Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000

Kazalo

4623. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi občinskega samoprispevka na območju Občine Kobilje, stran 11483.

Na podlagi zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 54/96), zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) daje Občinska volilna komisija občine Kobilje
P O R O Č I L O O I Z I D U G L A S O V A N J A
na referendumu o uvedbi občinskega samoprispevka na območju Občine Kobilje z dne 19. 11. 2000
Na referendumu dne 19. 11. 2000 o uvedbi občinskega samoprispevka na območju Občine Kobilje so bili ugotovljeni naslednji izidi:
1. V volilni imenik je bilo vpisanih skupaj 540 volivcev, od tega v splošni volilni imenik 505 in v posebni volilni imenik 35 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 362 volivcev, to je 67,04%.
3. S potrdilom pristojnega organa ni glasoval nobeden volivec.
4. Po pošti ni glasoval nobeden volivec.
5. Neveljavne so bile 4 glasovnice, to je 1,10%.
6. Veljavnih je bilo 358 glasovnic, to je 98,90%.
7. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 261 volivcev, to je 72,10% od volivcev, ki so glasovali.
8. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 97 volivcev, to je 26,80% od volivcev, ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja in v skladu s 47.b členom zakona o lokalni samoupravi, Občinska volilna komisija občine Kobilje ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za uvedbo občinskega samoprispevka na območju Občine Kobilje, ker se je zanj izreklo 261 volivcev ali 72,10% volivcev, ki so glasovali.
Kobilje, dne 20. novembra 2000.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Kobilje
Jasna Bračič-Szabo l. r.

AAA Zlata odličnost