Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

4280. Sklep o spremembi sklepa o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic, stran 10857.

Na podlagi 111. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi sklepa o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic
1
V sklepu o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 39/99, 50/99 in 63/99) se v kontnem okviru za banke in hranilnice, ki je sestavni del sklepa, opravijo naslednje spremembe in dopolnitve:
– uvedejo se naslednji novi računi:
0694   Odkupljeni GDR izdani na lastnih delnicah
1720   Terjatve za plačane akontacije davka na bilančno vsoto
1721   Terjatve za plačane akontacije drugih davkov, prispevkov in 
     davščin
1732   Terjatve do davčne uprave za več plačani davek na bilančno 
     vsoto
448    Kratkoročno vložena sredstva v tuje banke
4480   Druge kratkoročne naložbe v tuje banke
4481   Odkupljene kratkoročne terjatve od tujih bank
4482   Diskont pri odkupljenih kratkoročnih terjatvah od tujih bank
4488   Dvomljiva in sporna kratkoročno vložena sredstva v tuje banke
4489   Popravki vrednosti dvom. in spornih kratkoročno vloženih 
     sredstev v tuje banke
7711   Dolgoročni krediti od domačih finančnih organizacij v tuji 
     valuti
7717   Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov od domačih finančnih 
     organizacij v tuji valuti
8102   Depoziti preko noči gospodarstva
8103   Depoziti preko noči odvisnih družb
8141   Depoziti preko noči enot centralne ravni države
8143   Depoziti preko noči enot lokalne ravni države
8145   Depoziti preko noči skladov socialnega zavarovanja
8156   Depoziti preko noči hranilnic
8157   Depoziti preko noči hranilno kreditnih služb
816    Transakcijski računi drugih finančnih organizacij
8160   Transakcijski računi drugih odvisnih finančnih organizacij
8161   Transakcijski računi drugih neodvisnih finančnih organizacij
8162   Depoziti preko noči drugih odvisnih finančnih organizacij
8163   Depoziti preko noči drugih neodvisnih finančnih organizacij
8168   Okvirni krediti na transakcijskih računih drugih odvisnih 
     finančnih organizacij
8169   Okvirni krediti na transakcijskih računih drugih neodvisnih 
     finančnih organizacij
8172   Depoziti preko noči samostojnih podjetnikov
8191   Depoziti preko noči neprofitnih izvajalcev storitev 
     gospodinjstvom
9282   Varstveni depozit podružnice tuje banke
9787   Dolgoročno razmejene obresti za dolgoročne vloge
     – spremeni se naziv računa, ki pravilno glasi:
771    Dolgoročni krediti od domačih bank in finančnih organizacij v 
     tuji valuti
815    Transakcijski računi bank in hranilnic
8154   Depoziti preko noči bank v skupini
8155   Depoziti preko noči neodvisnih bank
     – ukine se naslednji račun:
8159   Okvirni krediti na transakcijskem računu drugih finančnih 
     organizacij
2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Banke prvič sporočajo knjigovodske podatke po tem sklepu po stanju na dan 31. 12. 2000.
Ljubljana, dne 7. novembra 2000.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost