Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

4291. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o razpisu referenduma o uvedbi občinskega samoprispevka na območju Občine Kobilje, stran 10871.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3., 30. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 47.a in 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/94, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 47. člena statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 94/99) je Občinski svet občine Kobilje dne 6. 11. 2000 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o razpisu referenduma o uvedbi občinskega samoprispevka na območju Občine Kobilje
1. člen
V sklepu o razpisu referenduma o uvedbi občinskega samoprispevka na območju Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 94/00) se spremeni in dopolni 3. člen, tako da glasi:
“3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo namenila za naslednje:
– obnova vodovodnega omrežja, izgradnja novega vodnega zajetja in postavitev hidrantov;
– ureditev in vzdrževanje cest in poti;
– obnova in razširitev ulične razsvetljave;
– izgradnja poslovno stanovanjske zgradbe – ambulante za splošnega zdravnika in zobozdravnika;
– izgradnja parkirišč pri pokopališču, ureditev mrliške vežice.”
2. člen
Te spremembe in dopolnitve sklepa začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Kobilje, dne 6. novembra 2000.
Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l. r.

AAA Zlata odličnost