Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000

Kazalo

4636. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Graščine s parkom Socka za kulturni spomenik državnega pomena, stran 11498.

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) je Vlada Republike Slovenije na 25. seji dne 23. novembra 2000 izdala
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Graščine s parkom Socka za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Graščine s parkom Socka za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Spomenik iz 1. člena obsega zemljišča, parcelne številke: 180/1, 180/2, 708/2, 708/3, 708/4, 708/5, 708/6, 708/7, 708/8, 708/9, 708/10, 708/11, 711/2, 712/1, 712/2, 713, 808/4, 837, 838, 839, vse k. o. Čreškova, Občina Vojnik.
Vplivno območje spomenika obsega površine, ki so funkcionalno in vidno povezane z graščino in parkom.
Meja spomenika je zarisana na zemljiško katastrskem načrtu v merilu 1:2880, meja vplivnega območja pa na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000, ki sta sestavna dela tega odloka. Načrta sta na vpogled na Ministrstvu za kulturo, Upravi Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javnem zavodu Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/99-2
Ljubljana, dne 23. novembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost