Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2000 z dne 13. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2000 z dne 13. 10. 2000

Kazalo

4028. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2000, stran 10415.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 ter odločb US, 45/97 in 67/97), 20., 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in 70 /97, 10/98, 74/98 – spremembe in dopolnitve, upoštevane so odločbe ustavnega sodišča 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št.47/99), je Občinski svet občine Škofljica na 17. redni seji dne 26. 9. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2000 (Uradni list RS, št.13/00) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da glasi:
Proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Občinski proračun za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Prihodki             636,460.897,61
II. Odhodki              712,623.860,00
III. Proračunski presežek
   oziroma primanjkljaj       – 76,162.962,39
-----------------------------------------------------
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil         0
V.  Dana posojila
   in povečanje kapitalskih deležev        0
VI. Prejeta minus dana posojila in
   spremembe kapitalskih deležev         0
-----------------------------------------------------
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna             0
VIII.Odplačila dolga                0
IX. Neto zadolževanje               0
X.  Povečanje oziroma zmanjšanje 
   sredstev na računih       – 76.162.962,39
-----------------------------------------------------
Proračunski primanjkljaj se krije iz prenesenih sredstev iz leta 1999.
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev je zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 2139
Škofljica, dne 2. oktobra 2000.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti