Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2000 z dne 13. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2000 z dne 13. 10. 2000

Kazalo

4017. Odlok o delitvi naselja Breg pri Kočevju in imenovanju novega naselja Podjetniško naselje Kočevje, stran 10394.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/90) in pravilnika o določitvi imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80 in Uradni list RS, št. 58/92 – odločba ustavnega sodišča) ter 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – pop.) je Občinski svet občine Kočevje na 16. redni seji dne 25. 9. 2000 sprejel
O D L O K
o delitvi naselja Breg pri Kočevju in imenovanju novega naselja Podjetniško naselje Kočevje
1. člen
Ustanovi se novo naselje z imenom Podjetniško naselje Kočevje v katastrski občini Stara Cerkev in Krajevni skupnosti Stara Cerkev.
2. člen
Dosedanje območje naselja Breg se spremeni tako, da se novoustanovljenemu naselju določi del tega območja. Meja novega naselja poteka po trasi ceste s parc. št. 1056/1, ki meji na k.o. Mahovnik, do meje med parc. št. 939 in 946/1, nato po meji med parc. št. 944/2 in 944/1 ter 942/5 in 944/1 in po trasi železniške proge s parc. št. 1055/1, vse k.o. Stara Cerkev, do katastrske meje s k.o. Kočevje.
3. člen
Kartografski prikaz novega stanja je sestavni del tega odloka in je razviden iz kartografskega prikaza Registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Ljubljana – izpostava Kočevje.
4. člen
Območna geodetska uprava Ljubljana – izpostava Kočevje bo skladno s tem odlokom in drugimi predpisi izvedla vse potrebne spremembe v uradno vodenih evidencah in opravila druga potrebna uradna dejanja.
5. člen
V treh mesecih od dneva uveljavitve tega odloka se mora na stroške občinskega proračuna urediti označba naselja po veljavnih predpisih.
6. člen
Stroški novih tablic s hišnimi številkami so breme občinskega proračuna. Lastniki oziroma upravljalci stavb so dolžni stare tablice zamenjati z novimi.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 016-2/00-103
Kočevje, dne 2. oktobra 2000.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti