Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

4309. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju in reklamiranju v Občini Ribnica, stran 10893.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 70/97, 74/98, 70/00), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št.25/83, 42/85, 47/87, Uradni list RS, št. 50/90, 10/91, 13/99 in 31/00), 2. člena pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00) ter 14. in 16. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet občine Ribnica na 11. redni seji dne 19. 10. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju in reklamiranju v Občini Ribnica
1. člen
V drugem odstavku 10. člena odloka o plakatiranju in reklamiranju v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 2/97) se za zadnjo besedo “osebe” doda besedilo: “in so postavljeni v skladu s predpisi o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah”.
2. člen
V drugem odstavku 12. člena se znesek 8.000 SIT zamenja z zneskom 30.000 SIT.
3. člen
Prvi stavek 13. člena se spremeni tako, da glasi:
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje pooblaščeni izvajalec ali pravna oseba: ...
4. člen
V celoti se spremeni prvi odstavek 14. člena:
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, ki se nanašajo na posege v prostor, za katere je predpisana priglasitev del ter načina uporabe plakatnih in reklamnih mest, opravlja občinska uprava.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01-403-1/97
Ribnica, dne 19. oktobra 2000.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

AAA Zlata odličnost