Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2000 z dne 22. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2000 z dne 22. 9. 2000

Kazalo

3780. Sklep o razrešitvah in imenovanjih, stran 9963.

Na podlagi sklepa 7. seje Republiške volilne komisije z dne 1. 10. 1997 v zvezi z določbami 33. in 34. člena zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95 in 67/97 – odločba US) izdajam
S K L E P E
o razrešitvah in imenovanjih
v 3. okrajni volilni komisiji 8. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti člana:
Štefan CASAR
se imenuje:
– za člana:
Franc NOVAK, roj. 1943, Banovci 2/b, Veržej.
v 6. okrajni volilni komisiji 8. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti namestnika predsednice:
Peter MARINKOVIČ
se imenuje:
– za namestnika predsednice:
Andrej HUSAR, roj. 1944, Vodovodna 6, Gornja Radgona
v 1. okrajni volilni komisiji 3. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti namestnice predsednika:
Marija LEVSTEK-ZABUKOVEC
– dolžnosti člana:
Zdravko KLEMEN
se imenuje:
– za namestnico predsednika:
Zora NOČ, roj. 7. 6. 1960, Dolenje Jezero 14, Cerknica.
– za članico:
Olga SMODILA, roj. 1960, Postojnska 7, Rakek
v 10. okrajni volilni komisiji 2. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti predsednika:
Andrej OREL
– dolžnosti namestnice predsednika:
Darinka KOGOJ
se imenuje:
– za predsednico:
Darinka KOGOJ, Ul. Andreja Kumarja11, Rožna dolina, Nova Gorica
– za namestnico predsednika:
Valentina MARKIČ, Ul. Bratov Hvalič 70, Nova Gorica
v 9. okrajni volilni komisiji 2. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti predsednika:
Pavel BUDIN
– dolžnosti namestnice predsednika:
Valentina MARKIČ
– dolžnosti člana:
Marjan PINTAR
se imenuje:
– za predsednika:
Andrej OREL, Vipavska cesta 17, Rožna dolina, Nova Gorica
– za namestnika predsednika:
Marjan PINTAR, roj. 1959, Ul. 15. septembra 12, Nova Gorica
– za članico:
Irena HAREJ, Zalošče 29 e, Dornberk
v 10. okrajni volilni komisiji 3. volilne enote
se imenuje:
– za namestnika člana:
Sašo BOSNIČ, Cesta Cirila Kosmača 80, Šmartno pod Šmarno Goro
v 5. okrajni volilni komisiji 7. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti člana:
Jožef Kapun
se imenuje:
– za člana:
Borut MIDLIL, roj. 17. 2. 1963, Ul. Janka Semeca 68, Maribor
v 7. okrajni volilni komisiji 7. volilne enote
se imenuje:
– za namestnico člana:
Bojana ŠMIRMAUL, roj. 16. 5. 1956, Nad čreto 23, Kamnica
v 10. okrajni volilni komisiji 7. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti predsednice:
Edita ŽIVEC
– dolžnosti člana:
Alojz CRNKOVIČ
se imenuje:
– za predsednico:
Sonja NOVAK, roj. 17. 6. 1964, Kajnčičeva 5, Maribor
– za člana:
Dušan NAJDIČ, roj. 1948, Arnolda Tovornika 9, Maribor
v 11. okrajni volilni komisiji 4. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti predsednice:
Mojca SMREKAR TOMELJ
se imenuje:
– za predsednico:
Anita JANJOŠ, roj. 1965, Neubergerjeva 21, Ljubljana
v 4. okrajni volilni komisiji 1. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti namestnika predsednice:
Alojz MAROLT
se imenuje:
– za namestnika predsednice:
Klemen KASTELIC, roj. 1973, Zgornje Bitnje 204, Žabnica
v 5. okrajni volilni komisiji 1. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti predsednika:
Igor MOKOREL
se imenuje:
– za predsednico:
Marjeta DVORNIK, roj. 1963, Nazorjeva ul. 2, Kranj
v 10. okrajni volilni komisiji 5. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti namestnice predsednice:
Irma PAVLINIČ KREBS
se imenuje:
– za namestnico predsednice:
Frančiška PORI, roj. 1955, Na produ 43, Prevalje
v 4. okrajni volilni komisiji 2. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti namestnice predsednika:
Dragica KOTNIK
se imenuje:
– za namestnico predsednika:
Vanja BAŽEC, roj. 1972, Frenkova cesta 4, Pobegi
v 5. okrajni volilni komisiji 2. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti predsednice:
Marinela MARAS
– dolžnosti namestnice predsednice:
Natalija SAKAL
– dolžnosti člana:
Boris STRLE
– dolžnosti namestnice člana
Tea STOPAR
– dolžnosti članice:
Barbara LOVREČIČ
se imenuje:
– za predsednico:
Natalija SAKAL, roj. 1967, Erjavčeva 24, Koper
– za namestnico predsednice:
Marinela MARAS, roj. 1962, Beblerjeva 8, Koper
– za člana:
Radislav KRAŠNA, roj. 1934, Jadranska cesta 78, Ankaran
– za namestnika člana:
Dušan ŠTROMAR, roj. 1934, Ulica OF 16, Koper
– za člana:
Andrej KUKEC, roj. 1973, Kampel 65, Koper
v 2. okrajni volilni komisiji 3. volilne enote
se imenuje:
– za namestnika člana:
Andrej MATTIAS, roj. 1952, Turnovše 14, Vrhnika
v 7. okrajni volilni komisiji 6. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti predsednika:
Silvester ZAGRAJŠEK
– dolžnosti namestnika predsednika:
Ivan KOVAČ
– dolžnosti namestnice člana:
Eva ŠPAN
se imenuje:
– za predsednika:
Ivan KOVAČ, roj. 1959, Log 45, Boštanj
– za namestnika predsednika:
Silvester ZAGRAJŠEK, roj. 1951, Ul. Heroja Maroka 23, Sevnica
– za namestnico člana:
Petra POZDEREC, roj. 1972, Naselje heroja Maroka 17, Sevnica
v 10. okrajni volilni komisiji 7. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti člana:
Stanko PRISTOVNIK
se imenuje:
– za članico:
Ljudmila KOREN, roj. 1947, Pot na okope 21, Maribor
v 7. okrajni volilni komisiji 3. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti člana:
Milan GASPARI
se imenuje:
– za člana:
Marko POLIČ, roj. 23. 1. 1946, Valvazorjeva 7, Ljubljana
– za namestnika člana:
Janko ŠTAJNBAHER, roj. 27. 1. 1949, Pod hribom 54, Ljubljana
v 4. okrajni volilni komisiji 3. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti članice:
Katja FLORJANČIČ
se imenuje:
– za članico:
Bojana KOŠIČEK, roj. 1. 6. 1974, Ul. Dolenjskega odreda 39, Ivančna Gorica
v 6. okrajni volilni komisiji 3. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti namestnice predsednice:
Maja TRATAR
– dolžnosti člana:
Anton POTOČNIK
se imenuje:
– za namestnico predsednice:
Tanja PLEŠKO, roj. 3. 3. 1972, Ul. Bratov Učakar 102, Ljubljana
– za člana:
Sašo PERGAR, roj. 2. 11. 1966, Reboljeva 2, Ljubljana
v 6. okrajni volilni komisiji 1. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti namestnika člana:
Tomaž HRIBERNIK
se imenuje:
– za namestnika člana:
Marko KOVAČIČ, roj. 3. 9. 1960, Dražgoška ul. 6, Kranj
v 2. okrajni volilni komisiji 7. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti namestnika člana:
Milan BORKO
se imenuje:
– za namestnika člana:
Franc CINTAVER, roj. 26. 10. 1935, Špidlerjeva ul. 22, Slovenska Bistrica
v 7. okrajni volilni komisiji 5. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti namestnika člana:
Ana Roza HRIBAR
se imenuje:
– za namestnika člana:
Jože PEČEČNIK, roj. 22. 3. 1945, Velenje, Laze 53
Št. 1-1/96-1/00
Ljubljana, dne 15. septembra 2000.
Predsednik RVK
Anton Gašper Frantar l. r.

AAA Zlata odličnost