Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2000 z dne 14. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2000 z dne 14. 11. 2000

Kazalo

4348. Seznam standardov katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti z odredbo o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, stran 10965.

Na podlagi 7. člena odredbe o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 53/00) minister za gospodarske dejavnosti v soglasju z ministrom za ekonomske odnose in razvoj objavlja
S E Z N A M S T A N D A R D O V
katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti z odredbo o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej
Z dnem objave tega seznama standardov preneha veljati seznam standardov katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti z odredbo o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 53/00).

 

Oznaka standarda1

Naslov standarda v slovenskem
 jeziku2 *

Naslov standarda v angleškem jeziku3

Referenčni dokument4

Oznaka nadomeščenega standarda5

Datum prenehanja domneve6

 

 

 

 

 

 

**

 

Particular safety requirements for equipment to be connected to telecommunication networks

EN 41003:1993

EN 41003:1991

15.09.1993

SIST EN 41003:1999

Posebne varnostne zahteve za opremo, ki se priključuje na telekomunikacijska omrežja

Particular safety requirements for equipment to be connected to telecommunication networks

EN 41003:1996

EN 41003:1993

01.01.2002

SIST EN 41003:2000

Posebne varnostne zahteve za opremo, ki se priključuje na telekomunikacijska omrežja

Particular safety requirements for equipment to be connected to telecommunication networks

EN 41003:1998

EN 41003:1996

01.01.2000

SIST EN 50060:1996

Napajalni viri za ročno obločno varjenje kovin z omejenim časom delovanja

Power sources for manual metal arc welding with limited duty

EN 50060:1989

 

-

SIST EN 50060:1996

Napajalni viri za ročno obločno varjenje kovin z omejenim časom delovanja

Amendment A1:1994 to EN 50060:1989

EN 50060:1989/A1:1994

 

15.03.2000

SIST EN 50063:1996

Varnostne zahteve za naprave za elektrouporovno varjenje in podobne postopke

Safety requirements for the construction and the installation of equipment for resistance welding and allied processes

EN 50063:1989

 

-

SIST EN 50065-1:1997

Signalizacija po nizkonapetostnih električnih instalacijah v frekvenčnem obsegu od 3 kHz do 148,5 kHz; 1.del: Splošne zahteve, frekvenčni pasovi in elektromagnetne motnje

Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz -- Part 1: General requirements, frequency bands and electromagnetic disturbances

EN 50065-1:1991

 

-

SIST EN 50065-1:1997/A3:1998

Dopolnitev A3 vsebine SIST EN

Amendment A3:1996 to EN 50065-1:1991

EN 50065-1:1991/A3:1996

 

01.03.1997

SIST EN 50078:1996

Varnostne zahteve za naprave za obločno varjenje - Gorilniki za obločno varjenje

Torches and guns for arc welding

EN 50078:1993

 

-

SIST EN 50083-1:1995

Kabelski distribucijski sistemi za televizijsko in zvokovno radiofuzijo - 1. del: Varnostne zahteve

Cabled distribution systems for television, sound and interactive multimedia signals -- Part 1: Safety requirements

EN 50083-1:1993

 

-

SIST EN 50083-1:1995/A2:1999

Dopolnitev A2 vsebine SIST EN

Amendment A2:1997 to EN 50083-1:1993

EN 50083-1:1993/A2:1997

 

-

SIST EN 50083-3:1995

Kabelski distribucijski sistemi za televizijsko in zvokovno radiofuzijo - 3. del: Aktivna koaksialna širokopasovna distribucijska oprema

Cabled distribution systems for television and sound signals -- Part 3: Active coaxial wideband distribution equipment

EN 50083-3:1994

 

-

SIST EN 50083-3:1999

Kabelska omrežja za televizijske signale, zvokovne signale in interaktivne storitve - 3. del: aktivna širokopasovna oprema za koaksialna kabelska omrežja

Cable networks for television signals, sound signals and interactive services -- Part 3: Active wideband equipment for coaxial cable networks

EN 50083-3:1998

EN 50083-3:1994

01.12.1999

SIST EN 50083-4:1995

Kabelski distribucijski sistemi za televizijsko in zvokovno radiofuzijo - 4. del: Pasivna koaksialna širokopasovna distribucijska oprema

Cabled distribution systems for television and sound signals -- Part 4: Passive coaxial wideband distribution equipment

EN 50083-4:1994

 

-

SIST EN 50083-4:1999

Kabelska omrežja za televizijske signale, zvokovne signale in interaktivne storitve - 4. del: pasivna širokopasovna oprema za koaksialna kabelska omrežja

Cable networks for television signals, sound signals and interactive services -- Part 4: Passive wideband equipment for coaxial cable networks

EN 50083-4:1998

EN 50083-4:1994

01.12.1999

SIST EN 50083-5:1995

Kabelski distribucijski sistemi za televizijsko in zvokovno radiofuzijo - 5. del: Glavne sprejemne postaje - komponente

Cable networks for television signals, sound signals and interactive services -- Part 5: Headend equipment

EN 50083-5:1994

 

-

SIST EN 50083-6:1995

Kabelski distribucijski sistemi za televizijsko in zvokovno radiofuzijo - 6. del: Komponente za prenos signalov po optičnih vlaknih

Cabled distribution systems for television and sound signals -- Part 6: Optical equipment

EN 50083-6:1994

 

-

SIST EN 50083-6:1999

Kabelska omrežja za televizijske signale, zvokovne signale in interaktivne storitve - 6. del: Optična oprema

Cable networks for television signals, sound signals and interactive services -- Part 6: Optical equipment

EN 50083-6:1997

EN 50083-6:1994

01.07.2003

SIST EN 50084:1999

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - Zahteve za priključitev pralnikov perila, pomivalnikov posode in bobenskih sušilnikov na vodovodno napeljavo

Safety of household and similar electrical appliances - Requirements for the connection of washing machines, dishwashers and tumbler dryers to the water mains

EN 50084:1992

 

-

SIST EN 50084:1999/A1:1998

Dopolnitev A1 vsebine SIST EN

Amendment A1:1998 to EN 50084:1992

EN 50084:1992/A1:1998

 

01.04.2005

SIST EN 50085-1:1999

Sistemi kabelskih korit in sistemi kabelskih cevi za električne instalacije -- 1. del: Splošne zahteve

Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations -- Part 1: General requirements

EN 50085-1:1997

 

-

SIST EN 50085-2-3:2000

Sistemi kabelskih korit in sistemi kabelskih cevi za električne instalacije -- 2-3. del: Posebne zahteve za sisteme kabelskih korit z režami, namenjenih za instalacijo v ohišja

Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations -- Part 2-3: Particular requirements for slotted cable trunking systems intended for installation in cabinets

EN 50085-2-3:1999

 

-

SIST EN 50086-1:1999

Sistemi kanalov za električne instalacije -- 1. del: Splošne zahteve

Conduit systems for electrical installations -- Part 1: General requirements

EN 50086-1:1993

 

-

SIST EN 50086-2-1:1999

Sistemi kanalov za električne instalacije -- 2-1. del: Posebne zahteve za toge sisteme kanalov

Conduit systems for electrical installations -- Part 2-1: Particular requirements for rigid conduit systems

EN 50086-2-1:1995

 

-

SIST EN 50086-2-1:1999/A11:2000

Dopolnitev A11 vsebine SIST EN

Amendment A11:1998 to EN 50086-2-1:1995

EN 50086-2-1:1995/A11:1998

 

-

SIST EN 50086-2-2:1999

Sistemi kanalov za električne instalacije -- 2-2. del: Posebne zahteve za upogljive sisteme kanalov

Conduit systems for electrical installations -- Part 2-2: Particular requirements for pliable conduit systems

EN 50086-2-2:1995

 

-

SIST EN 50086-2-2:1999/A11:2000

Dopolnitev A11 vsebine SIST EN

Amendment A11:1998 to EN 50086-2-2:1995

EN 50086-2-2:1995/A11:1998

 

-

SIST EN 50086-2-3:1999

Sistemi kanalov za električne instalacije -- 2-3. del: Posebne zahteve za zvijave sisteme kanalov

Conduit systems for electrical installations -- Part 2-3: Particular requirements for flexible conduit systems

EN 50086-2-3:1995

 

-

SIST EN 50086-2-3:1999/A11:2000

Dopolnitev A11 vsebine SIST EN

Amendment A11:1998 to EN 50086-2-3:1995

EN 50086-2-3:1995/A11:1998

 

-

SIST EN 50086-2-4:1999

Sistemi kanalov za električne instalacije -- 2-4. del: Posebne zahteve za sisteme kanalov, zakopane v zemljo

Conduit systems for electrical installations -- Part 2-4: Particular requirements for conduit systems buried underground

EN 50086-2-4:1994

 

-

SIST EN 50087:1999

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - Posebne zahteve za hladilnike svežega (namolzenega) mleka

Safety of household and similar electrical appliances - Particular requirements for bulk-milk coolers

EN 50087:1993

 

-

SIST EN 50090-2-2:1998

Stanovanjski in stavbni elektronski sistemi (HBES) -- 2-2. del: Sistemski pregled: Splošne tehnične zahteve

Home and building electronic systems (HBES) -- Part 2-2: System overview - General technical requirements

EN 50090-2-2:1996

 

-

SIST EN 50091-1:1995

Neprekinitveni napajalni sistemi (UPS) - 1. del: Splošne in varnostne zahteve

Uninterruptible power systems (UPS) -- Part 1: General and safety requirements

EN 50091-1:1993

 

-

SIST EN 50091-1-1:1999

Neprekinitveni napajalni sistemi (UPS) -- 1-1. del: Splošne in varnostne zahteve za UPS, ki se uporabljajo na obratovalcu dostopnih področjih

Uninterruptible power systems (UPS) -- Part 1-1: General and safety requirements for UPS used in operator access areas

EN 50091-1-1:1996

EN 50091-1:1993

01.06.2002

SIST EN 50110-1:1999

Obratovanje električnih instalacij

Operation of electrical installations

EN 50110-1:1996

 

-

SIST EN 50110-2:1999

Obratovanje električnih instalacij (nacionalni dodatki)

Operation of electrical installations (national annexes)

EN 50110-2:1996

 

-

SIST EN 50132-2-1:1999

Alarmni sistemi - Nadzorni sistemi CCTV za uporabo v varnostnih aplikacijah - 2-1. del: Črno-bele kamere

Alarm systems - CCTV surveillance systems for use in security applications -- Part 2-1: Black and white cameras

EN 50132-2-1:1997

 

-

SIST EN 50165:1998

Električna oprema neelektričnih aparatov za gospodinjske in podobne namene - Varnostne zahteve

Electrical equipment of non-electric appliances for household and similar purposes - Safety requirements

EN 50165:1997

 

-

SIST EN 50178:1999

Elektronska oprema za uporabo v elektroenergetskih instalacijah

Electronic equipment for use in power installations

EN 50178:1997

 

-

SIST EN 50192:1999

Oprema za obločno varjenje - Ročni sistemi za rezanje s plazmo

Arc welding equipment - Plasma cutting systems for manual use

EN 50192:1995

 

-

SIST EN 50214:1998

Zvijavi kabli za dvigala

Flexible cables for lifts

EN 50214:1997

HD 359 S2:1990

01.12.1998

SIST EN 50265-1:1999

Splošne metode za preskušanje kablov v požarnih razmerah - Preskus odpornosti posameznega izoliranega vodnika ali kabla proti vertikalnemu širjenju ognja - 1. del: Aparati

Common test methods for cables under fire conditions - Test for resistance to vertical flame propagation for a single insulated conductor or cable -- Part 1: Apparatus

EN 50265-1:1998

HD 405.1 S1:1983 and its amendment + HD 405.2 S1:1991

01.03.2000

SIST EN 50265-2-1:1999

Splošne metode za preskušanje kablov v požarnih razmerah - Preskus odpornosti posameznega izoliranega vodnika ali kabla proti vertikalnemu širjenju ognja - 2-1. del: Postopki - Predmešani plamen 1kW

Common test methods for cables under fire conditions - Test for resistance to vertical flame propagation for a single insulated conductor or cable -- Part 2-1: Procedures - 1 kW pre-mixed flame

EN 50265-2-1:1998

HD 405.1 S1:1983 and its amendment

01.03.2000

SIST EN 50265-2-2:1999

Splošne metode za preskušanje kablov v požarnih razmerah - Preskus odpornosti posameznega izoliranega vodnika ali kabla proti vertikalnemu širjenju ognja - 2-2. del: Postopki - Razpršeni plamen

Common tests methods for cables under fire conditions - Test for resistance to vertical flame propagation for a single insulated conductor or cable -- Part 2-2: Procedures - Diffusion flame

EN 50265-2-2:1998

HD 405.2 S1:1991

01.03.2000

SIST EN 50267-1:1999

Splošne metode za preskušanje kablov v požarnih razmerah - Ugotavljanje nastajanja plinov pri gorenju kabelskih materialov - 1. del: Aparati

Common test methods for cables under fire conditions - Tests on gases evolved during combustion of materials from cables -- Part 1: Apparatus

EN 50267-1:1998

HD 602 S1:1992

01.03.2000

SIST EN 50267-2-1:1999

Splošne metode za preskušanje kablov v požarnih razmerah - Ugotavljanje nastajanja plinov pri gorenju kabelskih materialov- 2-1. del: Postopki - Ugotavljanje količine plina halogenske kisline

Common test methods for cables under fire conditions - Tests on gases evolved during combustion of materials from cables -- Part 2-1: Procedures - Determination of the amount of halogen acid gas

EN 50267-2-1:1998

 

-

SIST EN 50267-2-2:1999

Splošne metode za preskušanje kablov v požarnih razmerah - Ugotavljanje nastajanja plinov pri gorenju kabelskih materialov - 2-2. del: Postopki - Ugotavljanje stopnje kislosti plinov za materiale z merjenjem pH in prevodnosti

Common test methods for cables under fire conditions - Tests on gases evolved during combustion of materials from cables -- Part 2-2: Procedures - Determination of degree of acidity of gases for materials by measuring pH and conductivity

EN 50267-2-2:1998

 

-

SIST EN 50267-2-3:1999

Splošne metode za preskušanje kablov v požarnih razmerah -- Preskušanje nastajanja plinov pri gorenju kabelskih materialov- 2-3. del: Postopki - Ugotavljanje stopnje kislosti plinov za kable z določanjem tehtane srednje vrednosti pH in prevodnosti

Common test methods for cables under fire conditions - Tests on gases evolved during combustion of materials from cables -- Part 2-3: Procedures - Determination of degree of acidity of gases for cables by determination of the weighted average of pH and conductivity

EN 50267-2-3:1998

HD 602 S1:1992

01.03.2000

SIST EN 50268-1:2000

Splošne metode za preskušanje kablov v požarnih razmerah - Merjenje gostote dima iz kablov, gorečih pri določenih pogojih - 1. del: Aparati

Common test methods for cables under fire conditions -- Measurement of smoke density of calbes burning under defined conditions -- Part 1: Apparatus

EN 50268-1:1999

HD 606.1 S1:1992

01.04.2001

SIST EN 50268-2:2000

Splošne metode za preskušanje kablov v požarnih razmerah - Merjenje gostote dima iz kablov, gorečih pri določenih pogojih - 2. del: Postopek

Common test methods for cables under fire conditions -- Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions -- Part 2: Procedure

EN 50268-2:1999

HD 606.2 S1:1992

01.04.2001

SIST EN 50298:2000

 

Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies - General requirements

EN 50298:1998

 

-

SIST EN 50319:2000

Bližinske naprave - Zahteve za bližinske naprave z analognim izhodom

Proximity devices -- Requirements for proximity devices with analogue output

EN 50319:1999

 

-

 

 

Rotating electrical machines -- Part 1: Rating and performance

EN 60034-1:1995

 

-

SIST EN 60034-1:1999/A1:1999

Dopolnitev A1 vsebine SIST EN

Amendment A1:1996 to EN 60034-1:1995

EN 60034-1:1995/A1:1996

 

01.04.2002

SIST EN 60034-1:1999/A2:1999

Dopolnitev A2 vsebine SIST EN

Amendment A2:1997 to EN 60034-1:1995

EN 60034-1:1995/A2:1997

 

01.04.2003

SIST EN 60034-1:1999

Rotacijski električni stroji - 1. del: naznačene vrednosti in lastnosti

Rotating electrical machines -- Part 1: Rating and performance

EN 60034-1:1998

EN 60034-1:1995 and its amendments

01.04.2000

 

 

Amendment A1:1998 to EN 60034-1:1998

EN 60034-1:1998/A1:1998

 

01.04.2000

 

 

Amendment A2:1999 to EN 60034-1:1998

EN 60034-1:1998/A2:1999

 

01.08.2002

SIST EN 60034-2:1999

Rotacijski električni stroji - 2. del: Metode za ugotavljanje izgub in izkoristka rotacijskih električnih strojev na preskusih (razen strojev za vlečna vozila)

Rotating electrical machines -- Part 2: Methods for determining losses and efficiency of rotating electrical machinery from tests (excluding machines for traction vehicles)

EN 60034-2:1996

 

-

SIST EN 60034-2:1999/A1:1999

Dopolnitev A1 vsebine SIST EN

Amendment A1:1996 to EN 60034-2:1996

EN 60034-2:1996/A1:1996

 

01.06.2002

SIST EN 60034-2:1999/A2:1999

Dopolnitev A2 vsebine SIST EN

Amendment A2:1996 to EN 60034-2:1996

EN 60034-2:1996/A2:1996

 

01.06.2002

SIST EN 60034-4:1999

Rotacijski električni stroji - 4. del: Metode za ugotavljanje veličin sinhronskih strojev na preskusih??

Rotating electrical machines -- Part 4: Methods for determining synchronous machine quantities from tests

EN 60034-4:1995

 

-

SIST EN 60034-5:1999

Rotacijski električni stroji - 5. del: Razvrstitev zaščitnih stopenj glede na ohišja rotacijskih strojev

Rotating electrical machines -- Part 5: Classification of degrees of protection provided by enclosures for rotating machinery

EN 60034-5:1986

 

-

SIST EN 60034-6:1999

Rotacijski električni stroji - 6. del: Hladilne metode (koda IC)

Rotating electrical machines -- Part 6: Methods of cooling (IC Code)

EN 60034-6:1993

 

-

SIST EN 60034-7:1999

Rotacijski električni stroji - 7. del: Razvrstitev konstrukcijskih tipov in načinov pritrditve (koda IM)

Rotating electrical machines -- Part 7: Classification of types of construction and mounting arrangements (IM Code)

EN 60034-7:1993

 

-

 

 

Rotating electrical machines -- Part 9: Noise limits

EN 60034-9:1993

 

-

 

 

Amendment A1:1995 to EN 60034-9:1993

EN 60034-9:1993/A1:1995

 

15.02.2001

SIST EN 60034-9:1999

Rotacijski električni stroji - 9. del: Omejitve hrupa

Rotating electrical machines -- Part 9: Noise limits

EN 60034-9:1997

EN 60034-9:1993 and its amendment

01.05.2003

SIST EN 60034-12:1999

Rotacijski električni stroji - 12. del: zagonske lastnosti enohitrostnih trifaznih indukcijskih motorjev s kletko za napetosti do in vključno 690 V, 50 Hz

Rotating electrical machines -- Part 12: Starting performance of single-speed three-phase cage induction motors for voltages up to and including 690 V, 50 Hz

EN 60034-12:1995

 

-

SIST EN 60034-12:1999/A2:1999

Dopolnitev A2 vsebine SIST EN

Amendment A2:1995 to EN 60034-12:1995

EN 60034-12:1995/A2:1995

 

01.01.2002

SIST EN 60034-12:1999/A11:2000

Dopolnitev A11 vsebine SIST EN

Amendment A11:1999 to EN 60034-12:1995

EN 60034-12:1995/A11:1999

 

01.01.2002

SIST EN 60034-14:1999

Rotacijski električni stroji - 14. del: Mehanične vibracije nekaterih strojev, ki imajo gredi visoke 56 mm in več - Meritve, vrednotenje in omejitve vibracij

Rotating electrical machines -- Part 14: Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher - Measurement, evaluation and limits of vibration

EN 60034-14:1996

HD 53.14 S1:1992

01.08.2002

SIST EN 60034-16-1:1999

Rotacijski električni stroji - 16. del: Vzbujalni sistemi za sinhronske stroje - 1. poglavje: Definicije

Rotating electrical machines -- Part 16: Excitation systems for synchronous machines -- Chapter 1: Definitions

EN 60034-16-1:1995

 

-

SIST EN 60034-18-1:1999

Rotacijski električni stroji - 18. del: Funkcionalno vrednotenje izolacijskih sistemov - Oddelek 1: Splošne smernice

Rotating electrical machines -- Part 18: Functional evaluation of insulation systems -- Section 1: General guidelines

EN 60034-18-1:1994

 

-

SIST EN 60034-18-1:1999/A1:1999

Dopolnitev A1 vsebine SIST EN

Amendment A1:1996 to EN 60034-18-1:1994

EN 60034-18-1:1994/A1:1996

 

01.08.2002

SIST EN 60034-18-21:1999

Rotacijski električni stroji - 18. del: Funkcionalno vrednotenje izolacijskih sistemov - Oddelek 21: Preskušalni postopki za žične ovoje - Toplotno vrednotenje in razvrščanje

Rotating electrical machines -- Part 18: Functional evaluation of insulation systems -- Section 21: Test procedures for wire-wound windings - Thermal evaluation and classification

EN 60034-18-21:1994

 

-

SIST EN 60034-18-21:1999/A1:1999

Dopolnitev A1 vsebine SIST EN

Amendment A1:1996 to EN 60034-18-21:1994

EN 60034-18-21:1994/A1:1996

 

01.09.2002

SIST EN 60034-18-21:1999/A2:1999

Dopolnitev A2 vsebine SIST EN

Amendment A2:1996 to EN 60034-18-21:1994

EN 60034-18-21:1994/A2:1996

 

01.09.2002

SIST EN 60034-18-31:1999

Rotacijski električni stroji - 18. del: Funkcionalno vrednotenje izolacijskih sistemov - Oddelek 31: Preskušalni postopki za oblikovane?? ovoje - Toplotno vrednotenje in razvrščanje izolacijskih sistemov, uporabljenih v strojih do in vključno 50 MVA in 15 kV

Rotating electrical machines -- Part 18: Functional evaluation of insulation systems -- Section 31: Test procedures for form-wound windings - Thermal evaluation and classification of insulation systems used in machines up to and including 50 MVA and 15 kV

EN 60034-18-31:1994

 

-

SIST EN 60034-18-31:1999/A1:1999

Dopolnitev A1 vsebine SIST EN

Amendment A1:1996 to EN 60034-18-31:1994

EN 60034-18-31:1994/A1:1996

 

01.08.2002

SIST EN 60051-1:1995

Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti in njihov pribor -- 1. del: Definicije in splošne zahteve, skupne vsem delom

Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories -- Part 1: Definitions and general requirements common to all parts

EN 60051-1:1989

 

-

SIST EN 60051-1:1995/A1:2000

Dopolnitev A1 vsebine SIST EN

Amendment A1:1995 to EN 60051-1:1989

EN 60051-1:1989/A1:1995

 

15.02.2001

SIST EN 60051-1:1995/A2:2000

Dopolnitev A2 vsebine SIST EN

Amendment A2:1995 to EN 60051-1:1989

EN 60051-1:1989/A2:1995

 

15.02.2001

SIST EN 60051-1:2000

Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti in njihov pribor -- 1. del: Definicije in splošne zahteve, skupne vsem delom

Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories -- Part 1: Definitions and general requirements common to all parts

EN 60051-1:1998

EN 60051-1:1989 and its amendments

01.09.1999

SIST EN 60051-2:1995

Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti in njihov pribor -- 2. del: Posebne zahteve za ampermetre in voltmetre

Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories -- Part 2: Special requirements for ammeters and voltmeters

EN 60051-2:1989

 

-

SIST EN 60051-3:1995

Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti in njihov pribor -- 3. del: Posebne zahteve za wattmetre in varmetre

Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories -- Part 3: Special requirements for wattmeters and varmeters

EN 60051-3:1989

 

-

SIST EN 60051-3:1995/A1:1999

Dopolnitev A1 vsebine SIST EN

Amendment A1:1995 to EN 60051-3:1989

EN 60051-3:1989/A1:1995

 

01.10.2000

SIST EN 60051-4:1995

Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti in njihov pribor -- 4. del: Posebne zahteve za merilnike frekvence

Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories -- Part 4: Special requirements for frequency meters

EN 60051-4:1989

 

-

SIST EN 60051-5:1995

Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti in njihov pribor -- 5. del: Posebne zahteve za merilnike faze, merilnike močnostnega faktorja in za sinhroskope

Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories -- Part 5: Special requirements for phase meters, power factor meters and synchroscopes

EN 60051-5:1989

 

-

SIST EN 60051-6:1995

Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti in njihov pribor -- 6. del: Posebne zahteve za ohmmetre (merilnike impedance) in merilnike konduktance

Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories -- Part 6: Special requirements for ohmmeters (impedance meters) and conductance meters

EN 60051-6:1989

 

-

SIST EN 60051-7:1995

Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti in njihov pribor -- 7. del: Posebne zahteve za večfunkcijske instrumente

Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories -- Part 7: Special requirements for multi-function instruments

EN 60051-7:1989

 

-

SIST EN 60051-8:1995

Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti in njihov pribor -- 8. del: Posebne zahteve za pribor

Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories -- Part 8: Special requirements for accessories

EN 60051-8:1989

 

-

SIST EN 60051-9:1995

Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti in njihov pribor -- 9. del: Priporočene preskušalne metode

Direct acting indicating analogue electrical-measuring instruments and their accessories -- Part 9: Recommended test methods

EN 60051-9:1989

 

-

SIST EN 60051-9:1995/A1:1999

Dopolnitev A1 vsebine SIST EN

Amendment A1:1995 to EN 60051-9:1989

EN 60051-9:1989/A1:1995

 

15.02.2001

SIST EN 60051-9:1995/A2:1999

Dopolnitev A2 vsebine SIST EN

Amendment A2:1995 to EN 60051-9:1989

EN 60051-9:1989/A2:1995

 

15.02.2001

SIST EN 60061-1:1999

Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo medsebojne zamenljivosti in varnosti - 1. del: Vznožki žarnic in sijalk

Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps

EN 60061-1:1993

 

-

SIST EN 60061-1:1999/A1:1999

Dopolnitev A1 vsebine SIST EN

Amendment A1:1995 to EN 60061-1:1993

EN 60061-1:1993/A1:1995

 

01.12.2000

SIST EN 60061-1:1999/A2:1999

Dopolnitev A2 vsebine SIST EN

Amendment A2:1995 to EN 60061-1:1993

EN 60061-1:1993/A2:1995

 

01.09.2001

SIST EN 60061-1:1999/A3:1999

Dopolnitev A3 vsebine SIST EN

Amendment A3:1995 to EN 60061-1:1993

EN 60061-1:1993/A3:1995

 

01.09.2001

SIST EN 60061-1:1999/A4:1999

Dopolnitev A4 vsebine SIST EN

Amendment A4:1996 to EN 60061-1:1993

EN 60061-1:1993/A4:1996

 

01.12.2001

SIST EN 60061-1:1999/A5:1999

Dopolnitev A5 vsebine SIST EN

Amendment A5:1996 to EN 60061-1:1993

EN 60061-1:1993/A5:1996

 

01.04.2002

SIST EN 60061-1:1999/A6:1999

Dopolnitev A6 vsebine SIST EN

Amendment A6:1996 to EN 60061-1:1993

EN 60061-1:1993/A6:1996

 

01.07.2002

SIST EN 60061-1:1999/A7:1999

Dopolnitev A7 vsebine SIST EN

Amendment A7:1997 to EN 60061-1:1993

EN 60061-1:1993/A7:1997

 

01.02.2003

SIST EN 60061-1:1999/A21:1999

Dopolnitev A21 vsebine SIST EN

Amendment A21:1998 to EN 60061-1:1993

EN 60061-1:1993/A21:1998

 

01.04.2005

SIST EN 60061-1:1999/A22:2000

Dopolnitev A22 vsebine SIST EN

Amendment A22:1999 to EN 60061-1:1993

EN 60061-1:1993/A22:1999

 

01.04.2006

SIST EN 60061-1:1999/A23:2000

Dopolnitev A23 vsebine SIST EN

Amendment A23:1999 to EN 60061-1:1993

EN 60061-1:1993/A23:1999

 

01.08.2006

SIST EN 60061-2:1999

Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo medsebojne zamenljivosti in varnosti - 2. del: Okovi žarnic in sijalk

Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders

EN 60061-2:1993

 

-

SIST EN 60061-2:1999/A1:1999

Dopolnitev A1 vsebine SIST EN

Amendment A1:1995 to EN 60061-2:1993

EN 60061-2:1993/A1:1995

 

01.12.2000

SIST EN 60061-2:1999/A2:1999

Dopolnitev A2 vsebine SIST EN

Amendment A2:1995 to EN 60061-2:1993

EN 60061-2:1993/A2:1995

 

01.09.2001

SIST EN 60061-2:1999/A3:1999

Dopolnitev A3 vsebine SIST EN

Amendment A3:1995 to EN 60061-2:1993

EN 60061-2:1993/A3:1995

 

01.09.2001

SIST EN 60061-2:1999/A4:1999

Dopolnitev A4 vsebine SIST EN

Amendment A4:1996 to EN 60061-2:1993

EN 60061-2:1993/A4:1996

 

01.12.2001

SIST EN 60061-2:1999/A5:1999

Dopolnitev A5 vsebine SIST EN

Amendment A5:1996 to EN 60061-2:1993

EN 60061-2:1993/A5:1996

 

01.04.2002

SIST EN 60061-2:1999/A6:1999

Dopolnitev A6 vsebine SIST EN

Amendment A6:1996 to EN 60061-2:1993

EN 60061-2:1993/A6:1996

 

01.07.2002

SIST EN 60061-2:1999/A7:1999

Dopolnitev A7 vsebine SIST EN

Amendment A7:1997 to EN 60061-2:1993

EN 60061-2:1993/A7:1997

 

01.02.2003

SIST EN 60061-2:1999/A18:1999

Dopolnitev A18 vsebine SIST EN

Amendment A18:1998 to EN 60061-2:1993

EN 60061-2:1993/A18:1998

 

01.04.2005

SIST EN 60061-2:1999/A19:2000

Dopolnitev A19 vsebine SIST EN

Amendment A19:1999 to EN 60061-2:1993

EN 60061-2:1993/A19:1999

 

01.04.2006

SIST EN 60061-2:1999/A20:2000

Dopolnitev A20 vsebine SIST EN

Amendment A20:1999 to EN 60061-2:1993

EN 60061-2:1993/A20:1999

 

01.08.2006

EN 60061-3:2000

Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo medsebojne zamenljivosti in varnosti - 3. del: Kalibri

Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety -- Part 3: Gauges

EN 60061-3:1993

 

-

SIST EN 60061-3:1999/A1:1999

Dopolnitev A1 vsebine SIST EN

Amendment A1:1995 to EN 60061-3:1993

EN 60061-3:1993/A1:1995

 

01.12.2000

SIST EN 60061-3:1999/A2:1999

Dopolnitev A2 vsebine SIST EN

Amendment A2:1995 to EN 60061-3:1993

EN 60061-3:1993/A2:1995

 

01.09.2001

SIST EN 60061-3:1999/A3:1999

Dopolnitev A3 vsebine SIST EN

Amendment A3:1995 to EN 60061-3:1993

EN 60061-3:1993/A3:1995

 

01.09.2001

SIST EN 60061-3:1999/A4:1999

Dopolnitev A4vsebine SIST EN

Amendment A4:1996 to EN 60061-3:1993

EN 60061-3:1993/A4:1996

 

01.12.2001

SIST EN 60061-3:1999/A5:1999

Dopolnitev A5 vsebine SIST EN

Amendment A5:1996 to EN 60061-3:1993

EN 60061-3:1993/A5:1996

 

01.04.2002

SIST EN 60061-3:1999/A6:1999

Dopolnitev A6 vsebine SIST EN

Amendment A6:1996 to EN 60061-3:1993

EN 60061-3:1993/A6:1996

 

01.07.2002

SIST EN 60061-3:1999/A7:1999

Dopolnitev A7 vsebine SIST EN

Amendment A7:1997 to EN 60061-3:1993

EN 60061-3:1993/A7:1997

 

01.02.2003

SIST EN 60061-3:1999/A20:1999

Dopolnitev A20 vsebine SIST EN

Amendment A20:1998 to EN 60061-3:1993

EN 60061-3:1993/A20:1998

 

01.04.2005

SIST EN 60061-3:1999/A21:2000

Dopolnitev A21 vsebine SIST EN

Amendment A21:1999 to EN 60061-3:1993

EN 60061-3:1993/A21:1999

 

01.04.2006

SIST EN 60061-3:1999/A22:2000

Dopolnitev A22 vsebine SIST EN

Amendment A22:1999 to EN 60061-3:1993

EN 60061-3:1993/A22:1999

 

01.08.2006

SIST EN 60061-4:1999

Vznožki in okovi žarnic in sijalk skupaj s kalibri za kontrolo medsebojne zamenljivosti in varnosti - 4. del: Smernice in splošne informacije

Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety -- Part 4: Guidelines and general information

EN 60061-4:1992

 

-

SIST EN 60061-4:1999/A1:1999

Dopolnitev A1 vsebine SIST EN

Amendment A1:1995 to EN 60061-4:1992

EN 60061-4:1992/A1:1995

 

01.09.2001

SIST EN 60061-4:1999/A2:1999

Dopolnitev A2 vsebine SIST EN

Amendment A2:1995 to EN 60061-4:1992

EN 60061-4:1992/A2:1995

 

01.09.2001

SIST EN 60061-4:1999/A3:1999

Dopolnitev A3 vsebine SIST EN

Amendment A3:1995 to EN 60061-4:1992

EN 60061-4:1992/A3:1995

 

01.09.2001

SIST EN 60061-4:1999/A5:1999

Dopolnitev A5 vsebine SIST EN

Amendment A5:1998 to EN 60061-4:1992

EN 60061-4:1992/A5:1998

 

01.04.2005

SIST EN 60065:1995

Varnostne zahteve za omrežne elektronske in sorodne aparate za gospodinjsko in podobno splošno rabo

Safety requirements for mains operated electronic and related apparatus for household and similar general use

EN 60065:1993

 

-

 

 

Amendment A11:1997 to EN 60065:1993

EN 60065:1993/A11:1997

 

-

SIST EN 60065:1999

Avdio, video in podobni elektronski aparati - Varnostne zahteve

Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements

EN 60065:1998

EN 60065:1993 and its amendment

01.08.2002

 

 

Tubular fluorescent lamps for general lighting service

EN 60081:1989

 

-

 

 

Amendment A3:1993 to EN 60081:1989

EN 60081:1989/A3:1993

 

01.10.1999

 

 

Amendment A4:1994 to EN 60081:1989

EN 60081:1989/A4:1994

 

15.07.2000

 

 

Amendment A5:1995 to EN 60081:1989

EN 60081:1989/A5:1995

 

15.02.2001

SIST EN 60110-1:1999

Močnostni kondenzatorji za indukcijske grelne instalacije -- 1. del: Splošno

Power capacitors for induction heating insallations -- Part 1: General

EN 60110-1:1998

HD 207 S1:1977

01.05.2001

SIST EN 60127-1:1995

Miniaturne varovalke -- 1. del: Definicije za miniaturne varovalke in splošne zahteve za miniaturne taljive vložke

Miniature fuses -- Part 1: Definitions for miniature fuses and general requirements for miniature fuse-links

EN 60127-1:1991

 

-

SIST EN 60127-2:1995

Miniaturne varovalke -- 2. del: Patronski taljivi vložki

Miniature fuses -- Part 2: Cartridge fuse-links

EN 60127-2:1991

 

-

SIST EN 60127-2:1995

Miniaturne varovalke -- 2. del: Patronski taljivi vložki

Amendment A1:1995 to EN 60127-2:1991

EN 60127-2:1991/A1:1995

 

01.07.2001

SIST EN 60127-3:1995

Miniaturne varovalke -- 3. del: Subminiaturni taljivi vložki

Miniature fuses -- Part 3: Sub-miniature fuse-links

EN 60127-3:1991

 

-

SIST EN 60127-3:1999

Miniaturne varovalke -- 1. del: Subminiaturni taljivi vložki

Miniature fuses -- Part 3: Sub-miniature fuse-links

EN 60127-3:1996

EN 60127-3:1991

01.12.2001

SIST EN 60127-4:1998

Miniaturne varovalke -- 4. del: Univerzalni modulni taljivi vložki (UMF)

Miniature fuses -- Part 4: Universal Modular Fuse-links (UMF)

EN 60127-4:1996

 

-

SIST EN 60127-6:1995

Miniaturne varovalke -- 6. del: Ohišja varovalk za miniaturne taljive vložke

Miniature fuses -- Part 6: Fuse-holders for miniature fuse-links

EN 60127-6:1994

 

-

SIST EN 60127-6:1995/A1:1999

Dopolnitev A1 vsebine SIST EN

Amendment A1:1996 to EN 60127-6:1994

EN 60127-6:1994/A1:1996

 

01.12.2001

SIST EN 60143-1:2000

Zaporedni kondenzatorji za elektroenergetske sisteme -- 1. del: Splošno - Zmogljivost, preskušanje in razvrščanje - Varnostne zahteve - Navodilo za vgradnjo

Series capacitors for power systems -- Part 1: General - Performance, testing and rating - Safety requirements - Guide for installation

EN 60143-1:1993

 

-

SIST EN 60143-2:2000

Zaporedni kondenzatorji za napajalne sisteme -- 2. del: Zaščitna oprema za baterije z zaporednimi kondenzatorji

Series capacitors for power systems -- Part 2: Protective equipment for series capacitor banks

EN 60143-2:1994

 

-

SIST EN 60155:1999

Tlivni starterji za fluorescenčne sijalke

Glow-starters for fluorescent lamps

EN 60155:1995

 

-

SIST EN 60155:1999/A1:1999

Dopolnitev A1 vsebine SIST EN

Amendment A1:1995 to EN 60155:1995

EN 60155:1995/A1:1995

 

01.09.2001

SIST EN 60188:1999

Visokotlačne živosrebrove sijalke

High-pressure mercury vapour lamps

EN 60188:1988

 

-

SIST EN 60188:1999/A1:1999

Dopolnitev A1 vsebine SIST EN

Amendment A1:1990 to EN 60188:1988

EN 60188:1988/A1:1990

 

15.06.1996

SIST EN 60188:1999/A5:1999

Dopolnitev A5 vsebine SIST EN

Amendment A5:1993 to EN 60188:1988

EN 60188:1988/A5:1993

 

01.03.1999

SIST EN 60204-1:2000

Varnost postrojev - Električna oprema strojev - 1. del: Splošne zahteve

Safety of machinery - Electrical equipment of machines -- Part 1: General requirements

EN 60204-1:1992

EN 60204-1:1986 +A1:1988

01.12.1998

SIST EN 60204-1:1999

Varnost postrojev - Električna oprema strojev - 1. del: Splošne zahteve

Safety of machinery - Electrical equipment of machines -- Part 1: General requirements

EN 60204-1:1997

EN 60204-1:1992

01.07.2001

SIST EN 60204-3-1:1999

Električna oprema industrijskih strojev -- 3. del: Posebne zahteve za šivalne stroje, enote in sisteme

Electrical equipment of industrial machines -- Part 3: Particular requirements for sewing machines, units and systems

EN 60204-3-1:1990

 

-

 

Varnostne zahteve za opremo radijskih oddajnikov

Safety requirements for radio transmitting equipment

EN 60215:1989

 

-

 

Dopolnitev A1 vsebine SIST EN

Amendment A1:1992 to EN 60215:1989

EN 60215:1989/A1:1992

 

01.06.1993

SIST EN 60215:1999/A2:1999

Dopolnitev A2 vsebine SIST EN

Amendment A2:1994 to EN 60215:1989

EN 60215:1989/A2:1994

 

15.07.1995

SIST EN 60238:1995

Okovi za žarnice in sijalke z Edisonovim navojem

Edison screw lampholders

EN 60238:1992

 

-

 

 

Amendment A1:1995 to EN 60238:1992

EN 60238:1992/A1:1995

 

01.12.2000

 

 

Amendment A2:1995 to EN 60238:1992

EN 60238:1992/A2:1995

 

01.05.2001

SIST EN 60238:1999

Okovi za žarnice in sijalke z Edisonovim navojem

Edison screw lampholders

EN 60238:1996

EN 60238:1992 and its amendments

01.04.2002

SIST EN 60238:1999/A1:1998

Dopolnitev A1 vsebine SIST EN

Amendment A1:1997 to EN 60238:1996

EN 60238:1996/A1:1997

 

01.10.1998

SIST EN 60238:1999/A2:2000

Dopolnitev A2 vsebine SIST EN

Amendment A2:1998 to EN 60238:1996

EN 60238:1996/A2:1998

 

01.01.2003

SIST EN 60238:2000

Okovi za žarnice in sijalke z Edisonovim navojem

Edison screw lampholders

EN 60238:1998

EN 60238:1996 and its amendments

01.10.2005

SIST EN 60252:1999

Motorski kondenzatorji za izmenični tok

A.C. motor capacitors

EN 60252:1994

 

-

SIST EN 60269-1:1995

Nizkonapetostne varovalke -- 1. del: Splošne zahteve

Low-voltage fuses -- Part 1: General requirements

EN 60269-1:1989

 

-

SIST EN 60269-1:1995

Nizkonapetostne varovalke -- 1. del: Splošne zahteve

Amendment A1:1994 to EN 60269-1:1989

EN 60269-1:1989/A1:1994

EN 60269-1:1989 /A2:1997

01.07.1999

SIST EN 60269-1:1995/A2:1999

Dopolnitev A2 vsebine SIST EN

Amendment A2:1998 to EN 60269-1:1989

EN 60269-1:1989/A2:1998

 

01.03.2000

SIST EN 60269-1:2000

Nizkonapetostne varovalke -- 1. del: Splošne zahteve

Low-voltage fuses -- Part 1: General requirements

EN 60269-1:1998

EN 60269-1:1989 and its amendments

01.07.2001

SIST EN 60269-2:1995

Nizkonapetostne varovalke -- 2. del: Dodatne zahteve za varovalke, ki jih uporabljajo pooblaščene osebe (uporaba varovalk zlasti v industriji)

Low-voltage fuses -- Part 2: Supplementary requirements for fuses for use by authorized persons (fuses mainly for industrial application)

EN 60269-2:1995

 

-

SIST EN 60269-2:1995/A1:1999

Dopolnitev A1 vsebine SIST EN

Amendment A1:1998 to EN 60269-2:1995

EN 60269-2:1995/A1:1998

EN 60269-2:1995 /A1:1997

01.08.1999

SIST EN 60269-3:1995

Nizkonapetostne varovalke -- 3. del: Dodatne zahteve za varovalke, ki jih uporabljajo nestrokovne osebe (uporaba varovalk zlasti v gospodinjstvu in podobnih okoljih)

Low-voltage fuses -- Part 3: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar applications)

EN 60269-3:1995

 

-

SIST EN 60269-4:1998

Nizkonapetostne varovalke -- 4. del: Dodatne zahteve za taljive vložke, namenjene za zaščito polprevodniških naprav

Low-voltage fuses -- Part 4: Supplementary requirements for fuse-links for the protection of semiconductor devices

EN 60269-4:1996

 

-

SIST EN 60269-4:1998/A1:1998

Dopolnitev A1 vsebine SIST EN

Amendment A1:1997 to EN 60269-4:1996

EN 60269-4:1996/A1:1997

 

01.12.2002

**

 

Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes -- Part 1: General requirements

EN 60309-1:1992

HD 196 S1:1978

01.02.2003

SIST EN 60309-1:1999

Vtiči, vtičnice in spojke za industrijske namene -- 1. del: Splošne zahteve

Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes -- Part 1: General requirements

EN 60309-1:1997

EN 60309-1:1992

01.07.2003

SIST EN 60309-1:2000

Vtiči, vtičnice in spojke za industrijsko uporabo -- 1. del: Splošne zahteve

Plugs, socket-outlets and cuplers for industrial purposes -- Part 1: General requirements

EN 60309-1:1999

EN 60309-1:1997

01.04.2002

SIST EN 60309-2:1999

Vtiči, vtičnice in spojke za industrijske namene- 2. del: Zahteve za medsebojno dimenzijsko zamenljivost pribora s čepki in kontaktnimi pušami

Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes -- Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories

EN 60309-2:1998

EN 60309-2:1992

01.04.1999

SIST EN 60309-2:2000

Vtiči, vtičnice in spojke za industrijo -- 2. del: Zahteve za medsebojno dimenzijsko zamenljivost pribora s čepki in kontaktnimi pušami

Plfugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes -- Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories

EN 60309-2:1999

EN 60309-2:1998

01.05.2002

SIST EN 60320-1:1996

Aparatne spojke za uporabo v gospodinjstvu in za podobne splošne namene

Appliance couplers for household and similar general purposes

EN 60320-1:1987

 

-

SIST EN 60320-1:1996

Aparatne spojke za uporabo v gospodinjstvu in za podobne splošne namene

Amendment A1:1989 to EN 60320-1:1987

EN 60320-1:1987/A1:1989

 

01.06.1990

SIST EN 60320-1:1996

Aparatne spojke za uporabo v gospodinjstvu in za podobne splošne namene

Amendment A11:1994 to EN 60320-1:1987

EN 60320-1:1987/A11:1994

 

15.03.1995

SIST EN 60320-1:1999

Aparatne spojke za uporabo v gospodinjstvu in za podobne splošne namene -- 1. del: Splošne zahteve

Appliance couplers for household and similar general purposes -- Part 1: General requirements

EN 60320-1:1996

EN 60320-1:1987 and its amendments

01.03.2002

SIST EN 60320-1:1999/A1:1999

Dopolnitev A1 vsebine SIST EN

Amendment A1:1996 to EN 60320-1:1996

EN 60320-1:1996/A1:1996

 

01.12.1998

SIST EN 60320-1:1999/A2:1999

Dopolnitev A2 vsebine SIST EN

Amendment A2:1998 to EN 60320-1:1996

EN 60320-1:1996/A2:1998

 

01.03.2002

SIST EN 60320-2-1:1996

Aparatne spojke za uporabo v gospodinjstvu in za podobne splošne namene -- 2. del: Spojke za šivalne stroje

Appliance couplers for household and similar general purposes -- Part 2: Sewing machine couplers

EN 60320-2-1:1987

 

-

SIST EN 60320-2-2:1996

Aparatne spojke za uporabo v gospodinjstvu in za podobne splošne namene -- 2. del: Povezovalne spojke za gospodinjsko in podobno opremo

Appliance couplers for household and similar general purposes -- Part 2: Interconnection couplers for household and similar equipment

EN 60320-2-2:1991

 

-

SIST EN 60320-2-2:2000

Aparatne spojke za uporabo v gospodinjstvu in za podobne splošne namene -- 2-2. del: Povezovalne spojke za gospodinjsko in podobno opremo

Appliance couplers for household and similar general purposes -- Part 2-2: Interconnection couplers for household and similar equipment

EN 60320-2-2:1998

EN 60320-2-2:1991

01.07.2001

SIST EN 60335-1:1997

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 1. del: Splošne zahteve

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 1: General requirements

EN 60335-1:1988

HD 251 S3:1982 and its amendment + HD 250 S1:1977

-

SIST EN 60335-1:1997/A2:1997

Dopolnitev A1 vsebine SIST EN

Amendment A2:1988 to EN 60335-1:1988

EN 60335-1:1988/A2:1988

 

-

SIST EN 60335-1:1997/A5:1997

Dopolnitev A5 vsebine SIST EN

Amendment A5:1989 to EN 60335-1:1988

EN 60335-1:1988/A5:1989

 

-

SIST EN 60335-1:1997/A6:1997

Dopolnitev A6 vsebine SIST EN

Amendment A6:1989 to EN 60335-1:1988

EN 60335-1:1988/A6:1989

 

-

SIST EN 60335-1:1997/A51:1997

Dopolnitev A51 vsebine SIST EN

Amendment A51:1991 to EN 60335-1:1988

EN 60335-1:1988/A51:1991

 

-

SIST EN 60335-1:1997/A52:1997

Dopolnitev A52 vsebine SIST EN

Amendment A52:1992 to EN 60335-1:1988

EN 60335-1:1988/A52:1992

 

-

SIST EN 60335-1:1997/A53:1997

Dopolnitev A53 vsebine SIST EN

Amendment A53:1992 to EN 60335-1:1988

EN 60335-1:1988/A53:1992

 

-

SIST EN 60335-1:1997/A54:1997

Dopolnitev A54 vsebine SIST EN

Amendment A54:1992 to EN 60335-1:1988

EN 60335-1:1988/A54:1992

 

-

SIST EN 60335-1:1997/A55:1997

Dopolnitev A55 vsebine SIST EN

Amendment A55:1993 to EN 60335-1:1988

EN 60335-1:1988/A55:1993

 

-

SIST EN 60335-1:1997/A56:1997

Dopolnitev A56 vsebine SIST EN

Amendment A56:1995 to EN 60335-1:1988

EN 60335-1:1988/A56:1995

 

-

SIST EN 60335-1:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 1. del: Splošne zahteve

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 1: General requirements

EN 60335-1:1994

EN 60335-1:1988 and its amendments

-

SIST EN 60335-1:1995/A1:1997

Dopolnitev A1 vsebine SIST EN

Amendment A1:1996 to EN 60335-1:1994

EN 60335-1:1994/A1:1996

 

-

SIST EN 60335-1:1995/A11:1997

Dopolnitev A11 vsebine SIST EN

Amendment A11:1995 to EN 60335-1:1994

EN 60335-1:1994/A11:1995

 

01.12.2000

SIST EN 60335-1:1995/A12:1997

Dopolnitev A12 vsebine SIST EN

Amendment A12:1996 to EN 60335-1:1994

EN 60335-1:1994/A12:1996

 

01.07.2001

SIST EN 60335-1:1995/A13:1998

Dopolnitev A13 vsebine SIST EN

Amendment A13:1998 to EN 60335-1:1994

EN 60335-1:1994/A13:1998

EN 60335-2-19:1989 + EN 60335-2-20:1989

01.04.2004

SIST EN 60335-1:1995/A14:1999

Dopolnitev A14 vsebine SIST EN

Amendment A14:1998 to EN 60335-1:1994

EN 60335-1:1994/A14:1998

 

01.04.2004

SIST EN 60335-2-2:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za sesalnike prahu in sesalnike z vodo

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for vacuum cleaners and water suction cleaning appliances

EN 60335-2-2:1988

 

-

SIST EN 60335-2-2:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za sesalnike prahu in sesalnike z vodo

Amendment A2:1990 to EN 60335-2-2:1988

EN 60335-2-2:1988/A2:1990

 

01.12.1997

SIST EN 60335-2-2:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za sesalnike prahu in sesalnike z vodo

Amendment A52:1991 to EN 60335-2-2:1988

EN 60335-2-2:1988/A52:1991

 

01.06.1998

SIST EN 60335-2-2:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za sesalnike prahu in sesalnike z vodo

Amendment A53:1994 to EN 60335-2-2:1988

EN 60335-2-2:1988/A53:1994

 

01.01.2002

SIST EN 60335-2-2:1997

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za sesalnike prahu in sesalnike z vodo

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for vacuum cleaners and water suction cleaning appliances

EN 60335-2-2:1995

EN 60335-2-2:1988 and its amendments

01.01.2003

SIST EN 60335-2-2:1997/A1:1998

Dopolnitev A1 vsebine SIST EN

Amendment A1:1998 to EN 60335-2-2:1995

EN 60335-2-2:1995/A1:1998

 

01.01.2005

SIST EN 60335-2-3:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za električne likalnike

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for electric irons

EN 60335-2-3:1990

 

-

SIST EN 60335-2-3:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za električne likalnike

Amendment A1:1992 to EN 60335-2-3:1990

EN 60335-2-3:1990/A1:1992

 

01.07.2000

SIST EN 60335-2-3:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za električne likalnike

Amendment A52:1992 to EN 60335-2-3:1990

EN 60335-2-3:1990/A52:1992

 

01.07.2000

SIST EN 60335-2-3:1997

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za električne likalnike

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for electric irons

EN 60335-2-3:1995

EN 60335-2-3:1990 and its amendments

01.01.2003

SIST EN 60335-2-3:1997/A1:2000

Dopolnitev A1 vsebine SIST EN

Amendment A1:1999 to EN 60335-2-3:1995

EN 60335-2-3:1995/A1:1999

 

01.08.2002

SIST EN 60335-2-4:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za centrifuge

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for spin extractors

EN 60335-2-4:1989

 

-

SIST EN 60335-2-4:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za centrifuge

Amendment A51:1991 to EN 60335-2-4:1989

EN 60335-2-4:1989/A51:1991

 

01.07.1998

SIST EN 60335-2-4:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za centrifuge

Amendment A2:1992 to EN 60335-2-4:1989

EN 60335-2-4:1989/A2:1992

 

01.09.1999

SIST EN 60335-2-4:1997

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za centrifuge

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for spin extractors

EN 60335-2-4:1995

EN 60335-2-4:1989 and its amendments

01.01.2003

SIST EN 60335-2-4:1997/A1:1998

Dopolnitev A1 vsebine SIST EN

Amendment A1:1997 to EN 60335-2-4:1995

EN 60335-2-4:1995/A1:1997

 

01.04.2005

SIST EN 60335-2-5:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za pomivalnike posode

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for dishwashers

EN 60335-2-5:1989

 

-

SIST EN 60335-2-5:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za pomivalnike posode

Amendment A1:1990 to EN 60335-2-5:1989

EN 60335-2-5:1989/A1:1990

 

01.11.1997

SIST EN 60335-2-5:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za pomivalnike posode

Amendment A2:1992 to EN 60335-2-5:1989

EN 60335-2-5:1989/A2:1992

 

01.09.1999

SIST EN 60335-2-5:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve pomivalnike posode

Amendment A3:1992 to EN 60335-2-5:1989

EN 60335-2-5:1989/A3:1992

 

01.06.2000

SIST EN 60335-2-5:1995/A51:1997

Dopolnitev A51 vsebine SIST EN

Amendment A51:1995 to EN 60335-2-5:1989

EN 60335-2-5:1989/A51:1995

 

01.07.2002

SIST EN 60335-2-5:1997

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za pomivalnike posode

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-5: Particular requirements for dishwashers

EN 60335-2-5:1995

EN 60335-2-5:1989 and its amendments

01.01.2003

SIST EN 60335-2-5:1997/A1:2000

Dopolnitev A1 vsebine SIST EN

Amendment A1:1999 to EN 60335-2-5:1995

EN 60335-2-5:1995/A1:1999

 

01.08.2002

SIST EN 60335-2-5:1997/A11:1998

Dopolnitev A11 vsebine SIST EN

Amendment A11:1997 to EN 60335-2-5:1995

EN 60335-2-5:1995/A11:1997

 

01.12.2000

SIST EN 60335-2-6:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za štedilnike, kuhalnike, pečice in podobne aparate, namenjene za uporabo v gospodinjstvu

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for cooking ranges, cooking tables, ovens and similar appliances for household use

EN 60335-2-6:1990

 

-

SIST EN 60335-2-6:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za štedilnike, kuhalnike, pečice in podobne aparate, namenjene za uporabo v gospodinjstvu

Amendment A2:1992 to EN 60335-2-6:1990

EN 60335-2-6:1990/A2:1992

 

-

SIST EN 60335-2-6:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za štedilnike, kuhalnike, pečice in podobne aparate, namenjene za uporabo v gospodinjstvu

Amendment A3:1993 to EN 60335-2-6:1990

EN 60335-2-6:1990/A3:1993

 

01.04.1999

SIST EN 60335-2-6:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za štedilnike, kuhalnike, pečice in podobne aparate, namenjene za uporabo v gospodinjstvu

Amendment A51:1993 to EN 60335-2-6:1990

EN 60335-2-6:1990/A51:1993

 

01.04.2000

SIST EN 60335-2-6:1995/A52:1997

Dopolnitev A52 vsebine SIST EN

Amendment A52:1995 to EN 60335-2-6:1990

EN 60335-2-6:1990/A52:1995

 

01.07.2000

SIST EN 60335-2-6:1995/A53:1997

Dopolnitev A53 vsebine SIST EN

Amendment A53:1995 to EN 60335-2-6:1990

EN 60335-2-6:1990/A53:1995

 

01.12.2000

SIST EN 60335-2-6:1995/A54:1998

Dopolnitev A154vsebine SIST EN

Amendment A54:1997 to EN 60335-2-6:1990

EN 60335-2-6:1990/A54:1997

 

01.07.2001

SIST EN 60335-2-6:2000

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za nepremične štedilnike, kuhalnike, pečice in podobne aparate

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-6: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances for household use

EN 60335-2-6:1999

EN 60335-2-6:1990 and its amendments

01.04.2006

SIST EN 60335-2-7:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za pralnike perila)

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for washing machines

EN 60335-2-7:1990

 

-

SIST EN 60335-2-7:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za pralnike perila

Amendment A1:1990 to EN 60335-2-7:1990

EN 60335-2-7:1990/A1:1990

 

01.09.1997

SIST EN 60335-2-7:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za pralnike perila

Amendment A2:1992 to EN 60335-2-7:1990

EN 60335-2-7:1990/A2:1992

 

01.01.2000

SIST EN 60335-2-7:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za pralnike perila

Amendment A51:1992 to EN 60335-2-7:1990

EN 60335-2-7:1990/A51:1992

 

01.04.2000

SIST EN 60335-2-7:1995/A52:1997

Dopolnitev A52 vsebine SIST EN

Amendment A52:1995 to EN 60335-2-7:1990

EN 60335-2-7:1990/A52:1995

 

01.07.2002

SIST EN 60335-2-7:1998

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za pralnike perila

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for washing machines

EN 60335-2-7:1997

EN 60335-2-7:1990 and its amendments

01.09.2003

SIST EN 60335-2-7:1998/A1:1998

Dopolnitev A1 vsebine SIST EN

Amendment A1:1998 to EN 60335-2-7:1997

EN 60335-2-7:1997/A1:1998

 

01.01.2005

SIST EN 60335-2-8:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za električne brivnike, škarje za lase in podobno

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for electric shavers, hair clippers and similar appliances

EN 60335-2-8:1990

 

-

SIST EN 60335-2-8:1997

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za električne brivnike, škarje za lase in podobno

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances

EN 60335-2-8:1995

EN 60335-2-8:1990

01.01.2003

SIST EN 60335-2-9:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za opekače, žare, ražnje in podobno

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for toasters, grills, roasters and similar appliances

EN 60335-2-9:1990

HD 265 S2:1984 +A1:1988

01.05.1998

SIST EN 60335-2-9:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za opekače, žare, ražnje in podobno

Amendment A2:1992 to EN 60335-2-9:1990

EN 60335-2-9:1990/A2:1992

 

01.07.1998

SIST EN 60335-2-9:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za opekače, žare, ražnje in podobno

Amendment A51:1991 to EN 60335-2-9:1990

EN 60335-2-9:1990/A51:1991

 

01.07.2000

SIST EN 60335-2-9:1997

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za opekače, žare, ražnje in podobno

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-9: Particular requirements for toasters, grills, roasters and similar appliances

EN 60335-2-9:1995

EN 60335-2-9:1990 and its amendments

01.01.2003

SIST EN 60335-2-9:1997/A1:1998

Dopolnitev A1 vsebine SIST EN

Amendment A1:1998 to EN 60335-2-9:1995

EN 60335-2-9:1995/A1:1998

 

01.02.2005

SIST EN 60335-2-10:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za stroje za nego tal in stroje za mokro ščetkanje

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for floor treatment machines and wet scrubbing machines

EN 60335-2-10:1990

 

-

SIST EN 60335-2-10:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za stroje za nego tal in stroje za mokro ščetkanje

Amendment A1:1992 to EN 60335-2-10:1990

EN 60335-2-10:1990/A1:1992

 

-

SIST EN 60335-2-10:1995/A51:1997

Dopolnitev A51 vsebine SIST EN

Amendment A51:1995 to EN 60335-2-10:1990

EN 60335-2-10:1990/A51:1995

 

01.07.2000

SIST EN 60335-2-10:1997

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za stroje za nego tal in za stroje za mokro ščetkanje

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for floor treatment machines and wet scrubbing machines

EN 60335-2-10:1995

EN 60335-2-10:1990 and its amendments

01.01.2003

SIST EN 60335-2-11:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za bobenske sušilnike

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for tumbler dryers

EN 60335-2-11:1989

 

-

SIST EN 60335-2-11:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za bobenske sušilnike

Amendment A1:1990 to EN 60335-2-11:1989

EN 60335-2-11:1989/A1:1990

 

01.10.1997

SIST EN 60335-2-11:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za bobenske sušilnike

Amendment A2:1992 to EN 60335-2-11:1989

EN 60335-2-11:1989/A2:1992

 

01.07.1998

SIST EN 60335-2-11:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za bobenske sušilnike

Amendment A51:1993 to EN 60335-2-11:1989

EN 60335-2-11:1989/A51:1993

 

01.07.2000

SIST EN 60335-2-11:1995/A52:1997

Dopolnitev A52 vsebine SIST EN

Amendment A52:1995 to EN 60335-2-11:1989

EN 60335-2-11:1989/A52:1995

 

01.01.2001

SIST EN 60335-2-11:1997

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za bobenske sušilnike

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for tumbler dryers

EN 60335-2-11:1995

EN 60335-2-11:1989 and its amendments

01.01.2003

SIST EN 60335-2-11:1997/A1:1998

Dopolnitev A1 vsebine SIST EN

Amendment A1:1998 to EN 60335-2-11:1995

EN 60335-2-11:1995/A1:1998

 

01.01.2005

SIST EN 60335-2-12:1997

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za grelne plošče in podobne aparate

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for warming plates and similar appliances

EN 60335-2-12:1995

EN 60335-2-12:1990

01.01.2003

SIST EN 60335-2-13:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za cvrtnike, ponve za cvrenje in podobne aparate

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for frying pans, deep fat fryers and similar appliances

EN 60335-2-13:1990

 

-

SIST EN 60335-2-13:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za cvrtnike, ponve za cvrenje in podobne aparate

Amendment A1:1992 to EN 60335-2-13:1990

EN 60335-2-13:1990/A1:1992

 

01.07.2000

SIST EN 60335-2-13:1997

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za cvrtnike, ponve za cvrenje in podobne aparate

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-13: Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar appliances

EN 60335-2-13:1995

EN 60335-2-13:1990 and its amendment

01.03.2003

SIST EN 60335-2-13/A2:1999

Dopolnitev A2 vsebine SIST EN

Amendment A2:1998 to EN 60335-2-13:1995

EN 60335-2-13:1995/A2:1998

 

01.07.2001

SIST EN 60335-2-14:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za električne kuhinjske stroje

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for electric kitchen machines

EN 60335-2-14:1988

 

-

SIST EN 60335-2-14:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za električne kuhinjske stroje

Amendment A1:1990 to EN 60335-2-14:1988

EN 60335-2-14:1988/A1:1990

 

01.07.1996

SIST EN 60335-2-14:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za električne kuhinjske stroje

Amendment A51:1991 to EN 60335-2-14:1988

EN 60335-2-14:1988/A51:1991

 

01.08.1996

SIST EN 60335-2-14:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za električne kuhinjske stroje

Amendment A52:1992 to EN 60335-2-14:1988

EN 60335-2-14:1988/A52:1992

 

01.10.1997

SIST EN 60335-2-14:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za električne kuhinjske stroje

Amendment A53:1994 to EN 60335-2-14:1988

EN 60335-2-14:1988/A53:1994

 

01.01.1998

SIST EN 60335-2-14:1995/A54:1997

Dopolnitev A54 vsebine SIST EN

Amendment A54:1995 to EN 60335-2-14:1988

EN 60335-2-14:1988/A54:1995

 

01.09.2000

SIST EN 60335-2-14:1997

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za električne kuhinjske stroje

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-14: Particular requirements for kitchen machines

EN 60335-2-14:1996

EN 60335-2-14:1988 and its amendments + EN 60335-2-33:1990

01.01.2004

SIST EN 60335-2-14:1997/A1:1999

Dopolnitev A1 vsebine SIST EN

Amendment A1:1998 to EN 60335-2-14:1996

EN 60335-2-14:1996/A1:1998

 

01.06.1999

SIST EN 60335-2-14:1997/A11:2000

Dopolnitev A11 vsebine SIST EN

Amendment A11:1998 to EN 60335-2-14:1996

EN 60335-2-14:1996/A11:1998

 

01.07.2001

SIST EN 60335-2-15:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za aparate za gretje tekočin

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for appliances for heating liquids

EN 60335-2-15:1990

HD 264 S2:1984

01.01.1999

SIST EN 60335-2-15:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za aparate za gretje tekočin

Amendment A1:1991 to EN 60335-2-15:1990

EN 60335-2-15:1990/A1:1991

 

01.09.1999

SIST EN 60335-2-15:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za aparate za gretje tekočin

Amendment A2:1992 to EN 60335-2-15:1990

EN 60335-2-15:1990/A2:1992

 

01.09.1999

SIST EN 60335-2-15:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za aparate za gretje tekočin

Amendment A3:1993 to EN 60335-2-15:1990

EN 60335-2-15:1990/A3:1993

 

01.07.2000

SIST EN 60335-2-15:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za aparate za gretje tekočin

Amendment A52:1992 to EN 60335-2-15:1990

EN 60335-2-15:1990/A52:1992

 

01.07.2001

SIST EN 60335-2-15:1997

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za aparate za gretje tekočin

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for appliances for heating liquids

EN 60335-2-15:1996

EN 60335-2-15:1990 and its amendments

01.09.2003

SIST EN 60335-2-15:1997/A1:2000

Dopolnitev A1 vsebine SIST EN

Amendment A1:1999 to EN 60335-2-15:1996

EN 60335-2-15:1996/A1:1999

 

01.08.2002

SIST EN 60335-2-16:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za drobilnike odpadne hrane

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for food waste disposers

EN 60335-2-16:1989

 

-

SIST EN 60335-2-16:1997

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za drobilnike odpadne hrane

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for food waste disposers

EN 60335-2-16:1996

EN 60335-2-16:1989

01.04.2004

SIST EN 60335-2-17:1999

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2-17. del: Posebne zahteve za grelne odeje, blazine in podobne zvijave grelne aparate

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads and similar flexible heating appliances

EN 60335-2-17:1999

EN 60967:1990 and its amendments

01.10.2001

SIST EN 60335-2-19:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za baterijske brivnike, škarje za lase in podobne aparate ter njihove polnilnike in baterije

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for battery-powered shavers, hair clippers and similar appliances and their charging and battery assemblies

EN 60335-2-19:1989

 

-

SIST EN 60335-2-20:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za baterijske zobne krtačke ter njihove polnilnike in baterije

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for battery-powered tooth-brushes and their charging and battery assemblies

EN 60335-2-20:1989

 

-

SIST EN 60335-2-21:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za akumulacijske grelnike vode

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for storage water heaters

EN 60335-2-21:1992

 

-

SIST EN 60335-2-21:1995/A3:1997

Dopolnitev A3 vsebine SIST EN

Amendment A3:1995 to EN 60335-2-21:1992

EN 60335-2-21:1992/A3:1995

 

01.12.2002

SIST EN 60335-2-21:2000

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2-21. del: Posebne zahteve za akumulacijske grelnike vode

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-21: Particular requirements for storage water heaters

EN 60335-2-21:1999

EN 60335-2-21:1992 and its amendment

01.04.2006

SIST EN 60335-2-23:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za aparate za nego kože ali las

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for appliances for skin or hair care

EN 60335-2-23:1990

 

-

SIST EN 60335-2-23:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za aparate za nego kože ali las

Amendment A1:1992 to EN 60335-2-23:1990

EN 60335-2-23:1990/A1:1992

 

01.11.1994

SIST EN 60335-2-23:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za aparate za nego kože ali las

Amendment A51:1992 to EN 60335-2-23:1990

EN 60335-2-23:1990/A51:1992

 

01.07.2000

SIST EN 60335-2-23:1997

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za aparate za nego kože ali las

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for appliances for skin or hair care

EN 60335-2-23:1996

EN 60335-2-23:1990 and its amendments

01.12.2003

SIST EN 60335-2-24:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za hladilnike, zamrzovalnike in aparate za pripravo ledu

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for refrigerators, food-freezers and ice-makers

EN 60335-2-24:1994

EN 60335-2-24:1989

01.01.2002

SIST EN 60335-2-24:1995/A51:1997

Dopolnitev A51 vsebine SIST EN

Amendment A51:1995 to EN 60335-2-24:1994

EN 60335-2-24:1994/A51:1995

 

01.08.1996

SIST EN 60335-2-24:1995/A52:1997

Dopolnitev A521 vsebine SIST EN

Amendment A52:1996 to EN 60335-2-24:1994

EN 60335-2-24:1994/A52:1996

 

01.08.2001

SIST EN 60335-2-24:1995/A53:1998

Dopolnitev A53 vsebine SIST EN

Amendment A53:1997 to EN 60335-2-24:1994

EN 60335-2-24:1994/A53:1997

 

01.04.2003

SIST EN 60335-2-24:2000

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za hladilnike, zamrzovalnike in aparate za pripravo ledu

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice-makers

EN 60335-2-24:1999

EN 60335-2-24:1994 and its amendments

01.08.2006

SIST EN 60335-2-25:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za mikrovalovne pečice

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for micro-wave ovens

EN 60335-2-25:1990

HD 270 S1:1983

01.01.1998

SIST EN 60335-2-25:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za mikrovalovne pečice

Amendment A2:1993 to EN 60335-2-25:1990

EN 60335-2-25:1990/A2:1993

 

01.11.1999

SIST EN 60335-2-25:1995

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za mikrovalovne pečice

Amendment A51:1992 to EN 60335-2-25:1990

EN 60335-2-25:1990/A51:1992

 

01.01.2001

SIST EN 60335-2-25:1997

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za mikrovalovne pečice

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for microwave ovens

EN 60335-2-25:1995

EN 60335-2-25:1990 and its amendments

01.01.2003

SIST EN 60335-2-25:1997

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2. del: Posebne zahteve za mikrovalovne pečice

Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2: Particular requirements for microwave ovens

EN 60335-2-25:1996

EN 60335-2-25:1995

01.06.2004

SIST EN 60335-2-26:1995