Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000

Kazalo

4621. Spremembe pravil igre na srečo "Hitra srečka", stran 11481.

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95) in poslovnika o delu uprave Športna loterija in igre na srečo, d. d. Ljubljana, Cigaletova 15, je uprava družbe dne 22. 11. 2000 sprejela
S P R E M E M B E P R A V I L
igre na srečo »Hitra srečka«
1. člen
V pravilih igre na srečo »Hitra srečka«, ki jih je sprejel nadzorni svet na seji dne 20. 10. 1998, spremembe igre pa uprava družbe dne 11. 2. 1999 in 14. 7. 2000, se v drugi alinei 6. člena besedilo »črke A, K, Q in J« nadomesti z besedilom »črke AS, KR, DA in FA«.
2. člen
Te spremembe pravil začnejo veljati z dnem, ko bodo potrjene, uporabljajo pa se za 16. serijo srečk.
Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro na srečo z imenom »Hitra srečka« na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom številka 470-04/97-1 (V), z dne 24. 7. 1997.
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je te spremembe igre »Hitra srečka« potrdilo pod številko 471-212-10/99-8 dne 23. 11. 2000.

AAA Zlata odličnost