Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

4283. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, stran 10861.

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E K O L E K T I V N E P O G O D B E
za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
1. člen
V kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 39/96 in 82/99) se spremeni 65.a člen tako, da se glasi:
65.a člen
“Zaposlenim pripada za posebno
naravo dela na področju kulture
dodatek v višini                   0,50 količnika.
  Zaposlenim v nosilnih poklicih pripada 
za posebne obremenitve in odgovornosti 
dodatek v višini:
  – za nosilne poklice, za katere
je zahtevana srednja strokovna izobrazba       0,60 količnika
  – za nosilne poklice, za katere
je zahtevana višja strokovna izobrazba        0,70 količnika
  – za nosilne poklice, za katere
je zahtevana visoka strokovna izobrazba        0,80 količnika
  – za nosilne poklice, za katere
je zahtevana specializacija
ali magisterij znanosti                0,90 količnika
  – za nosilne poklice, za katere
je zahtevan doktorat znanosti             1,00 količnika
  – zaposlenim, ki so pridobili strokovni 
naziv po pravilniku o pripravništvu, 
strokovnih izpitih in nazivih v dejavnostih
s področja varstva kulturne dediščine in 
po sporazumu o pridobivanju strokovnih 
kvalifikacij bibliotekarske stroke:
  – višji kustos, višji bibliotekar,
višji arhivist, višji konzervator,
višji restavrator                   1,20 količnika
  – svetovalec                    1,60 količnika
  – svetnik                     1,90 količnika
  – zaposlenim, ki so pridobili
strokovni naziv prvaka po merilih
Ministrstva za kulturo                1,90 količnika.
Dodatek iz prvega odstavka tega člena in dodatki iz drugega odstavka tega člena se izključujejo.“
2. člen
Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe se začnejo uporabljati pri plači za mesec november 2000.
Št. 121-2/99
Ljubljana, dne 27. oktobra 2000.
mag. Rudi Šeligo l. r.
Minister
za kulturo
Sindikat Glosa –
Sindikat kulture Slovenije
Doro Hvalica l. r.
Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe so bile s sklepom o registraciji sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisane v register kolektivnih pogodb z datumom 30. 10. 2000 pod zap. št. 44/4 in št. spisa 121-03-036/94-27.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti