Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

4323. Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča, vrednosti stavbnega zemljišča, faktorjih za vrednotenje funkcionalne ugodnosti lokacije stavbnega zemljišča in koeficientih uporabne vrednosti stavbnega zemljišča, stran 10902.

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99 in 68/99) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 28. 9. 2000 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi odloka o določitvi povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča, vrednosti stavbnega zemljišča, faktorjih za vrednotenje funkcionalne ugodnosti lokacije stavbnega zemljišča in koeficientih uporabne vrednosti stavbnega zemljišča
1. člen
V odloku o določitvi povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča, vrednosti stavbnega zemljišča, faktorjih za vrednotenje funkcionalne ugodnosti lokacije stavbnega zemljišča in koeficientih uporabne vrednosti stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 25/97 in 38/98) se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
Cena stavbnega zemljišča za kupce zemljišč, ki gradijo objekte za proizvodno dejavnost, individualno stanovanjsko gradnjo za reševanje osnovnega stanovanjskega problema in za stimulacijo odpiranja novih delovnih mest na področju obrti in drobnega gospodarstva določena s tem odlokom se za zemljišča v lasti Občine Sežana lahko zniža na vrednost, ki predstavlja 30% izračunane vrednosti.
Kupci zemljišča, ki so deležni pridobitve zemljišča po znižani ceni in gradijo objekte za proizvodno dejavnost so dolžni dokončati gradnjo in pridobiti uporabno dovoljenje v roku dveh let od nakupa zemljišča.
Kupci, ki so deležni pridobitve zemljišča po znižani ceni in gradijo objekte za individualno stanovanjsko gradnjo za reševanje osnovnega stanovanjskega problema so dolžni v roku sedmih let od nakupa zemljišča dokončati gradnjo in pridobiti uporabno dovoljenje.
Do izpolnitve obveznosti kupca se v zemljiški knjigi zaznamuje prepoved odtujitve in obremenitve v korist Občine Sežana, razen za kupce, ki svojo obveznost zavarujejo z bančno garancijo.
V primeru neizpolnitve obveznosti kupca se slednjemu obračuna pogodbena kazen oziroma se sklenjena pogodba razveljavi, zemljišče pa postane last Občine Sežana.
Kupcu se povrne delež že plačanih sredstev brez plačane varščine, obresti in kakršnih koli drugih stroškov.
Obveznost kupca oziroma razmerje kupec-Občina Sežana se opredelijo v javnem razpisu in pogodbi.
2. člen
Te dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 351-01/00
Sežana, dne 28. septembra 2000.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost