Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000

Kazalo

4600. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Grada Ptuj za kulturni spomenik državnega pomena, stran 11444.

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) je Vlada Republike Slovenije na 25. seji dne 23. 11. 2000 izdala
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Ptuj za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Gradu Ptuj za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Spomenik iz 1. člena obsega zemljišča, parcelne številke: 1046, 1047, 1048/1, 1049, 1050, 1051, 1062, 1063, 1064/1, 1064/2, 1065, 1066, 1067, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073/1, 1073/2, 1073/3, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080/1, 1080/2, 1081/1, 1081/2, 1082/1, 1082/2, 1082/3, 4007 in 4035 vse k.o. Ptuj.
Meja spomenika je zarisana na katastrskem načrtu v merilu 1 : 1000, ki je sestavni del tega odloka. Načrt je na vpogled na Ministrstvu za kulturo, Upravi Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javnem zavodu Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Vplivno območje gradu obsega območje, oddaljeno 300 m od zarisnega območja gradu ter ves odprti prostor v širši okolici, na katerem bi načrtovali objekte ali uporabo, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali funkcijo lahko negativno vplivali na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/99-2
Ljubljana, dne 23. novembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost