Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000

Kazalo

4616. Navodilo o spremembi navodila o minimalni obvezni vsebini in metodologiji priprave ter načinu spremljanja in vrednotenja regionalnega razvojnega programa, stran 11473.

Na podlagi osmega odstavka 10. člena zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99) izdaja minister za ekonomske odnose in razvoj
N A V O D I L O
o spremembi navodila o minimalni obvezni vsebini in metodologiji priprave ter načinu spremljanja in vrednotenja regionalnega razvojnega programa
1. člen
V navodilu o minimalni obvezni vsebini in metodologiji priprave ter načinu spremljanja in vrednotenja regionalnega razvojnega programa (Uradni list RS, št. 52/00) se v prvi, peti, osmi, deveti in deseti alinei 2. člena, v prvi, drugi, četrti in peti alinei drugega odstavka 5. člena in v 4. točki prvega odstavka 16. člena pred besedo »podprogram« črta besedo »operativni«.
2. člen
V 6. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Posebej se prikažejo podprogrami, ki so pomembni za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtone narodne skupnosti in etnične skupnosti za območja na katerih le-te živijo.«
3. člen
V 3. in 5. točki prvega odstavka 16. člena se besedi »operativni podprogrami« nadomestita z besedo »ukrepi«.
4. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-2/98-91
Ljubljana, dne 22. novembra 2000.
dr. Marjan Senjur l. r.
Minister
za ekonomske odnose
in razvoj

AAA Zlata odličnost