Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

4324. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje UP21 "Mehanizacija" v Sežani, stran 10902.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97), 21. člena navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) ter 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99 in 68/99) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 28. 9. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje UP21 “Mehanizacija” v Sežani
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok in grafični del o sprejetju ureditvenega načrta za območje UP21 »Mehanizacija« v Sežani (Uradni list RS, št. 73/98).
2. člen
V 4. členu odloka se v tabeli predvidenih posegov po funkcionalnih enotah črta P6 – parkirišče za goste in uslužbence, D2 – deponija agregata. V sklopu tabele pa se dodajo naslednje funkcionalne enote: A11 – objekt storitvene dejavnosti, A12 – betonarna za izdelavo manjših betonskih prefabrikatov. Pri P4 se spremeni opis in se glasi: parkirišče tovornjakov s prikolicami.
V 7. členu odloka se v petem odstavku Vertikalni gabariti spremeni max. dovoljena višina novih objektov in se glasi: Novi objekti v območju »Kraškega zidarja« so lahko visoki max. 8,5 m – P (betonarna za izdelavo manjših betonskih prefabrikatov višine 12 m), v območju z namembnostjo drobno gospodarstvo in storitve, pa je max. kota venca 6,5 m in etažnost P+1.
3. člen
V grafičnem delu odloka se spremeni Arhitektonsko zazidalna situacija, in sicer na funkcionalni enoti P6 je zasnovan objekt storitvene dejavnosti A11, na mestu D2 je zasnovana betonarna za izdelavo manjših betonskih prefabrikatov A12, deponija prefabrikatov D1 se spremeni in parkirišča P1, P3, P4 se drugače organizirajo.
Na grafični prilogi Zbirna karta komunalnih vodov se glede na Arhitekturno zazidalno situacijo komunalni vodi spremenijo oziroma dopolnijo.
Na obeh omenjenih grafičnih kartah se spremeni ime načrta, ki se glasi: sprememba ureditvenega načrta.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-4/98-3
Sežana, dne 28. septembra 2000.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost