, ki se prištevajo oz. odštevajo k oz. od carinske vrednosti blaga.

 

 

Šifra v podpolju

44/1

Opis šifre

Vsebina podpolja

44/2

Šifre za popuste in znižanja cen, ki se ne vštevajo v carinsko vrednost za uvoženo blago

(če so prijavljeni v ceni blaga v polju 22, se od nje odštejejo)

V10

popust zaradi plačila v določenem časovnem obdobju, če plačilo še ni bilo realizirano v trenutku carinskega vrednotenja

znesek v SIT

V11

popust zaradi plačila v določenem časovnem obdobju, če je bilo plačilo že realizirano v trenutku carinskega vrednotenja

znesek v SIT

V12

količinski popust (rabat)

znesek v SIT

V13

trgovski popust

znesek v SIT

V15

drugi popusti in znižanja cene

znesek v SIT

Šifre za stroške, ki se vštevajo v carinsko vrednost za uvoženo blago, če niso upoštevani v plačani ali plačljivi ceni za uvoženo blago

V20

prevozni stroški izven carinskega območja RS

znesek v SIT

V21

zavarovanje

znesek v SIT

V22

stroški za embalažo

znesek v SIT

V23

stroški, nastali v zvezi z zabojniki

znesek v SIT

V24

stroški natovarjanja in pretovarjanja

znesek v SIT

V25

drugi dodatni stroški pri prevozu

znesek v SIT

V30

provizije (razen nakupnih)

znesek v SIT

V31

stroški posrednikov

znesek v SIT

V32

stroški za materiale, sestavne dele in podobno blago, ki jih je nudil kupec brezplačno ali po znižani ceni in jih uvoženo blago vsebuje

znesek v SIT

V33

stroški za orodja, kalupe, matrice in podobno blago, ki jih je nudil kupec brezplačno ali po znižani ceni in so bili uporabljeni pri proizvodnji uvoženega blaga

znesek v SIT

V34

stroški za material, ki ga je nudil kupec brezplačno ali po znižani ceni in je bil uporabljen pri izdelavi uvoženega blaga

znesek v SIT

V35

stroški za v tujini izdelane tehnologije, projekte, osnutke, načrte in skice, ki so bile potrebne za izdelavo uvoženega blaga

znesek v SIT

V37

licenčnine

znesek v SIT

V38

izkupiček od nadaljne prodaje, odstopa ali uporabe blaga, ki pripada prodajalcu

znesek v SIT

V40

drugi stroški, ki se vštevajo v carinsko vrednost blaga

znesek v SIT

Šifre za stroške, ki se ne vštevajo v carinsko vrednost blaga

(če so že vključeni v ceni blaga v polju 22, se od nje odštejejo ob izpolnjevanju pogojev iz CZ in uredbe)

V50

prevozni in drugi stroški znotraj RS

znesek v SIT

V51

vrednost podatkov ali programskih navodil, namenjenih za uporabo v napravah za avtomatsko obdelavo podatkov, če so prikazani ločeno od plačane ali plačljive cene

znesek v SIT

V52

Nakupna provizija, če je prikazana ločeno od plačane ali plačljive cene za uvoženo blago

znesek v SIT

V53

Plačila za gradnjo, postavitev, montažo, vzdrževanje ali tehnično pomoč, opravljeno v RS po uvozu

znesek v SIT

V60

drugi odbitki v RS

znesek v SIT

Šifra, s katero se ob vrnitvi blaga iz postopka začasnega uvoza ali začasnega izvoza prijavi vrednost blaga, deklarirana ob začetku teh postopkov

V80

Vrednost začasno uvoženega ali začasno izvoženega blaga na oplemenitenje

znesek v SIT

Šifri za prijavo skupnih stroškov, ki služita kontroli pravilnosti izračuna statistične vrednosti ob izvozu blaga

V90

Skupni stroški, zvišanja ali znižanja, ki zmanjšujejo statistično vrednost

znesek v SIT

V91

Skupni stroški, zvišanja ali znižanja, ki povečujejo statistično vrednost

znesek v SIT

Šifri za prijavo skupnih stroškov, ki služita kontroli pravilnosti izračuna DDV ob uvozu blaga

V95

Skupni stroški, zvišanja ali znižanja, ki zmanjšujejo osnovo za obračun DDV

znesek v SIT

V96

Skupni stroški, zvišanja ali znižanja, ki povečujejo osnovo za obračun DDV

znesek v SIT

 

 

14. Šifrant vrst dajatev

 

Šifra

Dajatev

10

carina

15

sezonska carina

19

antidumpinške dajatve

21

trošarine – mineralna olja in plin

22

trošarina – alkohol in alkoholni izdelki

23

specifična trošarina – tobak in tobačni izdelki

24

proporcionalna trošarina – tobak in tobačni izdelki

25

taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 od tekočih goriv

26

taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 od plinastih goriv

27

taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 od trdih goriv

29

druge oblike posebnih davkov

30

kmetijske dajatve

50

zamudne obresti

51

kompenzacijske obresti

61

izvozna taksa

85

upravne takse

91

davek na dodano vrednost – DDV

92

davek na motorna vozila – DMV

 

 

 

 

 

 

 

15. Šifrant načina plačila oz. zavarovanja plačila dolga

 

V polje 47/NP se piše šifra načina plačila ali zavarovanja plačila nastalega carinskega in drugega dolga, ki ga je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi obračunati ob uvozu/izvozu blaga. Ustrezno šifro se vpiše tudi, če izbrani postopek ali carinski organ zahteva le zavarovanje morebiti nastalega dolga.

 

 

Šifra

Pomen šifre

N

ni obveznosti plačila oz. zavarovanja nastalega ali zavarovanja morebitno nastalega dolga

A

gotovinsko ali ekvivalentno plačilo pri carinskem uradu

C

zavarovanje plačila dolga s posameznim gotovinskim pologom

E

zavarovanje plačila dolga s posamično garancijo – certificiran ček

G

zavarovanje plačila dolga s posamično garancijo – avalirana menica

I

zavarovanje plačila dolga s posamično garancijo – bančna garancija

K

zavarovanje plačila dolga s posamično garancijo – garantno pismo

O

plačilo dolga v skladu z dovoljenjem na podlagi 59. člena CZ

P

zavarovanje plačila dolga s splošno garancijo – garantno pismo

S

zavarovanje plačila dolga s splošno garancijo – gotovinski polog

W

zavarovanje plačila dolga s splošno garancijo – bančna garancija

U

poravnava obveznosti iz preplačila umaknjene carinske deklaracije

 

Če se v polje vpišejo šifre O, P, S ali W, mora biti v polju 44 vpisana odgovarjajoča šifra iz črkovne skupine »G«. «.

 

 

 


AAA Zlata odličnost