Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000

Kazalo

4609. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žalec, stran 11449.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žalec
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žalec, št. 09-33/96 z dne 15. 9. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, za obdobje od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2005.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žalec na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žalec je izdelan v treh izvodih za 3523,64 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Celje, v Občini Žalec, oziroma v katastrskih občinah Kasaze, Zabukovica, Gornja vas, Prebold, Latkova vas, Grajska vas, Gomilsko, Ojstriška vas, Šmatevž, Braslovče, Male Braslovče, Spodnje Gorče, Orla vas, Podvin, Polzela, Založe, Zalog, Šempeter, Gotovlje, Žalec, Levec, Gorica, Železno, Velika Pirešica in Petrovče.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žalec je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje, Ljubljanska c. 13, Celje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Žalec, Savinjska 59, Žalec, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žalec.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-09/10-99
Ljubljana, dne 10. novembra 2000.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti