Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2000 z dne 13. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2000 z dne 13. 10. 2000

Kazalo

4009. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2000, stran 10389.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 61/99), 20. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94-18; Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 in 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 14. seji dne 28. 9. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2000
1. člen
Spremeni se 3. člen odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2000 (Uradni list RS, št. 109/99 in 45/00), tako, da glasi:
Prihodki proračuna za leto 2000 znašajo 483,675.000 SIT.
Prihodki proračuna in prenesena sredstva preteklih let se razporedijo na:
– tekoče odhodke         134,642.616 SIT
– tekoče transfere        135,481.000 SIT
– investicijske odhodke      165,520.000 SIT
– investicijske transfere     93,100.000 SIT
2. člen
Spremeni se 4. člen odloka tako, da glasi:
Od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov se izloči 0,5% sredstev v stalno proračunsko rezervo Občine Dol pri Ljubljani ter 0,5% v tekočo proračunsko rezervo.
3. člen
Spremeni se drugi odstavek 17. člena odloka tako, da glasi:
Župan lahko opravi prerazporeditev (virmaniranje) med posameznimi postavkami v okviru načrtovanih sredstev, odobrenih za leto 2000, vendar skupno največ v višini petkratne vsote tekoče proračunske rezerve iz 4. člena odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40502-4/99
Dol pri Ljubljani, dne 28. septembra 2000.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Anton Jemec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti