Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

4288. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2000, stran 10866.

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 63/99), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 2. točke drugega odstavka 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00) je Občinski svet občine Bled na 17. redni seji dne 8. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Bled za leto 2000 (Uradni list RS, št. 7/00) se spremeni 3. člen tako, da se glasi:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki:    Davčni prihodki        892,676.000
        Nedavčni prihodki       137,590.000
        Kapitalski prihodki       31,540.000
        Prejete donacije         2,300.000
        Transferni prihodki       32,520.000
Skupaj prihodki               1.096,626.000
Odhodki:    Tekoči odhodki         435,415.800
        Tekoči transferi        396,533.000
        Investicijski odhodki     315,303.200
        Investicijski transferi     43,100.000
 
        Skupaj odhodki        1.190,352.000

B) Račun finančnih terjatev in naložb      88,800.000
C) Račun financiranja              –6,500.000
  Povečanje (zmanjšanje) sredstev
  na računih                 +11,426.000
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2000.
Št. 40302-1/00
Bled, dne 8. novembra 2000.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

AAA Zlata odličnost