Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2000 z dne 24. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2000 z dne 24. 11. 2000

Kazalo

4462. Uredba o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti, stran 11254.

Na podlagi drugega odstavka 2. člena, drugega odstavka 3. člena in tretjega odstavka 5. člena obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00 in 61/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti
1. člen
S to uredbo so določene dejavnosti, ki se v skladu z določbo 5. člena obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00 in 61/00) uvrščajo v listo A obrtnih dejavnosti in listo B obrti podobnih dejavnosti.
Obrtne in obrti podobne dejavnosti so razvrščene v posamezne razrede, določene z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99).
2. člen
V listo A obrtnih dejavnosti se uvrščajo:
DA/15.11 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega
-    Klanje živine in drobnice
-    Priprava in predelava mesa (brez izdelovanja mesnih izdelkov)
DA/15.12 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa
-    Priprava in predelava perutninskega mesa (brez izdelovanja
     mesnih izdelkov)
DA/15.13 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa
-    Izdelovanje mesnih izdelkov
DA/15.81 Dejavnost pekarn
-    Izdelovanje kruha, svežega peciva in slaščic
DA/15.82 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
     peciva in slaščic
-    Izdelovanje prepečenca, peciva in suhih pekarskih izdelkov
-    Izdelovanje trajnih slaščic in kolačev
-    Izdelovanje sladkega in slanega trajnega peciva
   
DB/17.40 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil
-    Izdelovanje tekstilnih izdelkov, razen oblačil
DB/18.10 Proizvodnja usnjenih oblačil
-    Izdelovanje oblačil iz usnja ali umetnega usnja
DB/18.22 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
-    Izdelovanje moške, ženske in otroške konfekcije
-    Krojaštvo po meri
-    Šiviljstvo po meri
DB/18.24 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.
-    Izdelovanje klobukov in čepic
-    Izdelovanje krznenih pokrival
DB/18.30 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih
     izdelkov
-    Strojenje, dodelava in plemenitenje krzna
-    Izdelovanje oblačil in različnih izdelkov iz naravnega in
     umetnega krzna
DC/19.10 Strojenje in dodelava usnja
-    Strojenje in dodelava usnja
DC/19.20 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
     jermenarskih izdelkov
-    Izdelovanje galanterije iz naravnega in umetnega usnja,
     plastike ter drugih materialov (kovčkov, torb itd.)
DC/19.30 Proizvodnja obutve
-    Izdelovanje obutve za vse namene iz kakršnegakoli materiala po
     kakršnemkoli postopku
DD/20.30 Stavbno mizarstvo
-    Izdelovanje tramovja, letev in lesenega opaža
-    Izdelovanje vrat, oken, podbojev in njihovih pragov, stopnic,
     ograj...
-    Izdelovanje lesenih montažnih objektov in lesenih delov zanje
-    Izdelovanje lesenih rolet
DD/20.40 Proizvodnja lesene embalaže
-    Izdelovanje sodov in drugih sodarskih izdelkov
DD/20.51 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
-    Izdelovanje lesenih modelov in kalupov
DH/25.12 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila
-    Obnavljanje in protektiranje zunanjih gum za vozila
DI/26.11 Proizvodnja ravnega stekla
-    Izdelovanje ravnega stekla, žično, barvno in matirano ravno in
     neobdelano steklo
DI/26.12 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla
-    Izdelovanje kaljenega in plastnega varnostnega stekla
-    Izdelovanje steklenih zrcal
-    Izdelovanje več stenskih steklenih izolirnih predmetov
-    Brušenje in graviranje ravnega stekla
DI/26.13 Proizvodnja votlega stekla
-    Pihanje in oblikovanje stekla
-    Brušenje in graviranje votlega stekla
DI/26.15 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
     tehničnih steklenih izdelkov
-    Izdelava vitražev
DI/26.30 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic
-    Izdelovanje neognjevzdržnih talnih ali zidnih ploščic
DI/26.70 Obdelava naravnega kamna
-    Rezanje, obdelovanje in brušenje kamna za uporabo v
     gradbeništvu, na pokopališčih, na cestah, kot kritino...
-    Kamnoseška dela na surovem kamnu iz kamnoloma
-    Izdelovanje izdelkov iz naravnega kamna
DJ/27.51 Litje železa
-    Litje sive litine
DJ/27.52 Litje jekla
-    Litje jekla
DJ/27.53 Litje lahkih kovin
-    Litje lahkih kovin
DJ/27.54 Litje drugih neželeznih kovin
-    Litje drugih neželeznih kovin
-    Litje barvnih kovin
DJ/28.11 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
-    Izdelava kovinskih konstrukcij in njihovih delov
DJ/28.21 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
     kontejnerjev
-    Izdelovanje kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev
     (preko 300 l)
DJ/28.22 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
-    Izdelovanje radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
DJ/28.30 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
     ogrevanje
-    Izdelovanje parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
-    Montaža in vzdrževanje parnih kotlov, razen kotlov za centralno
     ogrevanje
DJ/28.40 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
     prašna metalurgija
-    Izdelovanje kovanih izdelkov
-    Podkovsko kovaštvo
 
DJ/28.51 Površinska obdelava in prekrivanje kovin
-    Graviranje kovin
-    Toplotna obdelava jekel in ostalih kovinskih in nekovinskih
     materialov s pomočjo električne energije
-    Barvanje in druga površinska obdelava kovinskih izdelkov
DJ/28.52 Splošna mehanska dela
-    Kleparstvo
-    Kovinorezkarstvo
-    Kovinostrugarstvo
-    Brušenje kovin
-    Varjenje kovin
-    Brušenje rezilnega orodja (brusilstvo)
-    Ključavničarstvo
-    Strojno ključavničarstvo
-    Obdelava kovin z odžiganjem (elektroerozija)
DJ/28.61 Proizvodnja rezilnega orodja
-    Izdelovanje rezilnega orodja
DJ/28.62 Proizvodnja drugega orodja
-    Orodjarstvo
DJ/28.63 Proizvodnja ključavnic, okovja
-    Izdelovanje obešank, ključavnic, ključev in drugega okovja za
     vrata, pohištvo, vozila...
DJ/28.75 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov
-    Izdelovanje opreme za pline
DK/29.11 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
     motorna vozila
-    Popravila, vzdrževanje in montaža motorjev in turbin, razen za
     letala in motorna vozila
-    Izdelovanje ladijskih pogonskih strojev in njihovih delov
-    Popravila izven krmnih motorjev za čolne
DK/29.12 Proizvodnja črpalk in kompresorjev
-    Mehanika, vzdrževanje in montaža črpalk in kompresorjev
DK/29.21 Proizvodnja peči in gorilnikov
-    Izdelovanje negospodinjskih električnih in drugih grelnih teles
-    Montaža, popravila in vzdrževanje industrijskih oljnih
     gorilnikov
DK/29.22 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
-    Izdelovanje in montaža dvigalnih in transportnih naprav
-    Vzdrževanje dvigalnih in transportnih naprav
DK/29.23 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
     gospodinjstva
-    Izdelava hladilnih in ogrevalnih naprav, razen za gospodinjstva
-    Montaža, popravila in vzdrževanje hladilnih in ogrevalnih
     naprav, razen za gospodinjstva
DK/29.31 Proizvodnja traktorjev
-    Popravilo traktorjev
DK/29.40 Proizvodnja obdelovalnih strojev
-    Izdelovanje obdelovalnih strojev za obdelovanje raznih
     materialov
-    Izdelovanje strojev za zabijanje žebljev, sponk, za mazanje
     lepila...
-    Izdelovanje strojev za varjenje ter trdo in mehko lotanje
-    Izdelovanje vpenjalnih naprav za obdelovalce ter orodja in
     posebnih nastavkov za obdelovalne stroje
DK/29.51 Proizvodnja metalurških strojev
-    Izdelovanje strojev in opreme za delo z vročimi kovinami
-    Montaža, popravilo in vzdrževanje strojev in opreme za delo z
     vročimi kovinami
DK/29.52 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
-    Izdelovanje elevatorjev in transporterjev za uporabo v jamah
-    Izdelovanje strojne opreme za vrtanje, rezanje, prebijanje
     predorov
DK/29.53 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
-    Izdelovanje strojev za živilsko predelavo
-    Izdelovanje strojev za mlinarstvo
-    Izdelovanje strojev za pekarne in industrijo testenin
DK/29.54 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko
     industrijo
-    Izdelovanje tekstilnih strojev
-    Izdelovanje strojev za dodelavo tkanin
-    Izdelovanje strojev za proizvodnjo ali dodelavo klobučevine ali
     netkanih tekstilnih izdelkov
-    Izdelovanje usnjarskih in krznarskih strojev
DK/29.55 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona
-    Izdelovanje strojev za proizvodnjo vlaknin
-    Izdelovanje strojev za proizvodnjo izdelkov iz papirja in
     kartona
-    Montaža, popravila in vzdrževanje strojev za industrijo papirja
     in kartona
DK/29.60 Proizvodnja orožja in streliva
-    Popravila in vzdrževanje orožja
DK/29.72 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav
-    Izdelovanje neelektričnih peči (pečarstvo)
DL/31.10 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
     transformatorjev
-    Izdelovanje generatorjev in transformatorjev
-    Popravila in previjanje elektromotorjev
DL/31.20 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
     elektrike
-    Vzdrževanje naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
-    Izdelovanje naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
DL/31.50 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih
     svetilk
-    Izdelovanje svetlobnih znakov in napisov
-    Montaža in vzdrževanje svetlobnih znakov in napisov
DL/31.61 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila
-    Izdelovanje električne opreme za stroje in vozila
DL/31.62 Proizvodnja druge električne opreme
-    Splošna elektromehanika
-    Elektromehanika za gostinsko opremo
DL/32.20 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
     telefonskih in telegrafskih naprav
-    Elektromehanika za TT naprave
-    Montaža, popravilo in vzdrževanje telefonskih in telegrafskih
     naprav
DL/32.30 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov,
     naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike
-    Popravilo in vzdrževanje profesionalnih avdio, video in kino
     naprav
DL/33.10 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih
     pripomočkov
-    Elektromehanika za elektromedicinske aparate
-    Izdelovanje ortopedskih pripomočkov, razen očal
-    Popravila ortopedskih pripomočkov, razen očal
-    Izdelovanje ortopedske obutve in kopit
-    Popravilo ortopedske obutve in kopit
DL/33.20 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
     navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za
     industrijsko procesno krmiljenje
-    Finomehanika merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
     navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen optičnih
-    Izdelovanje meril in markacij
-    Vzdrževanje meril in markacij
-    Izdelovanje in sestavljanje merilnih, kontrolnih in
     preizkuševalnih naprav za laboratorije
-    Vzdrževanje merilnih, kontrolnih in preizkuševalnih naprav za
     laboratorije
DL/33.40 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
-    Finomehanika optičnih instrumentov in poklicne fotografske
     opreme
-    Mehanika optičnih instrumentov
-    Izdelovanje stekel za očala in kontaktnih leč
-    Izdelovanje okvirjev za očala in kompletnih očal, tudi sončnih,
     zaščitnih, korektivnih očal...
DL/33.50 Proizvodnja ur
-    Izdelovanje in sestavljanje ur
DN/36.11 Proizvodnja sedežnega pohištva
-    Izdelovanje sedežnega pohištva (tudi iz protja)
-    Tapeciranje vozil (avtotapetništvo)
-    Tapeciranje sedežnega pohištva (pohištveno tapetništvo)
DN/36.12 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore,
     razen sedežnega
-    Izdelovanje pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen
     sedežnega
-    Izdelovanje pohištvene opreme za laboratorije
-    Izdelovanje pohištva za vrtce in šole
DN/36.13 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega
-    Izdelovanje kuhinjskega pohištva, razen sedežnega
DN/36.14 Proizvodnja drugega pohištva
-    Izdelovanje pohištva za dnevne prostore
-    Izdelovanje pohištva za spalne prostore
-    Izdelovanje pohištva za otroške sobe
-    Izdelovanje pohištva za predsobe
-    Tapetniško dekoraterstvo
DN/36.22 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
-    Izdelovanje predmetov iz žlahtnih kovin in dragih ter poldragih
     kamnov (zlatarstvo)
F/45.11 Rušenje objektov in zemeljska dela
-    Minerstvo (razstreljevanje skal)
F/45.21 Splošna gradbena dela
-    Gradnje individualnih objektov (visoke gradnje)
-    Splošna zidarska dela
-    Splošna gradbena dela pri nizkih gradnjah - zunanja ureditev
-    Polaganje priključkov v zemlji (cevovodi), komunikacijske in
     energetske napeljave
-    Montaža in postavljanje montažnih konstrukcij
F/45.22 Postavljanje ostrešij in krovska dela
 
-    Postavljanje ostrešij
-    Krovska dela z opečnimi, betonskimi in salonit kritinami
-    Krovska dela s pločevinastimi kritinami
-    Krovska dela z bitunimiziranimi kritinami (tegola) in izdelava
     ravnih streh
F/45.23 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih
     objektov
-    Nizke gradnje (dovozne ceste do objektov, funkcionalne površine
     objektov, okolja stavb, športni objekti - tenis igrišča ipd.)
F/45.24 Hidrogradnja in urejanje voda
-    Gradbena dela na manj zahtevnih hidrogradbenih objektih
     (prepusti, drenaže, urejanje vodotokov...)
F/45.25 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
-    Postavljanje enostavnih jeklenih elementov, ki jih izvajalec ni
     sam izdelal
-    Krivljenje jeklene armature
-    Postavljanje dimnikov in peči
-    Druga manjša gradbena dela
F/45.31 Električne inštalacije
-    Elektroinštalaterstvo
F/45.33 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
- I   nštalacije za vodovod, plin in kanalizacijo
 
-    Inštalacije za centralno ogrevanje (inštalacije ogrevalnih
     naprav) in prezračevanje
-    Popravilo, vzdrževanje in inštaliranje plinskih aparatov in
     naprav
-    Inštalacije klima naprav in termoregulacij
-    Montaža in vzdrževanje solarnih naprav
-    Montaža in vzdrževanje radiatorjev in kotlov za centralno
     ogrevanje
-    Montaža, popravilo in vzdrževanje gospodinjskih bojlerjev in
     gorilnikov za centralno ogrevanje
F/45.34 Druge inštalacije pri gradnjah
-    Inštalacije v stavbah ali drugih gradbenih manj zahtevnih
     objektih (razsvetljave in signalizacije cest, železnic, letališč
     in pristanišč, drugje neomenjenih napeljav in opreme)
F/45.41 Fasaderska in štukaterska dela
-    Fasaderska in štukaterska dela
-    Izdelava notranjih in zunanjih ometov
F/45.43 Oblaganje tal in sten
-    Polaganje keramičnih ploščic (keramičarstvo)
-    Oblaganje tal in sten z naravnim kamnom
F/45.44 Soboslikarska in steklarska dela
-    Pleskarstvo in soboslikarstvo
-    Črkoslikarstvo
G/50.20 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
-    Mehanična popravila motornih vozil
-    Električna popravila motornih vozil
-    Redno servisiranje motornih vozil
-    Popravilo karoserij (avtokleparstvo)
-    Ličanje vozil (avtoličarstvo)
-    Popravilo delov motornih vozil
-    Pomoč motornim vozilom na cestah
-    Servis za testiranje avtomobilskih motorjev
-    Servis za nastavitev podvozij 
-    Servis zavornih sistemov
G/50.404 Vzdrževanje in popravila motornih koles
-    Vzdrževanje in popravila motornih koles
G/52.482 Dejavnost cvetličarn
-    Izdelovanje cvetličnih aranžmajev, aranžiranje daril in podobno
     Sem spada tudi:
-    Prodaja na drobno: cvetja in drugega blaga, ki se uporablja pri
     aranžiranju (npr. sveče, okrasni lonci...) žalnih sveč, vaz in
     okrasnih loncev osebam, katerim se storitev tudi opravi
G/52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.
-    Dejavnost optikov: montaža, pripasovanje, prilagajanje in
     popravila očal
G/52.72 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov
-    Montaža, popravilo in vzdrževanje gospodinjskih električnih
     strojev in naprav
-    Popravila radijskih in TV sprejemnikov
G/52.73 Popravilo ur, nakita
-    Popravilo ur
H/55.30 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov
-    Priprava in prodaja jedi in k njim naročenim pijač v gostinskih
     obratih
K/72.50 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev
     ter računalniških naprav
-    Popravilo in vzdrževanje pisarniških in računskih strojev ter
     fotokopirnih naprav
-    Vzdrževanje in popravilo računalniške opreme
K/74.30 Tehnični preizkusi in analize
-    Tehnični pregledi motornih vozil
-    Meritve dimne ali druge emisije kurišč
K/74.70 Čiščenje stavb
-    Pregledovanje in čiščenje kurilnih, dimnovodnih in
     prezračevalnih naprav (dimnikarstvo)
K/74.81 Fotografska dejavnost
-    Komercialna in potrošniška fotografska produkcija in
     multivizija (izdelava fotografij za dokumente, šolo, poroke,
     ipd., fotografiranje v komercialne, založniške, modne, turistične
     namene, fotografiranje iz zraka)
-    Obdelava filmov (razvijanje prinesenih posnetkov, izdelava in
     povečava kopij iz takih filmov, kaširanje, uokvirjanje in
     kopiranje fotografij ter retuširanje starih fotografij)
-    Videosnemanje dogodkov
-    Montiranje videofilmov
-    Računalniška digitalna fotografija, snemanje, obdelava in
     njihova montaža
O/93.01 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
-    Čiščenje in popravila preprog, tekstilnih talnih oblog in
     oblazinjenega pohištva
-    Kemično čiščenje, barvanje, beljenje in plemenitenje tekstilij
-    Kemično čiščenje in barvanje usnjenih predmetov in čiščenje
     krzna
O/93.02 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov
O/93.021 Dejavnost frizerskih salonov (frizerske storitve,
     brivske storitve, manikiranje, ličenje)
 
O/93.022 Dejavnost kozmetičnih salonov (nega obraza in telesa,
     depilacija in epilacija, ličenje, limfna drenaža in masaža z
     alternativnimi masažnimi tehnikami)
O/93.023 Dejavnost pedikerskih salonov (pedikura, manikura in
     refleksna masaža stopal)
O/93.04 Druge dejavnosti za nego telesa
-    Druge dejavnosti za nego telesa (turške kopeli, saune in parne
     kopeli, solariji).
               3. člen
V listo B obrti podobnih dejavnosti se uvrščajo:
A/01.12 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
-    Pridobivanje semen in sadik (semenarstvo)
-    Gojenje rož in drugih okrasnih rastlin (vrtnarstvo)
-    Gojenje gob
 
A/01.25 Reja drugih živali
-    Gojenje ptic
A/01.41 Storitve za rastlinsko pridelavo
A/01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
     športnih površin (parkovno vrtnarstvo)
A/01.412 Storitve za rastlinsko pridelavo
-    Storitve s stroji za obdelavo zemlje in gnojenje
-    Storitve s stroji za setev in oskrbo pridelkov
-    Storitve s stroji za spravilo pridelkov
A/02.02 Gozdarske storitve
-    Gradnja vlak in gozdnih cest
-    Nakladanje in manipulacija z lesom
CA/10.30 Pridobivanje šote
-    Kopanje šote
-    Skepljanje šote
CB/14.11 Pridobivanje kamnin za gradbene namene
-    Odkopavanje, grobo obdelovanje in žaganje kamnin v kamnolomih
     (marmor, granit, peščenjak...) za spomenike in zgradbe
CB/14.13 Pridobivanje skrilavcev
-    Pridobivanje skrilavcev
CB/14.21 Pridobivanje gramoza in peska
-    Pridobivanje in bagranje industrijskega peska, peska za
     gradbene namene in gramoza
-    Lomljenje in drobljenje kamna, gramoza in peska
CB/14.22 Pridobivanje gline in kaolina
-    Kopanje in separiranje gline, ognjevzdržne gline in kaolina
-    Mletje gline
CB/14.50 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.
-    Pridobivanje različnih mineralov in materialov (abrazivnih
     materialov, azbesta, kremenove fosilne moke, naravnega grafita,
     steatita-lojevca, živca, dragih kamnov, kremena, sljude,
     naravnega asfalta in bitumna, pridobivanje okrasnega kamna)
DA/15.11 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega
-    Priprava naravnih črev
DA/15.12 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa
-    Čiščenje in predelava perja
DA/15.20 Predelava in konzerviranje rib in proizvodnja ribjih
     izdelkov
-    Konzerviranje rib, rakov, mehkužcev: zamrzovanje, globoko
     zamrzovanje, sušenje, dimljenje, soljenje, vlaganje v pločevinke
-    Proizvodnja izdelkov iz rib, rakov, mehkužcev: kuhanih rib,
     ribjih filetov, kaviarja, nadomestkov kaviarja...
DA/15.31 Predelava in konzerviranje krompirja
-    Predelava in konzerviranje krompirja
DA/15.32 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
-    Izdelovanje sadnih in zelenjavnih sokov
DA/15.33 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin
-    Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin
-    Kisanje zelja in repe
-    Luščenje in mletje orehov, mandljev itd.
DA/15.42 Proizvodnja rafiniranega olja in maščob
-    Stiskanje jedilnega olja (oljarstvo)
DA/15.51 Mlekarstvo in sirarstvo
-    Izdelovanje mlečnih izdelkov
DA/15.52 Proizvodnja sladoleda
-    Izdelovanje sladoleda in drugih ledenih krem
DA/15.61 Mlinarstvo
-    Mletje žitaric
DA/15.71 Proizvodnja krmil
-    Mletje živinske krme
DA/15.72 Proizvodnja hrane za hišne živali
-    Izdelovanje hrane za hišne živali
DA/15.82 Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega
     peciva in slaščic
-    Izdelovanje prepečenca in suhih pekarskih izdelkov
-    Izdelovanje skorij za pite in zavitkov
-    Izdelovanje oblatov in kornetov
DA/15.84 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
-    Izdelovanje bonbonov
-    Izdelovanje žvečilnega gumija
-    Konzerviranje orehov, sadnih in drugih delov rastlin s
     sladkorjem
DA/15.85 Proizvodnja testenin
-    Izdelovanje testenin in rezancev
DA/15.86 Predelava čaja in kave
-    Praženje kave
DA/15.87 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov
-    Izdelovanje začimb (in rdeče paprike)
-    Izdelovanje kisa
DA/15.89 Proizvodnja drugih živil
-    Izdelovanje drugih živil
DA/15.91 Proizvodnja žganih pijač
-    Kuhanje žganja
-    Izdelovanje drugih žganih pijač
DA/15.93 Proizvodnja vina iz grozdja
-    Proizvodnja vina iz grozdja
DA/15.96 Proizvodnja piva
-    Varjenje piva
DA/15.98 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač
-    Izdelovanje sodavice in drugih brezalkoholnih pijač
DB/17.10 Priprava in predenje tekstilnih vlaken
-    Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa
-    Mikanje volne
-    Priprava in predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa
-    Priprava in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa
-    Priprava in predenje vlaken lanenega tipa
-    Sukanje in priprava naravne svile ter sukanje in teksturiranje
     sintetične ali umetne filamentne preje
-    Izdelovanje šivalnih sukancev
-    Premotavanje in vpredenje sukanca
-    Predelava konopljenih in lanenih stebel
DB/17.20 Tkanje tekstilij
-    Tkanje preje bombažnega tipa
-    Tkanje preje tipa volnene mikanke
-    Tkanje preje tipa volnene česanke
-    Tkanje preje tipa svile
-    Tkanje druge tekstilne preje
-    Izdelovanje sukna za narodne noše
DB/17.30 Plemenitenje tekstilij
-    Plisiranje tkanin
-    Slikanje tekstilij
DB/17.40 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil
-    Izdelovanje jader
-    Izdelovanje odej
-    Izdelovanje zaves, gobelinov, senčil za svetilke
-    Izdelovanje tapiserij in makramejev
-    Izdelovanje tekstilnega dela električnih odej
-    Izdelovanje senčil (rolet, baldahinov itd.)
-    Izdelovanje avtomobilskih prevlek in ponjav
-    Izdelovanje prekrival za druge namene (pohištvo, stroji...)
-    Izdelovanje tekstilne embalaže
DB/17.51 Proizvodnja preprog in talnih oblog
-    Izdelovanje tekstilnih preprog
DB/17.52 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež
-    Izdelovanje vrvi in pletenje mrež iz vrvi
DB/17.53 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
     razen oblačil
-    Izdelovanje netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
     oblačil
DB/17.54 Proizvodnja drugih tekstilij
-    Izdelovanje okrasne pozamenterije, kit, res, čopov
-    Izdelovanje tekstilne galanterije
-    Izdelovanje drugih tekstilnih izdelkov
DB/17.71 Proizvodnja nogavic
-    Izdelovanje nogavic, tudi kratkih, in hlačnih nogavic
DB/17.72 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil
-    Ročno in strojno pletiljstvo
DB/18.21 Proizvodnja delovnih oblačil
-    Izdelovanje delovnih in poklicnih oblačil
DB/18.22 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
-    Izdelovanje narodnih noš
-    Krojaštvo za obleke iz domačega sukna
-    Šivanje konfekcijskih izdelkov in obšivanje
DB/18.23 Proizvodnja spodnjega perila
-    Izdelovanje spodnjega perila
-    Izdelovanje steznikov in pasov
DB/18.24 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.
-    Izdelovanje garnitur za dojenčke, športnih kombinezonov,
     trenirk, smučarskih oblek, kopalk...
-    Izdelovanje drugih oblačilnih dodatkov (rokavic, pasov, šalov,
     pentelj, kravat, mrežic za lase itd.)
-    Izdelovanje obutve iz tekstilnega materiala brez nalepljenih
     podplatov
DC/19.20 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
     jermenarskih izdelkov
-    Jermenarstvo in sedlarstvo
DC/19.30 Proizvodnja obutve
-    Izdelovanje delov za obutev (gornjikov, notranjikov, podplatov,
     pet, opetnikov...)
-    Izdelovanje lesene obutve in kopit
-    Izdelovanje opank
-    Izdelovanje copat (iz netekstilnih materialov)
-    Izdelovanje vložkov za čevlje
DD/20.10 Žaganje in skobljanje lesa ter impegniranje lesa
-    Žaganje drv za kurjavo
-    Žaganje in skobljanje lesa
-    Površinska in globinska zaščita lesa z lazurami
-    Izdelovanje briketov
-    Izdelovanje železniških pragov
-    Izdelovanje lesne moke in sekancev
DD/20.20 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa,
     ivernih, vlaknenih in drugih plošč
-    Izdelovanje furnirja
DD/20.40 Proizvodnja lesene embalaže
-    Izdelovanje lesenih obojev, zabojev in podobne embalaže
-    Izdelovanje lesenih palet in nakladalnih desk
-    Izdelovanje kadi, čebrov itd.
-    Izdelovanje lesenih kolutov
DD/20.51 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
-    Izdelovanje lesnostrugarskih izdelkov (lesenih ročajev za
     orodje, metle in krtače, obešalnikov in drugih predmetov iz
     struženega lesa)
-    Izdelovanje drugih lesenih izdelkov
-    Izdelovanje lesnorezkarskih izdelkov (kopit, stojal...)
-    Izdelovanje lesenih izdelkov za gospodinjstvo (suha roba)
-    Izdelovanje lesenih okrasnih ter uporabnih predmetov
-    Rezbarstvo in pozlaterstvo
-    Izdelovanje intarzij in inkrustacij (sestavljanje in vdelovanje
     lesenih in drugih okraskov v les)
-    Izdelovanje okvirjev in uokvirjanje slik
-    Izdelovanje pogrebne opreme (krst in podobnih predmetov)
-    Izdelovanje drobne lesene embalaže (škatlic in podobnih
     predmetov)
-    Izdelovanje lesenih ogrodij
-    Izdelovanje predmetov iz furnirja
DD/20.52 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja
-    Izdelovanje košar in podobnih pletarskih izdelkov
-    Izdelovanje predmetov iz trsja, ličja, rafije, slame
-    Izdelovanje zamaškov iz plute
DE/21.21 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in
     kartonske embalaže
-    Izdelovanje predmetov in embalaže iz kartona
-    Proizvodnja papirnih vreč in vrečk
-    Izdelovanje modelov (form) za izsek embalaže, etiket itd.
-    Izdelovanje drobne embalaže iz kartona
DE/21.22 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih
     potrebščin iz papirja
-    Izdelovanje gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin
     iz papirja
DE/21.23 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
-    Izdelovanje pisarniških potrebščin iz papirja
DE/21.25 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
-    Izdelovanje okrasnih in drugih predmetov iz papirja
-    Izdelovanje drugih izdelkov iz papirja in kartona
DE/22.22 Drugo tiskarstvo
-    Izdelovanje vizitk
-    Izdelovanje reklamnih prospektov, katalogov, poslovnih obrazcev
     in podobno
DE/22.23 Knjigoveštvo in dodelava tiskanih materialov
-    Spenjanje, sortiranje papirja, rokovnikov itd.
DE/22.24 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov
-    Priprava in izdelovanje tiskovnih sestavkov za tisk s ploskve
     (litografske plošče)
-    Priprava in izdelovanje tiskovnih sestavkov za ofsettisk
-    Priprava in izdelovanje tiskovnih sestavkov za visoki tisk
     (cinkove plošče)
-    Priprava in izdelovanje tiskovnih sestavkov za sitotisk
-    Priprava in izdelovanje tiskovnih sestavkov za tampotisk
-    Priprava in izdelovanje tiskovnih sestavkov za toplotni tisk s
     folije
-    Priprava in izdelovanje tiskovnih sestavkov za bakrotisk
-    Računalniška priprava za tisk
DE/22.25 Druge s tiskarstvom povezane storitve
-    Druge grafične dejavnosti
DG/24.12 Proizvodnja barvil in pigmentov
-    Izdelovanje zemeljskih barvil
DG/24.14 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
-    Izdelovanje sirišč
-    Izdelovanje oglja
DG/24.20 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih
     izdelkov
-    Izdelovanje dezinfekcijskih sredstev
DG/24.42 Proizvodnja farmacevtskih preparatov
-    Predelovanje zdravilnih zelišč v farmacevtske namene
DG/24.51 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
     polirnih sredstev
-    Proizvodnja čistilnih sredstev
DG/24.52 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
-    Izdelovanje sredstev za osebno nego in ličenje
 
G/24.63 Proizvodnja eteričnih olj
-    Izdelovanje eteričnih olj in živilskih arom
DG/24.66 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
-    Izdelovanje kemičnih sredstev in mešanje kemikalij
-    Izdelovanje tehničnih maziv, olj in sredstev za gospodinjstvo
DH/25.13 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
-    Izdelovanje drugih izdelkov iz gume
DH/25.21 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
     mas
-    Izdelovanje plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
DH/25.22 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
-    Izdelovanje črev iz umetnih snovi
-    Varjenje pvc folije
-    Izdelovanje embalaže iz plastičnih mas
DH/25.23 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
-    Izdelovanje izdelkov za gradbeništvo
DH/25.24 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
-    Sestavljanje plastičnih izdelkov
-    Izdelovanje raznih plastičnih izdelkov
-    Metaliziranje predmetov iz plastičnih mas (kovinoplastika)
DI/26.15 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
     tehničnih steklenih izdelkov
-    Izdelovanje drugih predmetov iz stekla
-    Izdelovanje tehničnih steklenih izdelkov za laboratorije
DI/26.21 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike
-    Izdelovanje gospodinjske in okrasne keramike
DI/26.25 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov
-    Izdelovanje lončenih izdelkov (lončarstvo)
DI/26.40 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih
     izdelkov za gradbeništvo
-    Izdelovanje neognjevzdržnih gradbenih materialov na osnovi
     gline (opeke, strešnikov, dimniških nastavkov, dimnih tuljav,
     dimovodnih cevi in kanalov)
DI/26.52 Proizvodnja apna
-    Izdelovanje žganega apna, gašenega apna in hidravličnega apna
DI/26.61 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
-    Izdelovanje izdelkov iz litega betona, cementa ali umetnega
     kamna za gradbeništvo (proizvodnja strešnikov, tlakovcev,
     zidakov, plošč, delov sten, cevi, stebrov...)
-    Izdelovanje montažnih gradbenih komponent iz cementa, betona
     ali umetnega kamna za uporabo v gradbeništvu
DI/26.62 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo
-    Izdelovanje izdelkov iz mavca za gradbeništvo (plošč, oblog in
     opažev)
DI/26.65 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa
-    Izdelovanje gradbenih materialov iz rastlinskih snovi (lesne
     volne, slame, trstike, ločja), vezanih s cementom, mavcem ali
     drugim mineralnim vezivom
-    Izdelovanje izdelkov iz celuloznih vlaken, vezanih s cementom,
     ali podobnih materialov (valovitih in drugih plošč, panelnih
     plošč, strešnikov, kanalizacijskih in drugih cevi, rezervoarjev,
     korit, kadi, izlivov, vrčev, pohištva, opreme, okenskih
     okvirov...)
DI/26.66 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
-    Izdelovanje drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca ali
     umetnega kamna (izdelovanje kipov, klopi, opreme, ploskih in
     visokih reliefov, vaz, cvetličnih loncev...)
DI/26.81 Proizvodnja brusilnih sredstev
-    Izdelovanje brusilnih sredstev (papirja in platna)
-    Izdelovanje mlinskih kamnov
DI/26.82 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
-    Izdelovanje nekovinskih mineralnih oblačil, pokrival, obutve,
     vrvi, trakov...
-    Izdelovanje izdelkov iz različnih mineralnih snovi, obdelane
     sljude in izdelkov iz nje, šote ali grafita (razen
     elektrotehničnih izdelkov iz grafita)...
DJ/28.40 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
     prašna metalurgija
-    Umetno kovaštvo
DJ/28.51 Površinska obdelava in prekrivanje kovin
DJ/28.511 Prekrivanje kovin s kovino
-    Galvanizacija kovin
-    Kositrenje, cinkanje
DJ/28.512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin
-     Emajliranje
-     Eluksuranje kovin
-     Plastificiranje kovinskih predmetov
-     Ličanje kovin
DJ/28.52 Splošna mehanična dela
-    Strojno čiščenje kovin (peskanje, enostavno brušenje)
-    Razrez pločevine, enostavno preoblikovanje pločevine
DJ/28.61 Proizvodnja rezilnega orodja
-    Nožarstvo
DJ/28.63 Proizvodnja ključavnic, okovja
-    Izdelovanje ključavnic in ključev, razen hitrega oblikovanja
     ključev strankam na kraju samem
DJ/28.71 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
-    Izdelovanje jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod (do 300 l)
DJ/28.72 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin
-    Izdelovanje pločevink za prehrambene izdelke, tub in škatel
-    Izdelovanje kovinskih zapiral, pokrovov, zamaškov
DJ/28.73 Proizvodnja izdelkov iz žice
-    Žično pletarstvo in sitarstvo
DJ/28.75 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov
-    Izdelovanje ladijskih vijakov in sider
-    Izdelovanje napisnih plošč
-    Izdelovanje registrskih tablic za motorna vozila
-    Izdelovanje drobnih kovinskih predmetov
-    Izdelovanje predmetov iz bakra in drugih materialov
-    Izdelovanje kovinske galanterije
-    Izdelovanje pasarskih in podobnih izdelkov
DK/29.13 Proizvodnja pip in ventilov
-    Popravila, vzdrževanje in montaža pip in ventilov
DK/29.14 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
     prenos energije
-    Popravila, vzdrževanje in montaža ležajev, zobnikov in
     elementov za mehanski prenos energije
DK/29.21 Proizvodnja peči in gorilnikov
-    Popravilo industrijskih peči
DK/29.23 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav
-    Izoliranje hladilnih in ogrevalnih naprav, razen za
     gospodinjstva
DK/29.24 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo
-    Izdelovanje tehtnic
-    Popravilo tehtnic
-    Izdelovanje naprav za filtriranje in čiščenje tekočin in plinov
-    Izdelovanje naprav za brizganje in razprševanje tekočin in
     prahu: pištol, gasilnih aparatov, naprav za peskanje, naprav za
     čiščenje s paro...
-    Popravila in vzdrževanje gasilnih aparatov
DK/29.32 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev
 
-    Popravilo poljedelskih in živinorejskih strojev, razen
     traktorjev
DK/29.40 Proizvodnja obdelovalnih strojev
-    Izdelovanje ročnih orodij z vgrajenim motorjem ali na pogon s
     stisnjenim zrakom
-    Montaža, popravila in vzdrževanje obdelovalnih strojev
DK/29.51 Proizvodnja metalurških strojev
-    Izdelovanje valjalnih strojev in valjev za te stroje
-    Montaža, popravila in vzdrževanje metalurških strojev
DK/29.52 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
-    Izdelovanje strojne opreme za obdelavo mineralov s sejanjem,
     razvrščanjem, separiranjem...
-    Izdelovanje mešalnikov za beton in malto
-    Izdelovanje strojev za odstranjevanje zemlje (plugov,
     separatorjev, ravnalnikov, strojnih žlic...)
-    Izdelovanje žlic za buldožerje in nakladalnike
-    Montaža, popravila in vzdrževanje rudarskih in gradbenih
     strojev
DK/29.53 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
-    Izdelovanje stiskalnic za grozdje, sadje...
-    Izdelovanje strojev za obdelavo različnih prehrambenih izdelkov
-    Izdelovanje opreme za pripravo hrane v hotelih in restavracijah
-    Montaža in servis strojev za živilsko in tobačno industrijo
DK/29.54 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko
     industrijo
-    Izdelovanje pomožnih strojev ali opreme za tekstilne stroje
-    Izdelovanje šivalnih glav in igel za šivalnike
-    Montaža in servis strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko
     industrijo
DK/29.56 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
-    Izdelovanje kovinskih modelov
DL/31.10 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
     transformatorjev
-    Izdelovanje - navijanje tuljav
DL/31.30 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic
-    Izdelovanje izoliranih električnih kablov in žic
DL/31.40 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij
-    Izdelovanje akumulatorjev, primarnih členov in baterij
-    Polnjenje in popravilo akumulatorjev
DL/31.50 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih
     svetilk
-    Izdelovanje opreme za razsvetljavo in električnih svetilk
-    Izdelovanje lestencev, namiznih, pisarniških ali stoječih
     svetilk, svetilk za nočno omarico (električnih in neelektričnih)
DL/31.62 Proizvodnja druge električne opreme
-    Izdelovanje izdelkov elektrokovinske galanterije
-    Izdelovanje druge električne opreme
-    Izdelovanje delov za elektronaprave
DL/32.10 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih
     elektronskih komponent
-    Izdelovanje tiskanih vezij
-    Izdelovanje elektronskih delov
DL/33.10 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih
     pripomočkov
-    Popravilo medicinskih instrumentov
-    Izdelovanje medicinske opreme
DL/33.40 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
-    Izdelovanje, sestavljanje in vzdrževanje optičnih instrumentov
DM/34.20 Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic in
     polprikolic
-    Izdelava in opremljanje bivalnih prikolic
-    Popravila in vzdrževanje bivalnih prikolic in bivalnih
     nadgradenj
DL/34.30 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in
     njihove motorje
-    Izdelovanje delov in opreme za motorna vozila
DM/35.12 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport
-    Izdelovanje in popravilo čolnov in drugih plovil
DM/35.43 Proizvodnja vozil za invalide
-    Izdelovanje invalidskih vozičkov s pogonom ali brez njega
-    Izdelovanje delov in opreme za invalidske vozičke
DM/35.50 Proizvodnja drugih vozil
-    Izdelovanje samokolnic, prtljažnih vozičkov, ročnih vozičkov,
     ciz
-    Izdelovanje vprežnih vozil
DN/36.14 Proizvodnja drugega pohištva
-    Restavriranje pohištva
- Luženje in lakiranje pohištvene opreme
DN/36.15 Proizvodnja žimnic
-    Izdelovanje nosilcev za žimnice
-    Izdelovanje žimnic (žimnic, opremljenih z vzmetmi ali z drugimi
     materiali, posteljnih vložkov iz penaste gume ali penaste
     plastike)
DN/36.30 Proizvodnja glasbil
-    Izdelovanje glasbenih instrumentov
-    Popravilo glasbil
-    Izdelovanje strun
DN/36.40 Proizvodnja izdelkov za šport
-    Izdelovanje športne opreme in predmetov za šport v dvoranah in
     na prostem
DN/36.50 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač
-    Izdelovanje lutk, punčk, medvedkov itd. in dodatkov zanje
-    Izdelovanje različnih igrač s kolesi, namenjenih za vožnjo,
     tudi triciklov
-    Izdelovanje glasbil - igrač
-    Izdelovanje različnih namiznih družabnih iger
-    Izdelovanje igralnih kart
-    Izdelovanje miz, igralnih avtomatov z žetoni, opreme za igre na
     srečo, opreme za avtomatska kegljišča in bowling
-    Izdelovanje elektronskih in videoiger
-    Izdelovanje različnih modelov za igro, npr. električnih
     vlakcev, elementov za sestavljanje
-    Izdelovanje sestavljank itd.
DN/36.61 Proizvodnja bižuterije
-    Izdelovanje umetnih biserov in nakita iz drugih materialov
DN/36.62 Proizvodnja metel in krtač
-    Izdelovanje metel, slikarskih in drugih čopičev, metel,
     vgrajenih v stroje, ročnih mehanskih pometal, pripomočkov za
     brisanje prahu in tal, pleskarskih blazinic, valjčkov, brisalcev
     za steklo in drugih krtač, metel, ščetk...
-    Izdelovanje krtač za čiščenje čevljev in obleke
DN/36.63 Proizvodnja drugih izdelkov
-    Izdelovanje štampiljk
-    Lasničarstvo
-    Izdelovanje panjev in umetnega satja za čebele
-    Izdelovanje reliefov in maket
-    Izdelovanje okrasnih predmetov iz različnih materialov
-    Svečarstvo
 
-    Izdelovanje umetnega cvetja
-    Voskarstvo in lectarstvo
-    Izdelovanje dežnikov in sončnikov
-    Izdelovanje modelov za ročna dela
-    Izdelovanje krojaških in izložbenih lutk in drugih reklamnih
     predmetov
-    Izdelovanje open iz črev
-    Predelava živalskih dlak, trave, cunj za tapetništvo
-    Izdelovanje turističnih spominkov
-    Prepariranje in gačenje živali
-    Izdelovanje predmetov umetne obrti
DN/37.10 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov
-    Reciklaža (regeneriranje) kovinskih ostankov in odpadkov
DN/37.20 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov
-    Reciklaža (regeneriranje) nekovinskih ostankov in odpadkov
-    Reciklaža plastičnih mas
F/45.21 Splošna gradbena dela
-    Montaža gradbenih elementov
-    Restavriranje stavb
F/45.22 Postavljanje ostrešij in krovska dela
-    Izvajanje hidroizolacij
F/45.23 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih
     objektov
-    Asfaltiranje (funkcionalnih površin, dvorišč)
F/45.25 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
-    Gradnja temeljev, tudi zabijanje pilotov (pri manjših objektih)
-    Vrtanje in kopanje jaškov, gradnja vodnjakov
-    Zidanje in polaganje betonskih izdelkov in robnikov
-    Postavljanje in razstavljanje delovnih odrov in ploščadi
F/45.32 Izolacijska dela
-    Toplotne, zvočne, vibracijske in podobne izolacije
F/45.33 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
-    Popravilo, vzdrževanje in inštaliranje vodovodnih instalacij
-    Popravilo in vzdrževanje inštalacij za centralno ogrevanje
F/45.34 Druge inštalacije pri gradnji
-    Vgrajevanje in popravila senčil (rolet, žaluzij, baldahinov...)
-    Vzdrževalna dela na stanovanjskih in drugih objektih
F/45.42 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
-    Vgrajevanje in popravila vrat, oken, vratnih podbojev in
     okenskih okvirjev, ki jih ni izdelal izvajalec
-    Vgrajevanje in popravila kuhinjske in stanovanjske opreme, ki
     je ni izdelal izvajalec
-    Vgradnja in popravila stopnic, ki jih ni izdelal izvajalec
-    Vgradnja in popravila opreme za trgovine, poslovne prostore in
     podobno iz lesa in drugih materialov, ki jih ni izdelal izvajalec
-    Notranja zaključna dela, kot so stropovi, leseni opaži,
     premične pregrade itd.
F/45.43 Oblaganje tal in sten
-    Polaganje kamnov in kock
-    Oblaganje tal in sten z umetnim kamnom (teracerstvo)
-    Oblaganje sten in stropov s tapetami
-    Oblaganje tal in sten z mehkimi oblogami (topli podi, pluta,
     tekstil...)
-    Brušenje in lakiranje parketa
-    Polaganje parketa in drugih lesenih talnih oblog
F/45.44 Soboslikarska in steklarska dela
-    Rezanje stekla
-    Zasteklevanje (slik, vrat, oken, vitrin itd.)
F/45.45 Druga zaključna gradbena dela
-    Inštaliranje zasebnih kopalnih bazenov
-    Čiščenje s paro, peskanje fasad in druga dela v zvezi z
     zunanjostjo zgradb
-    Druga dopolnilna in zaključna gradbena dela
-    Čiščenje novogradenj pred prevzemom
F/45.50 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
    skupaj z upravljavci strojev
-    Storitve z izkopno transportnimi stroji za zemeljska dela
-    Storitve s stroji za planiranje in profiliranje terena
-    Storitve s stroji za nabijanje terena
-    Storitve s stroji za proizvodnjo komprimiranega zraka s
     pnevmatskimi orodji za vrtanje, izkop in rušenje
G/50.20 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
-    Popravilo, montaža in zamenjava zračnic in plaščev pri kolesih
     motornih vozil ter uravnovešanje
-    Vgrajevanje delov in dodatne opreme v motorna vozila
-    Pranje in poliranje motornih vozil
-    Protikorozijska zaščita motornih vozil
-    Vleka motornih vozil
-    Popravilo hladilnikov za motorna vozila
-    Servis izpušnih sistemov (razen katalizatorjev)
G/52.71 Popravila obutve in drugih usnjenih izdelkov
-    Popravila škornjev, čevljev, potovalne galanterije in podobnih
     predmetov iz drugih materialov
G/52.74 Druga popravila
-    Popravilo dežnikov
-    Popravila in vzdrževanje koles ter njihovih delov in opreme
-    Hitra izdelava ključev
-    Krpanje, obšivanje in manjša popravila oblačil
-    Popravilo nogavic
-    Montaža vezi na smuči in servisiranje smuči
-    Popravila izdelkov za šport
-    Uglaševanje glasbil
H/55.10 Dejavnost hotelov in podobnih obratov
-    Dejavnost penzionov
H/55.30 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov
H/55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
-    Priprava in prodaja raznovrstnih jedi ter k njim naročenih
     pijač, ki so postrežene za gostinsko mizo
H/55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
     picerij
-    Priprava in prodaja praviloma hitro pripravljenih jedi in pijač
     (v samopostrežnih restavracijah, v lokalih s hitro pripravljeno
     hrano, v specializiranih restavracijah)
H/55.303 Dejavnost slaščičarn, kavarn
-    Priprava in prodaja hitro pripravljenih jedi in pijač v
     slaščičarnah in kavarnah
H/55.304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov
-    Pečenje in prodaja semen, oreškov, plodov (pop corn)
-    Priprava in prodaja burekov
-    Prodaja pijač na prevoznih sredstvih
-    Prodaja sladoleda iz avtomatov
-    Oskrba s hrano v jedilnih vagonih, ladijskih restavracijah
I/60.21 Drug kopenski potniški prevoz na rednih linijah
-    Prevoz potnikov v linijskem cestnem prometu
I/60.22 Dejavnost taksistov
-    Dejavnost taksistov
I/60.23 Drug kopenski potniški prevoz
-    Prevoz potnikov v izvenlinijskem (čarterskem) prometu
-    Turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili
I/60.24 Cestni tovorni prevoz
-    Prevoz blaga s tovornimi motornimi vozili s priklopniki ali
     brez njih
-    Prevoz tovora z vprežnimi vozili
I/61.10 Pomorski promet
-    Izletništvo in razgledovanje s čolni po morju
I/61.20 Promet po rekah, jezerih, prekopih
-    Prevoz potnikov ali blaga po rekah, jezerih, prekopih
K/71.40 Izposojanje izdelkov široke porabe
-    Izposojanje čolnov za razvedrilo (sandolinov, pedolinov itd.)
-    Izposojanje koles
-    Izposojanje športne opreme
K/74.70 Čiščenje stavb
-    Notranje čiščenje stavb vseh vrst, tudi čiščenje pisarn,
     tovarn, trgovin, uradov in drugih poslovnih zgradb ter
     stanovanjskih blokov
-    Čiščenje oken
-    Čiščenje bojlerjev
-    Čiščenje vlakov, avtobusov, letal...
-    Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija zgradb, ladij,
     vlakov...
-    Čiščenje rezervoarjev za tekoča goriva
K/74.81 Fotografska dejavnost
-    Storitve s fotografskimi avtomati
K/74.82 Pakiranje
-    Zavijanje daril in paketov
-    Pakiranje raznih predmetov
-    Etiketiranje
-    Termopakiranje
-    Vakuumsko pakiranje
K/74.83 Tajniška dela in prevajanje
K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
-    Razmnoževanje, fotokopiranje, prepisovanje in birotehnika
K/74.84 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
K/74.842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
-    Modno kreiranje tkanin, oblačil za konfekcijo in trikotažo
-    Aranžiranje izložb in drugih prostorov (notranja dekoracija in
     aranžerstvo)
O/90.00 Odstranjevanje odpadkov in odplak; druge dejavnosti javne
     higiene
O/90.001 Zbiranje in odvoz odpadkov
-    Zbiranje različnih vrst odpadkov, smeti, ostankov
-    Odvoz odpadkov
-    Odvoz odpadkov iz smetnjakov na javnih površinah
-    Odstranjevanje ruševin
O/90.002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
     odstranjevanja trdnih odpadkov
-    Odstranjevanje odpadkov s sežiganjem ali drugače
-    Stiskanje odpadkov
-    Odlaganje odpadkov na zemljišča ali v vodo, zakopavanje ali
     podoravanje odpadkov
O/90.003 Ravnanje s posebnimi odpadki
-    Ravnanje s strupenimi odpadki in njihova razgradnja ter
     čiščenje onesnažene prsti
O/90.004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav
-    Odstranjevanje komunalnih odplak s pomočjo odvodnih cevi in
     kanalizacije ali drugače in njihovo prečiščevanje in odlaganje
-    Odstranjevanje odpadnih voda z razredčevanjem, precejanjem in
     filtriranjem, usedanjem, prečiščevanjem mulja in drugimi postopki
-    Vzdrževanje odtočnih kanalov
-    Praznjenje in čiščenje septičnih jam, rezervoarjev, vzdrževanje
     kemičnih stranišč
-    Obravnavanje odpadnih voda iz bazenov in industrijskih obratov
O/90.005 Druge dejavnosti javne higiene
-    Pometanje in pranje ulic, cest, parkirišč
-    Odstranjevanje snega in ledu z glavnih cest, letališč,
     posipavanje soli ali peska
O/92.31 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
-    Slikanje na porcelan, steklo in keramiko
-    Restavriranje umetnin
O/93.01 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
-    Pranje in likanje tekstilij (perila, oblačil...)
-    Zbiranje perila za kemično čiščenje, pranje in likanje
-    Krpanje in manjša popravila oblek ali drugih tekstilnih
     predmetov, če so opravljena skupaj s čiščenjem
O/93.03 Pogrebna dejavnost
-    Pogrebna dejavnost
O/93.04 Druge dejavnosti za nego telesa
-    Dejavnost fitness centrov
O/93.05 Druge storitvene dejavnosti
-    Čiščenje obutve
-    Storitve postreščkov
-    Delo z osebnimi tehtnicami.
4. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 76/94).
5. člen
Pravne ali fizične osebe, ki ob uveljavitvi te uredbe že opravljajo dejavnosti, ki so po tej uredbi uvrščene v listo A obrtnih dejavnosti ali listo B obrti podobnih dejavnosti, morajo svojo dejavnost uskladiti s to uredbo v roku enega leta od uveljavitve te uredbe.
6. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 056-03/2000-1
Ljubljana, dne 16. novembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost