Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

4321. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Sevnica, stran 10901.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99 in 91/00) je Občinski svet občine Sevnica na 20. redni seji dne 25. 10. 2000, sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Sevnica
1. člen
V 65. členu poslovnika Občinskega sveta občine Sevnica (Uradni list RS, št. 43/00 in 91/00) se beseda »enajst« nadomesti z besedo »dvanajst«, za zadnjo alineo pa se doda nova z besedilom »– odbor za stanovanjske zadeve«.
2. člen
Za 76. členom se doda nov 76.a člen, ki glasi:
»Odbor za stanovanjske zadeve ima sedem članov.
Odbor obravnava akte in problematiko, ki se nanaša na:
– stanovanjsko politiko v razvojnem in prostorskem načrtu občine,
– uresničevanje nacionalnega stanovanjskega programa,
– spremljanje višine najemnine po vrstah najemnih stanovanj na nivoju občine,
– nakup in prodajo stanovanj,
– prednostno listo za dodelitev stanovanj v najem,
– druge stanovanjske zadeve.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Sevnica začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200-0002/00
Sevnica, dne 25. oktobra 2000.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost