Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2000 z dne 13. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2000 z dne 13. 10. 2000

Kazalo

4025. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Odranci za leto 2000, stran 10414.

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 43/95, 12/96 in 19/99) je Občinski svet občine Odranci na 13. redni seji dne 21. 9. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Odranci za leto 2000
1. člen
Spremeni se 3. člen odloka o proračunu Občine Odranci za leto 2000 (Uradni list RS, št. 26/00) tako, da glasi:
»Proračun Občine Odranci se določa za leto 2000 v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  prihodki                   152.414.000
II. odhodki                   169.128.000
III. proračunski primanjkljaj (I.–II.) -      16.714.000
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev               800.000
V.  dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev                        0
VI. prejeta minus dana posojila in sprememba
   kapitalskih deležev (IV.–V.)           800.000
VII. skupni primanjkljaj (I.+IV.)-(II.+V.)-    15.914.000
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
C)  Račun financiranja
VIII. zadolževanje                 10.000.000 
IX.  odplačilo dolga                1.500.000
X.  neto zadolževanje (VIII.–IX.)         8.500.000
XI.  zmanjšanje sredstev
   na računu (III.+VI.+X.)-           7.414.000
-------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov, pregled finančnih terjatev in naložb ter pregled zadolževanja in odplačila dolga so analitično zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu financiranja, ki so sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 103-13/2000
Odranci, dne 21. septembra 2000.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti