Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2000 z dne 26. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2000 z dne 26. 10. 2000

Kazalo

4152. Pravilnik o postopkih za izvedbo volitev v svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot zbornice, stran 10653.

Na podlagi 60.b člena začasnega statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica) je svet zbornice na 2. seji dne 29. 9. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o postopkih za izvedbo volitev v svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot zbornice
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo način in postopki za izvedbo volitev v svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot zbornice glede tistih vprašanj izvedbe volitev, ki niso urejena z zakonom o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99), s statutom zbornice ali z drugimi akti.
2. člen
Volitve v svete območnih enot ter odbore izpostav območnih enot zbornice razpiše upravni odbor zbornice. Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja mora preteči najmanj 40 dni.
3. člen
V svet območne enote se izvoli od devet do petnajst članov, skladno z določbami 38. člena začasnega statuta zbornice.
V svete območnih enot se izvoli:
1. v svet območne enote s sedežem v Brežicah – 11 članov,
2. v svet območne enote s sedežem v Celju – 15 članov,
3. v svet območne enote s sedežem v Ribnici – 9 članov,
4. v svet območne enote s sedežem v Kopru – 11 članov,
5. v svet območne enote s sedežem v Kranju – 11 članov,
6. v svet območne enote s sedežem v Ljubljani – 15 članov,
7. v svet območne enote s sedežem v Mariboru – 11 članov,
8. v svet območne enote s sedežem v Murski Soboti – 15 članov,
9. v svet območne enote s sedežem v Novi Gorici – 13 članov,
10. v svet območne enote s sedežem v Novem mestu – 13 članov,
11. v svet območne enote s sedežem v Postojni – 11 članov,
12. v svet območne enote s sedežem na Ptuju – 15 članov,
13. v svet območne enote s sedežem v Slovenj Gradcu – 11 članov.
4. člen
Izpostava območne enote praviloma obsega območje upravne enote. V primeru, ko je območje posamezne občine del območja upravne enote, katere pretežni del se nahaja v drugi območni enoti zbornice, se območje te občine vključi v izpostavo območne enote, ki obsega območje sosednje upravne enote v okviru iste območne enote. Na območju zbornice se skupaj organizira 60 izpostav območnih enot.
Na območju upravne enote Ljubljana se organizirajo tri izpostave, ki obsegajo:
a) območje izpostave upravne enote Ljubljana Vič-Rudnik,
b) območje izpostave upravne enote Ljubljana Šiška in Ljubljana Bežigrad,
c) območje izpostave upravne enote Ljubljana Center in Ljubljana Moste-Polje.
V odbor izpostave se izvoli sedem članov, od teh pet iz prve volilne skupine in dva iz druge volilne skupine.
5. člen
Volitve v svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot vodijo in izvajajo organi, ki vodijo volitve v svet zbornice. Postopek preizkusa ter potrditve ali zavrnitve kandidature oziroma liste kandidatov opravijo volilne komisije območnih enot. Zoper njihovo odločitev je dopustna pritožba na volilno komisijo zbornice.
Izid glasovanja na območju izpostave območne enote in območne enote ugotovi volilna komisija območne enote. Poročilo o izidu volitev sporoči volilni komisiji zbornice.
6. člen
Postopek kandidiranja, izvedba glasovanja in ugotavljanje izida glasovanja se opravijo s smiselno uporabo določb zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, ki urejajo postopek volitev sveta zbornice, ter tretjega dela odloka Vlade Republike Slovenije o razpisu prvih volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 10/00).
7. člen
Prve volitve v svete območnih enot oziroma izpostave območnih enot – predstavnikov druge volilne skupine se opravijo po postopku in način, določen za prve volitve v svet zbornice iz druge volilne skupine.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 48
Ljubljana, dne 29. septembra 2000.
Predsednik Sveta
Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije
Peter Vrisk l. r.

AAA Zlata odličnost