Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2000 z dne 1. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2000 z dne 1. 9. 2000

Kazalo

3639. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi in delovanju razširjenih strokovnih kolegijev, stran 9580.

Na podlagi drugega odstavka 74. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 98/99, 31/00 in 36/00), izdaja minister za zdravstvo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi in delovanju razširjenih strokovnih kolegijev
1. člen
V pravilniku o sestavi in delovanju razširjenih strokovnih kolegijev (Uradni list RS, št. 67/97 in 54/98), se v prvem odstavku 1. člena za besedo “stroke,” besedilo do konca odstavka nadomesti z besedilom: “ki v sodelovanju z Medicinsko fakulteto oziroma Fakulteto za farmacijo Univerze v Ljubljani, za svoje področje oblikuje strokovno doktrino, skrbi za njeno promocijo in spremlja njeno uporabo ter pripravlja strokovne podlage za oblikovanje zdravstvene politike in za usklajevanje doktrinarnih vprašanj na Zdravstvenem svetu”.
2. člen
V 2. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“V razširjenem strokovnem kolegiju za psihiatrijo mora biti pet predstavnikov iz posameznih psihiatričnih bolnišnic.
Ne glede na prvi odstavek tega člena, sestavljajo razširjeni strokovni kolegij za področja ginekologije in perinatologije, pediatrije, internističnih strok ter kirurgije predsednik in štirinajst članov, od katerih je devet predstavnikov posameznih regijskih splošnih bolnišnic.”.
3. člen
Četrti odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Člane in predsednike razširjenih strokovnih kolegijev imenuje minister po pridobitvi mnenja pristojnih zbornic, Medicinske fakultete oziroma, ko gre za razširjeni strokovni kolegij za lekarniško farmacijo, Fakultete za farmacijo.”.
4. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Razširjeni strokovni kolegij sprejema svoja stališča na sejah, kjer je prisotnih več kot polovica članov in sicer z večino glasov prisotnih članov.”.
5. člen
V 8. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Strokovna skupina ima enake pravice in dolžnosti kot razširjeni strokovni kolegij.”.
6. člen
V prilogi 1 se doda nova točka, ki se glasi:
“27. RSK za lekarniško farmacijo”.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-16/00
Ljubljana, dne 30. avgusta 2000.
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister
za zdravstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti