Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

4287. Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije "Sotla", stran 10865.

V skladu s 4. in 17. členom zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00) in 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 13. redni seji dne 24. 10. 2000 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Razvojne agencije »Sotla«
1. člen
Občina Bistrica ob Sotli ustanovi Razvojno agencijo »Sotla«, skupaj z zainteresiranimi občinami območja partnerstva Obsotelje-Kozjansko v skladu s 4. členom zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
Razvojna agencija se ustanovi v obliki zavoda.
2. člen
Občina Bistrica ob Sotli bo za ustanovitev Razvojne agencije zagotovila znesek v višini 16.100 SIT.
3. člen
Kot sestavni del tega odloka se sklene pogodba o ustanovitvi.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-13-0001/00
Bistrica ob Sotli, dne 24. oktobra 2000.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

AAA Zlata odličnost