Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2000 z dne 1. 12. 2000

Kazalo

4598. Uredba o barvi in oznakah službene obleke v carinski službi, stran 11440.

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 56/99) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o barvi in oznakah službene obleke v carinski službi
1. člen
Službena obleka delavcev Carinske uprave Republike Slovenije je sivo zelene barve, srajca je svetlo siva, vsi usnjeni deli službene obleke pa so črne barve.
2. člen
V carinski službi se uporabljajo naslednje vrste oznak:
– carinski emblem;
– carinski znak;
– napis carina;
– položajna oznaka.
3. člen
Carinski emblem ima obliko pokončnega pravokotnika z zaobljenima spodnjo in zgornjo stranico. Na sivo zeleni podlagi je v liku vrisan stiliziran mejni kamen v barvah slovenske zastave – bela, modra, rdeča, z zlato rumeno obrobo in razmejitvijo med barvami. Nad mejnim kamnom je grb Republike Slovenije v originalnih barvah z zlato rumenim robom. Nad grbom je bel napis CARINA, pod mejnim kamnom pa bel napis SLOVENIJA. Emblem je obrobljen z zunanjim rdečim in notranjim zlato rumenim robom.
4. člen
Carinski emblem se nosi v obliki izvezenega našitka na službeni obleki. Pritrjen je na levem rokavu v višini 10 cm pod ramo, in sicer na: suknjiču – jopiču, suknjiču dvodelne obleke brez podobleke, bundi, vetrovki, letni srajci, letni polo majici, kombinezonu in puloverju.
5. člen
Carinski znak ima obliko elipse. Na belem polju z zlatorumenimi žarki, ki izhajajo iz sredine elipse, je vrisan stiliziran mejni kamen v barvah slovenske zastave, nad mejnim kamnom je grb Republike Slovenije v originalnih barvah. Obroba znaka in likov je zlatorumene barve.
6. člen
Carinski znak se nosi na čelnem delu letne in zimske kape oziroma letnega in zimskega klobučka, na kravati in na kravatni sponki ter na pasni sponki.
Znak na pasni sponki je na črni podlagi v obliki pravokotnika. Carinski znak je kovinski in emajliran, na zimskem in letnem klobučku ter letni kapi in kravati je izvezen tekstilni carinski znak.
7. člen
Napis CARINA ima obliko pravokotnika. Na sivo zeleni podlagi je napis CARINA v beli barvi. Napis je obrobljen z zunanjim rdečim in notranjim zlato rumenim robom.
8. člen
Napis CARINA je tekstilni, izvezen in našit nad levim prsnim žepom: suknjiča – jopiča, suknjiča dvodelne obleke brez podobleke, bunde, letne srajce, letne polo majice, puloverja, kombinezona ter na levem prsnem delu vetrovke.
9. člen
Položajna oznaka ima obliko trapeza z zaobljenima spodnjo in zgornjo stranico. V trapezu so barve slovenske zastave. Obroba trapeza in razmejitve med barvami so zlato rumene barve. Zgornjo stranico prekriva znak v obliki elipse tako, da spodnji del elipse pokriva trapez, zgornji del pa je nad trapezom. Iz sredine elipse z belo podlago izhajajo zlato rumeni žarki, v zgornjem delu znaka prekriva žarke grb Republike Slovenije v originalnih barvah. Na modrem in rdečem polju trapeza je ena od številk od I do IV v zlato rumeni barvi.
Položajne oznake vodilnih delavcev so obrobljene z venčkom iz stiliziranih lipovih listov zlato rumene barve.
10. člen
Položajna oznaka se pripenja na gumb levega prsnega žepa: suknjiča, suknjiča – jopiča, zimskega suknjiča dvodelne obleke s podobleko, letnega suknjiča dvodelne obleke brez podobleke in letne srajce, letne polo majice ter puloverja.
Položajna oznaka je kovinska in emajlirana, na zadnji strani ima evidenčno številko.
11. člen
Položajne oznake pripadajo določenim delavcem Carinske uprave Republike Slovenije glede na delovno mesto, ki ga zasedajo:
– položajno oznako I nosi carinik in izterjevalec;
– položajno oznako I z venčkom nosi carinik – vodja izmene in carinik – vodja enote;
– položajno oznako II nosi inšpektor III in višji izterjevalec;
– položajno oznako II z venčkom nosi inšpektor III – vodja izmene in inšpektor II – vodja enote;
– položajno oznako III nosi inšpektor II, inšpektor I, višji inšpektor, višji svetovalec, višji svetovalec – pomočnik vodje izpostave, svetovalec predstojnika;
– položajno oznako III z venčkom nosi višji svetovalec – vodja izpostave, vodja enote in vodja izmene ter svetovalec predstojnika – vodja oddelka in vodja izpostave;
– položajno oznako IV nosi pomočnik direktorja carinskega urada;
– položajno oznako IV z venčkom nosi direktor carinskega urada.
12. člen
Državni organi, gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, društva ter druge pravne in fizične osebe ne smejo reproducirati ali uporabljati službene obleke in oznak, ki so po barvi, kroju in označbah nazivov enake ali podobne službeni obleki in oznakam Carinske uprave Republike Slovenije.
13. člen
Risbe oznak iz 3., 5., 7. in 9. člena te uredbe so objavljene skupaj s to uredbo in so njen sestavni del.
14. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-29/2000
Ljubljana, dne 23. novembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost