Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

4308. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah, stran 10893.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, Uradni list RS, št. 50/90, 10/91, 13/99, 31/00) ter 14. in 16. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet občine Ribnica na 11. redni seji dne 19. 10. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah
1. člen
V odloku o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 52/99) se besedna zveza “občinski inšpektor za ceste” v vseh členih in v vseh sklonih nadomesti z besedama “občinski inšpektor”, v 8. poglavju odloka (kazenske določbe), pa se v vseh členih črta besedo “najmanj”.
2. člen
V 56. členu se za besedo “imenovan” doda besedo “univerzitetni” inženir gradbeništva.
3. člen
V prvem odstavku 58. člena se znesek “300.000 tolarjev” nadomesti z zneskom “150.000 tolarjev”.
Za 20. točko 58. člena se doda novo 21. točko z besedilom:
“21. ne odstrani leda in snega s pločnika tako, da bo ta prehoden (4. točka 47. člena)”.
4. člen
V prvem odstavku 60. člena se znesek “300.000” zamenja z zneskom “150.000” tolarjev.
V zadnjem odstavku 60. člena se znesek “20.000” nadomesti z zneskom “50.000”.
5. člen
V 61. členu se v prvem odstavku znesek “300.000” zamenja z zneskom “150.000”.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01 -344-04-1/99
Ribnica, dne 19. oktobra 2000.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

AAA Zlata odličnost