Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

4317. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o Stanovanjskem skladu občine Sevnica in prenosu premoženja Stanovanjskega sklada občine Sevnica na Občino Sevnica, stran 10897.

V skladu z določili 59. člena zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in na podlagi 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00) je Občinski svet občine Sevnica na 20. redni seji dne 25. 10. 2000 sprejel
O D L O K
o prenehanju veljavnosti odloka o Stanovanjskem skladu občine Sevnica in prenosu premoženja Stanovanjskega sklada občine Sevnica na Občino Sevnica
1. člen
Stanovanjski sklad Občine Sevnica, Glavni trg 19/a, p. Sevnica, preneha obstajati s 30. 9. 2000 in se izbriše iz sodnega registra.
Osnovna sredstva, nepremičnine in drugo premoženje sklada s 30. 9. 2000 preidejo v last Občine Sevnica, Glavni trg 19/a, p. Sevnica.
Prav tako pa Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, p. Sevnica, s 30. 9. 2000 prevzema vse pravice in obveznosti sklada.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o stanovanjskem skladu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 11/92, 29/95).
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 36200-0002/00
Sevnica, dne 25. oktobra 2000.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost