Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

4267. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o podrobnejših pogojih in merilih za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, stran 10805.

Na podlagi četrtega odstavka 31. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98 in 68/00 – odločba US) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o podrobnejših pogojih in merilih za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture
1. člen
V 2. členu uredbe o podrobnejših pogojih in merilih za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture (Uradni list RS, št. 11/99) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Sredstva iz prvega odstavka se lahko namenijo:
– malim podjetjem, ki imajo manj kot 50 zaposlenih in letni promet manjši od 7 mio EUR ali bilančno vsoto manjšo od 5 mio EUR, v višini do 15% predračunske vrednosti naložbe,
– srednje velikim podjetjem, ki imajo manj kot 250 zaposlenih in letni promet manjši od 40 mio EUR ali bilančno vsoto manjšo od 27 mio EUR, v višini do 7,5% predračunske vrednosti naložbe.“.
2. člen
V prvi alinei prvega odstavka 4. člena se v drugem stavku navedba v oklepaju dopolni tako, da se v celoti glasi:
“(Uradni list RS, št. 82/98, 86/98 in 43/99).“.
Črta pa se besedilo: “Do pričetka uporabe navedene uredbe se uporablja navodilo o pripravi investicijske dokumentacije in spremljanju investicije (Uradni list RS, št. 16/97).“.
3. člen
V 8. členu se v prvi alinei za besedo “točk“ postavi pika in se črta druga alinea.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-09/99-2
Ljubljana, dne 19. oktobra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina