Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000

Kazalo

4604. Odredba o preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami, stran 11445.

Na podlagi devete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96, 98/99, 101/99 in 8/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami
1. člen
Zaradi preventivnih ukrepov v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami je treba v klavnicah po zakolu odstraniti in neškodljivo uničiti naslednja tkiva in organe (v nadaljnjem besedilu: živalska tkiva s specifičnim tveganjem – SRM):
– pri govedu – celo glavo, razen jezika, hrbtenjačo v celoti, vranico, priželjc, črevesje od dvanajstnika do zadnjika in vidno limfatično tkivo;
– pri prašičih, težjih od 30 kg žive teže – možgane in hrbtenjačo;
– pri ovcah, težjih od 20 kg žive teže – celo glavo, vidne bezgavke in hrbtenjačo;
– vranico pri ovcah in kozah vseh starosti.
2. člen
Tkiva iz prejšnjega člena je v klavnicah potrebno zbirati ločeno v zabojnike. Ti morajo biti trajno označeni z napisom SRM, ki mora biti viden z vseh strani zabojnika. Zbrano vsebino je potrebno dnevno preliti z metilenskim modrilom, tako da se jasno loči od drugih živalskih odpadkov, ter zagotoviti njeno neškodljivo uničenje.
3. člen
Prepovedan je uvoz:
– mesno-kostne moke;
– kostne moke in mesne moke;
– topljenih maščob, pridobljenih s predelavo živalskih odpadkov in trupel vseh živalskih vrst;
– vseh krmil, pridobljenih s predelavo živalskih odpadkov, in trupel vseh živalskih vrst;
– krmilnih predmešanic in mešanic, ki vsebujejo katerokoli komponento iz prejšnjih alinej.
4. člen
Na obrazcu zdravstvenega spričevala za goveda, namenjena v zakol, je potrebno od dneva uveljavitve te odredbe dalje dopolniti opombo pri izjavi imetnika živali z naslednjo izjavo, ki se pripiše na obrazec:
– in da od dneva uveljavitve odredbe o prepovedi uporabe mesno-kostne moke za prehrano prežvekovalcev (Uradni list RS, št. 27/96 in 68/96) živali niso dobile takšne moke.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-427/00
Ljubljana, dne 29. novembra 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost