Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

4334. Sklep o javni razgrnitvi, stran 10919.

Na podlagi drugega odstavka 45.b člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 - odl. US in Uradni list RS, št. 26/90, 3/91 - odl US,18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Vlada Republike Slovenije na 22. seji dne 26. oktobra 2000 sprejela
S K L E P
o javni razgrnitvi
A) osnutka lokacijskega načrta za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice, na odseku Želodnik–Mengeš z obvoznico Mengeš,
B) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin: dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986–1990 za območje Občine Lukovica v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta,
dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986–1990 za območje Občine Domžale v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta,
dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986–1990 za območje Občine Mengeš v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta.
I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev osnutka lokacijskega načrta za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice, na odseku Želodnik–Mengeš z obvoznico Mengeš, ki ga je izdelal LUZ, d.d., pod številko projekta 5025, v avgustu 2000 (v nadaljevanju: osnutek lokacijskega načrta) in predlogov sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986–1990, za območje Občine Lukovica, za območje Občine Domžale ter za območje Občine Mengeš, v delih, ki jih opredeljuje osnutek lokacijskega načrta, ki ga je izdelal LUZ, d.d., v avgustu 2000 (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve planskih aktov občin).
II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lokacijskega načrta skladen z zasnovo cestnega omrežja v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87, 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95 in 11/99) in s prostorskimi sestavinami družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 in Uradni list RS, št. 72/95 in 11/99), v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta.
III
Vlada Republike Slovenije predlaga Občini Lukovica, Občini Domžale in Občini Mengeš v obravnavo in sprejem spremembe in dopolnitve planskih aktov občin.
IV
Občina Lukovica, Občina Domžale in Občina Mengeš morajo poskrbeti za izvedbo javne razgrnitve in organizacijo javnih obravnav osnutka lokacijskega načrta in predloga sprememb in dopolnitev planskih aktov občine. Javna razgrnitev traja en mesec in se prične peti dan po objavi sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
V
V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnjen osnutek lokacijskega načrta in predlog sprememb in dopolnitev planskih aktov občin, pripombe in predloge vsi zainteresirani in prizadeti.
VI
Občina Lukovica, Občina Domžale in Občina Mengeš morajo v roku 30 dni po preteku javne razgrnitve poslati ministru za okolje in prostor vse zbrane pripombe in predloge. Če v tem roku minister ne prejme pripomb in predlogov z javne razgrnitve, se šteje, da na osnutek lokacijskega načrta ni pripomb oziroma, da je ta usklajen.
VII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-21/99-4
Ljubljana, dne 26. oktobra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost