Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2000 z dne 24. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2000 z dne 24. 11. 2000

Kazalo

4456. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ustanovitvi družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., stran 11249.

Na podlagi 75. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 408. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 54/99 in 36/00), 2. člena zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica (Uradni list RS, št. 1/95) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o ustanovitvi družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V uredbi o ustanovitvi družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. (Uradni list RS, št. 42/95) se črta peta alinea 12. člena uredbe.
2. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Direktorja družbe in njegovega namestnika imenuje in razrešuje nadzorni svet za dobo 4 let.«
3. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni svet opravlja nadzor nad poslovanjem družbe, pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe; skrbi za redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza; spremlja rentabilnost družbe, njena gospodarska gibanja; imenuje in razrešuje direktorja in opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje družbe, o čemer obvešča ustanovitelja.«
II. KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-05/98-4
Ljubljana, dne 9. novembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina