Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2000 z dne 13. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2000 z dne 13. 10. 2000

Kazalo

4006. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črna na Koroškem, stran 10387.

Na podlagi 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/97 in 56/98), 16. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99) in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84), 1. člena dogovora o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in meril za odmero tega nadomestila (Uradni list RS, št. 19/86) ter 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85 in 47/87) je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 16. redni seji dne 27. 9. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črna na Koroškem
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 54/00) se prvi odstavek 2. člena spremeni in glasi:
Območja, kjer se plačuje nadomestilo:
I.A) območje:           – centralni del naselja Črna
                   na Koroškem
I. območje:            – del naselja Črna na Koroškem
II. območje:            – del naselja Črna na Koroškem,
                   Pristava, Lampreče in del naselja
                   Žerjav
III. območje:           – del naselja Črna na Koroškem, del
                   naselja Koprivna, del naselja
                   Podpeca, del naselja Žerjav, del
                   naselja Javorje, Jazbina, Ludranski
                   Vrh
IV. območje:            – vsa ostala območja stavbnih
                   zemljišč v občini in zemljišča, ki bodo
                   z urbanističnimi akti določena kot
                   stavbna zemljišča
I), O), C)             – obstoječe in predvidene
območje:               industrijske cone
2. člen
Drugi odstavek 2. člena se črta.
3. člen
Črta se zadnji odstavek 3. člena.
4. člen
Zadnja alinea 6. člena odloka se spremeni, tako da glasi:
– za potrebe kmetijske dejavnosti v zasebnem kmetijstvu (gospodarska poslopja, hlevi, strojne lope…), razen za površine namenjene za opravljanje dopolnilne dejavnosti in za stanovanjski namen, če stavbno zemljišče leži v ureditvenem območju.
5. člen
Spremeni se tabelarni del 9. člena, tako da glasi:
------------------------------------------------------------------------------------------------
Lega        Stanovanjski    Počitniški   Poslovni    Družbene     Nepozidana
zemljišča         namen      namen     namen   dejavnosti   stavbna zemlj.
------------------------------------------------------------------------------------------------
I.A) območje         40       300      300      100         70
I. območje          40       250      250       75         65
II. območje         30       200      200       50         40
III. območje         20       100      100       50         40
IV. območje         10        40      50       30
I), O), C) območje      10              100                30
------------------------------------------------------------------------------------------------
6. člen
Zadnji stavek 9. člena se spremeni tako, da glasi: Za navedene površine se nadomestilo odmeri v višini 30% skupne vrednosti točk iz 9., 10. in 11. člena odloka.
7. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni in glasi:
Nadomestilo se obračuna tudi za uporabo začasnih objektov, postavljenih na javnih površinah, ki traja več kot 4 mesece na leto.
Št. 420-08-01/00
Črna na Koroškem, dne 27. septembra 2000.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti