Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

4311. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, stran 10894.

Na podlagi 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 33/85 in Uradni list RS, št. 26/90), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, Uradni list RS, št. 50/90, 10/91, 13/99, 31/00) ter 14. in 16. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet občine Ribnica na 11. redni seji dne 19. 10. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
1. člen
V odloku o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 56/96 in 68/99) se besedno zvezo v vseh sklonih “Komunalno podjetje Komunala Ribnica” nadomesti z novo besedno zvezo “Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica, d. o. o.”
2. člen
Iz besedila prvega odstavka 27. člena se črta besedo “Sodražica”.
3. člen
V celoti se črta prvi odstavek 34. člena, v drugem odstavku istega člena pa se črta beseda “strokovni”.
4. člen
V četrtem poglavju odloka se črta besede “najmanj”.
5. člen
V 35. členu se številka “20.000” zamenja s številko “30.000”.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01-352-07-2/00
Ribnica, dne 19. oktobra 2000.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

AAA Zlata odličnost