Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2000 z dne 1. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2000 z dne 1. 9. 2000

Kazalo

3635. Ugotovitveni sklep, da mandat svetnika Občinskega sveta občine Loška dolina preide na naslednjega kandidata iz istoimenske liste SKD - Slovenski krščanski demokrati, stran 9578.

Na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Loška dolina št. 254 z dne 6. 6. 2000, s katerim je ugotovil, da je Janezu Sterletu predčasno prenehal mandat člana občinskega sveta ter na podlagi 30. in 31. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 – sklep US in 79/95), je Občinska volilna komisija občine Loška dolina na seji dne 9. 6. 2000 sprejela
U G O T O V I T V E N I S K L E P
Mandat svetnika Občinskega sveta občine Loška dolina preide na naslednjega kandidata iz istoimenske liste SKD – Slovenski krščanski demokrati. To je: Andrej Kordiš, rojen 5. 12. 1955, stanujoč v Ložu – Smelijevo naselje 38.
Kandidat je na poziv Občinske volilne komisije občine Loška dolina podal pisno izjavo, da je pripravljen opravljati zadevno funkcijo.
Št. 18/01-2000
Stari trg, dne 2. julija 2000.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Loška dolina
Dušan Bavec, univ. dipl. jur. l. r.