Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

4314. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Ribnica, stran 10896.

Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86, Uradni list RS, št. 51/91), 19. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, Uradni list RS, št. 50/90, 10/91, 13/99, 31/00), 14. in 16. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet občine Ribnica na 11. redni seji dne 19. 10. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Ribnica
1. člen
V odloku o varstvu virov pitne vode na območju Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 20/00) se črta prvo in drugo alineo 19. člena in doda nova alinea z besedilom:
– Občinska uprava občine Ribnica.
2. člen
V prvem odstavku 23. člena se besedna zveza “od 30.000 SIT do 150.000 SIT” zamenja z besedno zvezo “v višini 200.000 SIT”, v drugem odstavku istega člena se besedna zveza “od 10.000 do 50.000 SIT” zamenja z besedno zvezo “v višini 50.000 SIT”, v tretjem odstavku istega člena pa se besedno zvezo “od 5.000 SIT do 50.000 SIT” zamenja z besedno zvezo “v višini 50.000 SIT”.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01 -324-03-1/99
Ribnica, dne 19. oktobra 2000.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

AAA Zlata odličnost