Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

4307. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ribnica, stran 10890.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet občine Ribnica na 11. redni seji dne 19. 10. 2000 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ribnica
1. člen
Ta odlok določa ceste po njihovih kategorizacijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s krajšo oznako LC) in javne poti (s krajšo oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Ribnica in naseljih v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občinah in med naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije RS za ceste št. 347-05-3/00 z dne 15. 9. 2000.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 77/98).
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-343-32/97
Ribnica, dne 19. oktobra 2000.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

AAA Zlata odličnost