Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000

Kazalo

4608. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dravograd, stran 11448.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dravograd
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dravograd, št. 11-5/98 z dne 10. 10. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec, za obdobje od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2007.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dravograd na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dravograd je izdelan v treh izvodih za 5974,18 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Slovenj Gradec, v Mestni občini Dravograd, oziroma v katastrskih občinah Vič, Dravograd-Grad, Goriški vrh, Ojstrica, Sveti duh, Kozji vrh, Velka, Vrata, Trbonje, Danijel, Otiški vrh, Štajerski Selovec, Šentjanž, Dobrava, Črneče, Črneška gora, Libeliče in Libeliška gora.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Plešivec je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, Slovenj Gradec, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Dravograd, Meža 70, Dravograd in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dravograd.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-11-1/00
Ljubljana, dne 10. novembra 2000.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

AAA Zlata odličnost